Zebrania z rodzicami

 

wywiadowka

WRZESIEŃ 2019 r.

10, 11  września 2019 r.

  • omówienie dokumentacji szkolnej: Statut Szkoły, Program wychowawczo - profilaktyczny, bezpieczeństwo - procedury;
  • wymagania edukacyjne i kryteria oceniania;
  • wybory członków klasowej Rady Rodziców i przedstawiciela do                 Rady Rodziców;
  • sprawy różne.


LISTOPAD 2019 r.

26, 27 listopada 2019 r.

  • informacja o ocenach uczniów.


LUTY 2020 r. – zebranie semestralne

  • 4 lutego 2020 r. - informacje dla rodziców o półrocznych ocenach uczniów.
  • 5 lutego 2020 r. - oddziały przedszkolne.

 

CZERWIEC 2020 r.

3 czerwca 2020 r.

  • informacja o przewidywanych ocenach rocznych i końcowych.

napis_zapraszamy