BEZPIECZNA JAZDA ROWEREM

 

Okres letni to czas wzmożonego ruchu rowerzystów. Rowerem przemieszczają się uczniowie do szkół, dorośli do pracy, po zakupy lub w celach rekreacyjnych.

Zwolennicy podróży na dwóch kółkach muszą pamiętać, że korzystanie z jednośladu, oprócz niewątpliwej przyjemności, zobowiązuje do przestrzegania przepisów ruchu drogowego.

W ramach programu „Stawiam na bezpieczeństwo” realizowanego w naszej szkole zachęcamy wszystkich do zapoznania się z wybranymi przepisami dotyczącymi rowerzystów.


Jak zadbać o bezpieczeństwo na jednośladzie?


Niezwykle ważne jest obowiązkowe wyposażenie roweru. Zgodnie z obowiązującymi przepisami rower powinien być wyposażony:

 • z przodu - co najmniej w jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej;
 • z tyłu - co najmniej w jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz co najmniej w jedno światło pozycyjne barwy czerwonej;
 • co najmniej w jeden skutecznie działający hamulec;
 • w dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku;
 • kierunkowskazy (dwa przednie i dwa tylne barwy żółtej) - jeżeli konstrukcja roweru lub wózka rowerowego uniemożliwia kierującemu sygnalizowanie przez wyciągnięcie ręki zamiaru zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu;
 • dopuszcza się, aby światła pozycyjne roweru i wózka rowerowego, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, były zdemontowane, jeżeli kierujący tym pojazdem nie jest zobowiązany do ich używania podczas jazdy;
 • w przypadku roweru i wózka rowerowego dopuszcza się migające światła pozycyjne.


Aby zachować bezpieczeństwo, rowerzysta powinien poruszać się zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Jeżeli jest taka możliwość, najlepszym rozwiązaniem dla kierujących jednośladami są wytyczone drogi rowerowe lub pasy ruchu dla rowerów. W przypadku ich braku rowerzysta obowiązany jest jechać poboczem, pod warunkiem, że stan pobocza na to pozwala, a poruszanie się nim nie będzie utrudniało ruchu pieszym. Kierujący jednośladem może jechać prawą stroną jezdni jedynie wtedy, gdy nie ma możliwości poruszania się poboczem. Prawo dopuszcza również możliwość jazdy rowerem po chodniku w określonych przypadkach.

 

Kiedy po chodniku?


Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez rowerzystę jest dozwolone tylko w sytuacji, gdy:


 • opiekuje się on osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem;
 • szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów;
 • warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła).

Rowerzysta - w myśl przepisów - musi jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.


Nie po pasach!


Rowerzysta nie może przejeżdżać na rowerze po pasach dla pieszych. Mówi o tym art. 26 Ustawy “Prawo o ruchu drogowym”, w myśl, którego “kierującemu pojazdem zabrania się: (…) jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych”. Rowerzysta musi zejść z roweru i przeprowadzić go. Natomiast, gdy obok przejścia dla pieszych jest namalowany przejazd rowerowy, może po nim przejechać, nie zsiadając z roweru (art.2).


Na rower z dzieckiem…

Wyprawa rowerowa to świetny sposób na urozmaicenie wolnego czasu i spędzenie go z rodziną. Warto na taką przejażdżkę zabrać dziecko. Jak zrobić to bezpiecznie i zgodnie z prawem?


Dziecko do lat 7…

może być przewożone na rowerze pod warunkiem, że jest ono umieszczone na dodatkowym siodełku zapewniającym bezpieczną jazdę (art. 33. Ustawy “Prawo o ruchu drogowym”). Dopuszczalne jest też przewożenie dzieci w przyczepie przystosowanej konstrukcyjnie do przewozu osób, ciągniętej przez rower lub wózek rowerowy (art. 63).


Dziecko do lat 10…

może kierować rowerem wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. Co ważne, jechać musi po chodniku! (art. 2. i 33. Ustawy “Prawo o ruchu drogowym”).


Dziecko powyżej lat 10…

może samodzielnie jechać na rowerze po drogach publicznych pod warunkiem posiadanie Karty Rowerowej (art. 96).

Minimalny wiek do kierowania rowerem wieloosobowym, rowerem lub wózkiem rowerowym przewożących inną osobę to 17 lat.

Pamiętajmy również o tym, że kierującemu rowerem zabrania się (art. 33):

1. jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu z zastrzeżeniem ust. 3a;

2. jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach;

3. czepiania się pojazdów;

3a. dopuszcza się wyjątkowo jazdę po jezdni kierującego rowerem obok innego roweru lub motoroweru, jeżeli nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu albo w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego.


Wycieczki rowerowe w świetle prawa


 • Jeśli będziemy chcieli jechać na wycieczkę rowerową razem z dzieckiem, musimy pamiętać, że dziecko w wieku do 7 lat może być przewożone na rowerze, pod warunkiem, że jest ono umieszczone na dodatkowym siodełku zapewniającym bezpieczną jazdę. (art. 33 ust 2)
 • W świetle przepisów dopuszczalny jest przewóz dzieci w przyczepie przystosowanej konstrukcyjnie do przewozu osób, ciągniętej przez rower lub wózek rowerowy.
 • Jeśli nasze dziecko może się już samodzielnie poruszać na rowerze, ale jeszcze nie skończyło 10 lat może kierować rowerem, ale tylko i wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. Co jest bardzo istotne - dziecko do lat dziesięciu kierujące rowerem jest pieszym. Z tego wynika, że musi poruszać się po chodniku, a w przypadku jego braku po lewej stronie drogi. Organizując wycieczki, musimy pamiętać, że każde dziecko powinno mieć swojego opiekuna.
 • Wybierając się na wycieczkę rowerową należy wiedzieć, iż  liczba rowerów lub wózków rowerowych jadących w zorganizowanej kolumnie nie może przekraczać 15. Natomiast odległość między jadącymi kolumnami nie może być mniejsza niż 200 m. (art. 32 ust. 2)

 

 

Jazda rowerem będzie bezpieczniejsza, gdy zastosujemy się do wyżej wymienionych rad. Ograniczone zaufanie do kierujących pojazdami, dbałość o bycie widocznym na drodze i przestrzeganie przepisów o ruchu drogowym pozwoli na cieszenie się w pełni komfortową jazdą bez obaw o bezpieczeństwo swoje i innych uczestników ruchu drogowego.

 

Monika Paluszek

 


Informacje zatwierdzone przez Dyrektora Szkoły

Wpisane przez M. Paluszek