„ALTANA ZROZUMIENIA - ROCZNE DZIAŁANIA”

W naszej szkole mija właśnie rok działań związanych z inicjatywa budowy Zielonego Zakątka. Zaczęliśmy dokładnie w kwietniu 2016 roku od zasygnalizowania pomysłu. Grupa dzieci z wychowawczynią świetlicy wybrała się na sesję Rady Miejskiej aby po raz kolejny zapromować szkolne przedsięwzięcia w ramach Zielonej Flagi. Uczniowie przeczytali klika wybranych „Listów dla Ziemi”, obdarowali przedstawicieli samorządu zielonymi jabłuszkami a przede wszystkim zainteresowali swoimi poczynaniami obecną na sali prezes Fundacji aiDDia panią Alę Madeyski.

 

Od tego czasu zaczęło się fajnie dziać. Reprezentanci fundacji i szkoły poznali się bliżej. Rozpoczęła się owocna współpraca, wzmocniona aktywnością „maszgłosową”, jaką na terenie gminy Nasielsk realizuje Stowarzyszenie Europa i My. Jej efektem są starania nasielskiego samorządu dotyczące inwestycji jaka jest budowa ścieżki edukacyjnej i zielonej klasy przy naszej szkole.  Będzie to miejsce do nauki i zabawy, przestrzeń kreatywna, wspaniały przykład dobrej współpracy samorządu i społeczników, którzy łączą swoje doświadczenia i pasje angażując się w polepszanie życia publicznego.

 

Najpierw wydano i sprzedano „Kalendarz Zrozumienia”, potem opracowano dokumentację architektoniczną „Ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej”, następnie urząd złożył wniosek do WFOŚ o dofinansowanie inwestycji (rozstrzygniecie kwiecień/maj). W lutym Nasielska Fundacja Wspierania i Rozwoju Edukacji przedłożyła projekt zatytułowany „Łączy Nas Altana Zrozumienia” w konkursie grantowym Tesco „Decydujesz, Pomagamy” i jak się okazało głosowanie na ten projekt stało się świetną okazją do zaktywizowania nasielszczan. Przez 4 tygodnie projekt zebrał 12 669 głosów i zajął I miejsce spośród trzech projektów, na które można było oddać swój głos w sklepach Teslo w Nasielsku, Pułtusku i Makowie Mazowieckim.

 

Do udanych można zaliczyć również październikowe spotkanie informacyjno-promocyjne dla rodziców, listopadowe warsztaty odnośnie  inicjatywy lokalnej, warsztaty integracyjne dzieci i dorosłych (w lutym) oraz niedawną kwietniową debatę publiczną dotyczącą projektów społecznych  Udział koordynatorki w lutym w szkoleniu ogólnopolskim w Falętach zorganizowanym przez Fundację im. Stefana Batorego to skarbnica wymiany doświadczeń „maszgłosowych”.

 

Mamy nadzieje, że nasielski projekt otrzyma grant z Tesco, urząd dostanie dotację z budżetu województwa mazowieckiego a mieszkańcy Nasielska (zarówno młodsi jak i starsi) cieszyć się będą nowym miejscem przyjaznym zarówno do nauki jak i do spędzania czasu wolnego. Taki sukces wyzwoli kolejną energię społeczną. Liczymy na nowe inspiracje. Już 1 czerwca w atmosferze radości szykujemy się do świętowania Dnia Dziecka z Galerią „Nasielsk w kwiatach”. Dnia 19 czerwca zorganizujemy ”Paradę Zrozumienia”, której uczestnicy przebrani za „elementy środowiska naturalnego” przejdą wesoło ulicami miasta. W wakacje urządzimy naszą altanę a we wrześniu zaprosimy na imprezy kulturalne w niej zrealizowane. Razem tworzymy SUPER SAMORZĄD!!!

 

Oto relacje z naszych kreatywności z okresu od kwietnia 2016 do kwietnia 2017

 

W załączeniu 37 zdjęć wykonanych przez koordynatorkę oraz 2 filmy nagrane przez Tygodnik Nowodworski i panią Alę Madeyski.

Link do filmu TN

https://www.youtube.com/watch?v=b8jdt_xIK7o&feature=em-upload_owner

video-1490131219


Elżbieta Wróblewska


Informacje zatwierdzone przez Dyrektora Szkoły
Wprowadzone przez M. Paluszek