BEZPIECZNA +

NASZE DZIAŁANIA


We wrześniu bieżącego roku nasza szkoła przystąpiła do Rządowego Programu „Bezpieczna+”, którego głównymi celami są:

 

plansza-bezpieczna-plus1

  • poprawa kompetencji pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia,
  • kształtowanie otwartości i budowanie pozytywnego klimatu szkoły poprzez działania ułatwiające współdziałanie z instytucjami   zajmującymi się sprawami bezpieczeństwa,
  • upowszechnianie wśród wszystkich pracowników szkoły umiejętności rozpoznawania sytuacji zagrożenia oraz wiedzy o zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia,
  • budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych, więzów między uczniami oraz integracja szkoły z lokalnym środowiskiem.Program szkoły „Bezpieczna +” jest zgodny z misją naszej placówki i jej mottem: „Istnieją tylko dwie trwałe rzeczy, które mamy nadzieję dać naszym dzieciom. Jedna to korzenie, druga skrzydła.”. Powstał w oparciu o program wychowawczy, profilaktyczny, statut szkoły, dotychczasowe działania wychowawcze i profilaktyczne  oraz następujące akty prawne:Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie realizacji rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - „Bezpieczna+”.


Program w całości dostosowany został do potrzeb i problemów uczniów, do ich poziomu wiedzy, umiejętności, wrażliwości. Zapewnia ciągłość i systematyczność podejmowanych działań i akcji (konkursy, spotkania z instytucjami zajmującymi się sprawami bezpieczeństwa, szkolenia,  prelekcje, lekcje wychowawcze, itp.), zawiera elementy nowatorskie i autorskie (realizacja projektów szkolnych „Bezpieczny uczestnik ruchu drogowego”, którego głównym celem jest podniesienie świadomości dotyczącej bezpieczeństwa wśród wszystkich uczniów i rodziców poprzez prowadzenie odpowiednich działań profilaktycznych oraz projektu „Niepełnosprawni są wśród nas”, którego celem jest kształtowanie wrażliwości i życzliwości dla drugiego człowieka, uwrażliwianie na potrzeby i przeżycia innych, współpraca z osobami niepełnosprawnymi w środowisku lokalnym). Celem programu i zarazem najważniejszym jego aspektem jest profilaktyka pomagająca chronić młodego człowieka przed zagrożeniami oraz ucząca postępowania w trudnych i niebezpiecznych sytuacjach. W związku z szerzącym się w świecie zagrożeniem związanym z niewłaściwym korzystaniem przez dzieci i młodzież z Internetu postanowiliśmy w naszej szkole zwrócić uwagę na poprawę bezpieczeństwa uczniów poprzez działania prowadzone we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami zajmującymi się sprawami bezpieczeństwa, sprzyjające kształtowaniu postaw i nawyków bezpiecznych zachowań w cyberprzestrzeni.

 

Program Bezpieczna+ ukierunkowany jest przede wszystkim na praktyczne działanie - zarówno ze strony wychowawców, jak i wychowanków.


W planowaniu pracy szkoły dążymy do zaangażowania rodziców, społeczności lokalnej, bierzemy pod uwagę potrzeby i oczekiwania środowiska, w którym żyjemy.


Naszym celem jest tworzenie szkoły bezpiecznej i przyjaznej dzieciom. Pragniemy  budować prawidłowe relacje rówieśnicze, więzy między uczniami oraz integracja szkoły z lokalnym środowiskiem.


Monika Paluszek