APEL AGRESJI MÓWIMY NIE

22 lutego odbył się  apel profilaktyczny ,, Agresji mówię nie !!!” dla klas  4-7. Tematyka apelu, jak sama nazwa mówi, dotyczyła problemu przemocy wśród uczniów i jest jednym z punktów szkolnego programu ,,Szkoła bez przemocy”.

 

Uczniowie klasy 5d  po kierunkiem pani Kingi Żabik, w sposób bardzo jasny pokazali poprzez scenki z jakimi problemami borykają się uczniowie. Wskazali także, iż każdy może być ofiarą przemocy. Zebrani na widowni uczniowie  otrzymali  informację, jak zachować się, gdy ktoś próbuje nas krzywdzić. Krok po kroku zostało pokazane jak postępować gdy czujemy się ofiarą oraz jaj stawiać jasne komunikaty, gdy czujemy się zagrożeni. Jeżeli sprawca nie przestaje należy zgłosić to osobie dorosłej, czyli rodzicom, wychowawcy, pedagogowi, pani psycholog lub innym osobom. W czasie apelu zaprezentowano kilka piosenek wraz z udziałem chóru. Zaprezentowano piosenkę, która wygrała  konkurs wokalny na temat  ,,Przemocy mówię nie”. Apel  ten był dobrą lekcją przeciwdziałania przemocy.


Osoby zaangażowane w przygotowanie apelu: Pani Kinga Żabik, pedagog Beata Kownacka i pani Aneta Czyż - Roszak.

 

pedagog Beata Kownacka 


Informacje zatwierdzone przez Dyrektora Szkoły
Wpisane przez Damiana Szpaka

pod opieką p. Moniki Paluszek