Pielęgniarka szkolna

.

.

.

pielegniarka1

Opiekę pielęgnacyjną nad wychowankami naszej placówki

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00

sprawuje pielęgniarka szkolna Pani Grażyna Jóźwiak.

 

.

.

Pielęgniarka szkolna zajmuje się: wykonywaniem i interpretowaniem testów przesiewowych, organizowaniem profilaktycznych badań lekarskich, czynnym poradnictwem w zakresie opieki pielęgniarskiej, udziałem w planowaniu, realizacji i ocenie szkolnego programu edukacji zdrowotnej oraz podejmowaniem innych działań w zakresie promocji zdrowia, udzielaniem pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów, prowadzeniem dokumentacji medycznej uczniów.