AKADEMIA BEZPIECZNEGO PUCHATKA

W roku szkolnym 2019/2020 nasza szkoła po raz pierwszy przystąpiła do ogólnopolskiego programu „Akademia Bezpiecznego Puchatka”. Jest to już XI edycja programu o tematyce bezpieczeństwa skierowanego do uczniów klas I szkół podstawowych. Program organizowany jest przez markę Puchatek, we współpracy z Biurem Prewencji oraz Biurem Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Patronem Honorowym akcji jest Komendant Główny Policji.

 

Celem programu jest edukacja i poprawa bezpieczeństwa dzieci, które rozpoczynają naukę w szkole oraz wspieranie ich wszechstronnego rozwoju. Obejmuje tematykę związaną z bezpieczeństwem dzieci w czterech sferach: na drodze, w domu, w szkole oraz w Internecie. Zwraca uwagę na potencjalne zagrożenia, uświadamia dzieciom i ich rodzicom skutki niebezpiecznych zachowań.

 

Na podsumowanie programu dzieci zweryfikują wiedzę zdobytą podczas zajęć Akademii, rozwiązując na stronie programu Ogólnopolski Test Bezpieczeństwa.

Anata Czyż - Roszak

 


Informacje zatwierdzone przez Dyrektora Szkoły
Wpisane przez M. Paluszek