Autobusy szkolne na rok szkolny 2016/2017

Autobus

Nr.

Godz.

-szkoły

PRZYWÓZ DZIECI

Opiekunka

Kierowca

3

7.30

 

8.00

 


11.15

6.40          6.50          6.55         7.00        7.10           7.20

Nasielsk-Żabiczyn-Lorcin-Nuna-Budy-Studzianki-Nasielsk.

7.25          7.30              7.35                   7.40              7.45      7.50

Nasielsk-Chrcynno -Popowo Północ-Jaskółowo-Popowo-Chechnówka- 8.00,Nasielsk.

10.35        10.45         10.50        11.00

Nasielsk-Krzyczki-Głodowo-Nasielsk.

 

M. Kozłowska

R.

Kornacki

4

 

 

 

7.30

 


8.30

 

11.15

6.55                   7.05           7.10         7.15                 7.25

Nasielsk-Kędzierzawice-Pianowo-Broninek-Nasielsk.

 

8.05              8.10              8.15                            8.20

Nasielsk-Studzianki-Miękoszynek-S.P.Budy Siennickie.

10.35          10.40                  10.45              10.50

Nasielsk-Kędzierzawice-Chmielewo-Pianowo-Broninek-10.55-S.P.Nasielsk.

 

M.

Fabisiak

M.

Roztkowski

5

 

 

 

7.30

 

 

8.00

 

8.30

 


11.15

6.40           6.45        6.48      6.50     6.55    7.00       7.03           7.05

Nasielsk- Kosewo-Chlebiotki-Kątne-Mazewo-Słustowo-Mazewo-

7.10-  Nasielsk S.P.

7.15            7.20           7.24            7.27     7.34      7.41  7.45

Nasielsk-Chrcynno-Chechnówka-Żabiczyn-Lorcin-Popowo- 7.50.-Popowo(szkoła).

7.55         8.00                8.10          8.15        8.20      8.25

S.P. Popowo-Nuna -Młodzianowo- Żabiczyn-Krogule-Budy Siennickie(szkoła)- 8.35-Nasielsk.

10.35        10.40      10.42      10.44     10.47         10.49      10.52

Nasielsk-Kosewo-Chlebiotki-Kątne- Mazewo-Słustowo-Mazewo- 11.00-Nasielsk.

 

A.

Królak

M.

Kowalski

6

 

 

 

7.30


8.00

7.05           7.10          7.15                    7.20               7.25

Nasielsk-Głodowo-Krzyczki(wszystkie)-Pniewo-Nasielsk.

7.40           7.50

Mogowo-Pieścirogi-Nasielsk

 

A .

Pietrzak

P.

JagielskiGodz

ODWÓZ DZIECI

Opiekunka

Kierowca

13.30


14.10


15.00


15.50

S.P.Pieścirogi-Mokrzyce-Malczyn-Ruszkowo- Konary-Chlebiotki-  Nasielsk

 

S.P.Gimnazjum-Kosewo -Chlebiotki-Kątne-Słustowo-Mazewo-Nasielsk

 

Nasielsk-S.P.Gimnazjum-Chrcynno-Popowo-Lorcin-Nuna-Młodzianowo-Krogule-Nasielsk.

 

Nasielsk-S.P.Gimnazjum-Siennica-Paulinowo-Nasielsk

 

M.

Kozłowska

R.

Kornacki

12.40

13.20


14.00


14.20


15.00


16.00

S.P.Dębinki-

S.P.Budy Siennickie-Nuna-Młodzianowo-Żabiczyn.

 

S.P.Budy Siennickie-Studzianki-Miękoszynek.

 

S.P.Dębinki-Czajki-Studzianki-Miękoszynek-ToruńWł.-Miękoszyn- Zaborze

 

S.P.Budy Siennickie-Nuna -Młodzianowo-Żabiczyn-Nasielsk.

 

Nasielsk-S.P.Gimnazjum-Lubomin-Jackowo-Nasielsk.

 

M.

Fabisiak

M.

Roztkowski

14.10


14.35

 


16.00

Nasielsk-S.P. Gimnazjum-Siennica-Paulinowo-Nasielsk.

 

Piątek 13.00

Nasielsk-S.P.Popowp-Popowo-Jaskółowo-Popowo-Żabiczyn-Lorcin-Chechnówka-Chrcynno-Nasielsk

 

S.P.Nasielsk- Kosewo -Chlebiotki-Kątne-Słustowo-Mazewo-Nasielsk.

A.

Królak

M.

Kowalski

13.35

14.10

15.20

16.00

Pieścirogi-Mogowo

S.P.Nasielsk-Pniewo-Krzyczki-Głodowo-Pianowo-Kędzierzawice-Broninek-Nasielsk

Nasielsk-S.P.Pieścirogi-Malczyn-Mokrzyce-Konary-Chlebiotki-Kosewo-Nasielsk.

