1 % podatku dla Nasielskiej Fundacji Wspierania i Rozwoju Edukacji

Nasielska Fundacja Wspierania i Rozwoju Edukacji działająca przy Szkole Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku zwraca sie z prosbą o przekazanie 1% podatku. W bieżącym roku będziemy zbierać środki na zakup pełnego wyposażenia klasopracowni językowej oraz inicjować i wspierać działania mające na celu podwyższenie standardów nauczania w szkołach na terenie miasta i gminy Nasielsk.

Jak przekazać 1% podatku dla NFWiRE?

Wystarczy wypełnić standardowy formularz rocznego zeznania podatkowego (PIT), którego używasz każdego roku, a w nim rubrykę “Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego”. Są to trzy pola, w które wpisujesz:

·                     pełną nazwę: Nasielska Fundacja Wspierania i Rozwoju Edukacji

 

·                     nasz numer wpisu do KRS: 0000295564

 

·                     obliczoną równowartość 1% podatku należnego

 

I to wszystko. Resztą zajmie się fiskus, który przekaże nam 1% Twojego podatku. Tylko pod jednym warunkiem, że formularz złożysz w ustawowym terminie. Nawet jeden dzień zwłoki spowoduje, iż fiskus nie przekaże nam podatku.

UWAGA: Nowe formularze podatkowe (w części “Informacje uzupełniające” następującej zaraz po “Wniosku o przekazanie 1% podatku”) umożliwiają wyrażenie zgody na przekazanie nam przez fiskusa Państwa danych osobowych. Pozwalają również na przekazanie danych ułatwiających kontakt np. adresu e-mailowego. Dotąd wpłaty dokonywane przez urzędy skarbowe były anonimowe i w postaci zbiorczej. Zachęcamy Państwa do skorzystania z nowych możliwości utrzymywania z nami kontaktu. Dzięki temu, będziemy mogli listownie potwierdzić przekazanie nam środków oraz na bieżąco informować o ich wykorzystaniu.