Biblioteka szkolna

slide17

PLAN WYPOŻYCZEŃ

 

Dzień tygodnia


 

Godziny pracy

 

Klasy

 

Poniedziałek


 

8.00 – 13.15

 

2a, 2b, 2c, 7a, 7b

 

Wtorek


 

8.00 – 14.00

 

3a, 3b, 3c, 8a

 

Środa


 

8.00 – 14.45

 

4a, 4b, 4c, 4d

 

Czwartek


 

8.00 – 14.00

 

6a, 6b, 6c, 6d

 

Piątek


 

8.00 – 14.00

 

5a, 7c, 7d

 


 

Zakres zadań aktywu bibliotecznego:

 • Rozwijanie własnych zainteresowań, poprzez pogłębianie swej wiedzy na dany temat.
 • Rozwijanie umiejętności poszukiwania wiadomości w różnych źródłach informacji.
 • Wykonywanie prostych prac biblioteczno-technicznych:
  • segregowanie i układanie czasopism na półkach,
  • układanie książek na regałach,
  • okładanie książek w folię,
  • reperacja uszkodzonych egzemplarzy,
  • pomoc przy wypożyczeniach,
  • wypełnianie kart czytelników
 • Pomoc młodszym kolegom w doborze książek, ze szczególnym uwzględnieniem klas I - III.
 • Uczenie się systematyczności i odpowiedzialności za wykonaną pracę.
 • Rozwijanie umiejętności współpracy w grupie,
 • Dbanie o porządek i estetykę pomieszczeń bibliotecznych.
 • Aktywny udział w organizowanych imprezach bibliotecznych promujących czytelnictwo ibibliotekę szkolną.
 • Pomoc w wykonywaniu ściennych gazetek bibliotecznych.
 • Pomoc w przygotowaniu wystawek okolicznościowych.
 • Pomoc w odrabianiu lekcji dzieciom przebywającym w bibliotece.
 • Wzajemna pomoc pomiędzy członkami Aktywu w trudnościach w nauce.
 • Zachowanie właściwej postawy czytelnika szkolnej biblioteki.
 • Promowanie czytelnictwa i działalności biblioteki szkolnej

 

 

 

Regulamin aktywu bibliotecznego:

 

1. Podstawowe obowiązki członka aktywu:

 • Znajomość i rzetelne wykonywanie obowiązków wynikających z członkostwa w aktywie.
 • Angażowanie się w działalność na rzecz promocji czytelnictwa i działalności biblioteki szkolnej.
 • Przyjmowanie wzorowej postawy czytelniczej.
 • Wykazywanie się wiedzą z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej.
 • Wspieranie młodszych uczniów w procesie pogłębiania i poszerzania wiedzy.
 • Organizowanie prac w aktywie bibliotecznym w taki sposób, by nie kolidowały z obowiązkami ucznia.

2. Prawa członka aktywu:

 • Dobrowolność przynależności do aktywu bibliotecznego.
 • Pogłębianie i poszerzanie zainteresowań, poprzez dostęp do zbiorów bibliotecznych oraz Internetu.
 • Zwiększony limit wypożyczeń książkowych.
 • Proponowanie działań podejmowanych przez aktyw biblioteczny.
 • Uzyskanie nagrody za wyróżniającą się pracę w aktywie bibliotecznym.

 

 


 

BIBLIOTEKARZ SZKOLNY:  p. Joanna Czyż