S.P.Nasielsk-Krzyczki -Głodowo- Kędzierzawice -Pianowo-Chmielewo-Broninek-Nasielsk.

 

A.

Pietrzak

P.

JagielskiAutobus

Godz.

szkoły

PRZYWÓZ DZIECI

Opiekunka

Kierowca

7

7.30

 

9.00

 

9.00

 

 

11.15

6.50    6.50       7.00               7.10               7.20     7.30

Nasielsk-Mazewo Dw/B-Lubomin-Jackowo Dw/Wł-Nasielsk.

7.45         8.00         8.05  8.10       8.15     8.20    8.25

Nasielsk-Miękoszyn-Toruń Dw./Wł-Zaborze-Lelewo-Malczyn-Wiktorowo-Cieksyn.

8.30            8.40               8.45             8.50

Cieksyn-Andzin-Gawłowo-Nasielsk

10.35                  10.45         10.50               10.55

Nasielsk-Mazewo Wł/Dw.-Lubomin-Jackowo Dw./Wł.-11.00 S.P.Nasielsk.

 

W.

Kraszewska

J.

Piotrowski

 

8

 

8.00

 

 

9.00


9.00

 

6.50             7.10                  7.15             7.20    7.25       7.30

Nasielsk-Czajki-Dębinki(szkoła)-Toruń Dw./Wł.-Zaborze-

7.35                   7.45           7.50     7.52            7.55

-Miękoszyn-Miękoszynek- Studzianki- Dębinki.

8.00      8.05         8.10            8.15

S.PDębinki-Czajki-Ruszkowo-Cieksyn.

8.20                         8.25            8.30                8.35           8.40

S.P.Cieksyn- Ludwikowo - Nowa Wrona-Ludwikowo- Stara-Wrona-Nowa Wrona gm.Nasielsk -Dobra Wola-8.50-S.P.Cieksyn8.55.

 

B.

Jadczak

W.

Chojnacki

9

8.00

 

 

8.00

 

9.00

 

9.00

 

10.50

6.45            6.55              7.00          7.20

Nasielsk-Paulinowo-Siennica- S.P.Nasielsk

7.20                 7.25             7.30            7.35        7.37         7.40

Nasielsk-Chlebiotki-Konary-Malczyn-Mokrzyce-Ruszkowo-7.45-S.P.Pieścirogi.

7.50                 8.00               8.05                 8.15              8.20

S.P.Pieścirogi-Popielżyn-Żołędowo-Zakobiel-Rostki-Gawłówek-8.30-Cieksyn.

8.30                 8.35                           8.40                         8.55

S.P.Cieksyn-Nowiny-Borkowo-Malczyn-Wiktorowo-Cieksyn.

10.15      10.25             10.30      10.40

Nasielsk-Paulinowo-Siennica-S.P.Nasielsk.

 

J.

Raźniewska

P.

ZalewskiGodz.

ODWÓZ DZIECI

Opiekunka

Kierowca

14.10

 

14.45


15.20

 

Nasielsk-S.P.-Gimnazjum-Lubomin-Jackowo- Mazewo D./Wł.-Nasielsk.

 

Nasielsk-Cieksyn.(Rejsowy).

 

S.P.Cieksyn-Lelewo-Zaborze-Toruń Wł/Dw.-Miękoszyn-Dębinki-Czajki-Ruszkowo-Nasielsk.

 

 

W.

Kraszewska

J.

Piotrowski

13.30

 

 

15.15

 

 

Nasielsk-S.P.Cieksyn-Wiktorowo-Malczyn-Ruszkowo-Borkowo-Nowiny-Dobra Wola -Nowa Wrona- Stara Wrona-Ludwikowo-Nowa  Wrona gm.Joniec-Borkowo ul.Polna-Lelewo-S.PCieksyn.

 

S.P.Cieksyn- Nowiny- Dobra Wola - -Nowa Wrona- Stara Wrona –Ludwikowo-Nowa Wrona gm.Joniec-Borkowo ul.Polna-Nasielsk.

 

 

B.

Jadczak

W.

Chojnacki

13.30

15.20

 

 

S.P.Cieksyn-Andzin-Gawłowo-Zakobiel-Tomaszewo-Żołędowo-Cieksyn.

S.P.Cieksyn-Ruszkowo-Malczyn-Wiktorowo-Andzin-Gawłowo-Żołędowo-Tomaszewo-Nowosiółki-Cieksyn.

 

 

J.

Raźniewska

P.

Zalewski

Dodatkowy kurs:  ( Odwóz -Pan  M. Czyżewski)

-15.00-Gimnazjum-Paulinowo-Sienica-Wągrodno-Budy Siennickie-Studzianki-Nasielsk.