Rada Rodziców


Rada Rodziców na zebraniu w dniu 27.09.2018 r. ustaliła,

że wysokość wpłaty na fundusz Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019 wynosi:


· 70 zł starsze dziecko w danej rodzinie, uczące się w naszej szkole;

· 35 zł młodsze dzieci w danej rodzinie, uczące się w naszej szkole.


Wpłacać można w sekretariacie szkoły na dowód wpłaty lub na konto bankowe funduszu Rady Rodziców.


Bank Spółdzielczy w Nasielsku: 86 8226 0008 0000 0228 2000 0001