Zebrania z rodzicami

 

wywiadowka

WRZESIEŃ 2018 r.

12, 13  września 2018 r.

  • omówienie dokumentacji szkolnej oraz zasad bezpieczeństwa;
  • wymagania edukacyjne i kryteria oceniania;
  • wybory członków klasowej Rady Rodziców i przedstawiciela do                 Rady Rodziców;
  • sprawy różne.


LISTOPAD 2017 r.

20, 21 listopada 2018 r.

  • informacja o ocenach uczniów;
  • szkolenie.


LUTY 2019 r. – zebranie semestralne

12,13 lutego 2019 r.

  • informacje dla rodziców o półrocznych ocenach uczniów.

 

MAJ 2019 r.

29 maja 2019 r.

  • informacja o przewidywanych ocenach rocznych i końcowych.

napis_zapraszamy