Zebrania z rodzicami

 

wywiadowka

WRZESIEŃ 2017 r.

13, 14  września 2017 r.

  • omówienie dokumentacji szkolnej oraz zasad bezpieczeństwa;
  • wymagania edukacyjne i kryteria oceniania;
  • wybory członków klasowej Rady Rodziców i przedstawiciela do                 Rady Rodziców;
  • sprawy różne.


LISTOPAD 2017 r.

22, 23 listopada 2017 r.

  • informacja o ocenach uczniów;
  • szkolenie.


STYCZEŃ/LUTY 2018 r. – zebranie semestralne

31 stycznia, 1 lutego 2018 r.

  • informacje dla rodziców o półrocznych ocenach uczniów.


KWIECIEŃ 2018 r.

18,  19 kwietnia 2018 r.

  • informacja o bieżących postępach uczniów;
  • szkolenie.


MAJ 2018 r.

30 maja 2018 r.

  • informacja o przewidywanych ocenach rocznych.

napis_zapraszamy