BEZPIECZEŃSTWO DZIECKA

Łatwowierność i naiwność dziecka są często przyczynami kłopotów. Niebezpieczeństwa czyhają na nich wszędzie. Mogą je spotkać w domu, w szkole, na podwórku.

Dlatego też niezbędne jest wyrobienie w dziecku odruchu nieufności i ostrożności wobec osób nieznajomych. Na zajęciach technicznych uczniowie klas IV – VI oglądali filmy edukacyjne dotyczące zagrożeń oraz prawidłowego zachowania się w różnych sytuacjach, m.in. gdy zostają sami w domu, gdy zaczepia ich nieznajomy, gdy stają się ofiarami przemocy w szkole. Szczególną uwagę zwrócono na prawidłowe zachowanie się na drodze i szeroko rozumiane bezpieczeństwo.

Monika Paluszek


Informacje zatwierdzone przez Dyrektora Szkoły
Wprowadzone przez M. Paluszek