Biblioteka szkolna

 

PLAN WYPOŻYCZEŃ


 

Dzień tygodnia


 

Godziny pracy

 

Klasy

 

Poniedziałek


 

7.50 – 11.20,

13.05 – 14.35


 

2a, 2b, 2c, 7a, 7b, 7c

 

Wtorek


 

7.50 – 11.20

12.05 – 13.20


 

3a, 3b, 3c, 8a, 8b, 8c

 

Środa

 

8.45 – 12.25


 

4a, 4b, 4c, 5a, 5b

 

Czwartek

 

7.50 – 11.20

12.05 – 13.20


 

6a, 5c, 5d, 7d, 8d

 

Piątek


 

7.50 – 9.40

 

lektury


 

Zakres zadań aktywu bibliotecznego:

 • Rozwijanie własnych zainteresowań, poprzez pogłębianie swej wiedzy na dany temat.
 • Rozwijanie umiejętności poszukiwania wiadomości w różnych źródłach informacji.
 • Wykonywanie prostych prac biblioteczno-technicznych:
  • segregowanie i układanie czasopism na półkach,
  • układanie książek na regałach,
  • okładanie książek w folię,
  • reperacja uszkodzonych egzemplarzy,
  • pomoc przy wypożyczeniach,
  • wypełnianie kart czytelników
 • Pomoc młodszym kolegom w doborze książek, ze szczególnym uwzględnieniem klas I - III.
 • Uczenie się systematyczności i odpowiedzialności za wykonaną pracę.
 • Rozwijanie umiejętności współpracy w grupie,
 • Dbanie o porządek i estetykę pomieszczeń bibliotecznych.
 • Aktywny udział w organizowanych imprezach bibliotecznych promujących czytelnictwo ibibliotekę szkolną.
 • Pomoc w wykonywaniu ściennych gazetek bibliotecznych.
 • Pomoc w przygotowaniu wystawek okolicznościowych.
 • Pomoc w odrabianiu lekcji dzieciom przebywającym w bibliotece.
 • Wzajemna pomoc pomiędzy członkami Aktywu w trudnościach w nauce.
 • Zachowanie właściwej postawy czytelnika szkolnej biblioteki.
 • Promowanie czytelnictwa i działalności biblioteki szkolnej

 

 

 

Regulamin aktywu bibliotecznego:

 

1. Podstawowe obowiązki członka aktywu:

 • Znajomość i rzetelne wykonywanie obowiązków wynikających z członkostwa w aktywie.
 • Angażowanie się w działalność na rzecz promocji czytelnictwa i działalności biblioteki szkolnej.
 • Przyjmowanie wzorowej postawy czytelniczej.
 • Wykazywanie się wiedzą z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej.
 • Wspieranie młodszych uczniów w procesie pogłębiania i poszerzania wiedzy.
 • Organizowanie prac w aktywie bibliotecznym w taki sposób, by nie kolidowały z obowiązkami ucznia.

2. Prawa członka aktywu:

 • Dobrowolność przynależności do aktywu bibliotecznego.
 • Pogłębianie i poszerzanie zainteresowań, poprzez dostęp do zbiorów bibliotecznych oraz Internetu.
 • Zwiększony limit wypożyczeń książkowych.
 • Proponowanie działań podejmowanych przez aktyw biblioteczny.
 • Uzyskanie nagrody za wyróżniającą się pracę w aktywie bibliotecznym.

 

 


 

BIBLIOTEKARZ SZKOLNY:  p. Joanna Czyż