KODEKS KULTURALNEGO UCZNIA

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. STEFANA STARZYŃSKIEGO W NASIELSKU

W naszej szkole jest realizowany projekt edukacyjny „Jestem kulturalny i jest mi z tym dobrze”, w ramach którego uczniowie wraz z nauczycielami opracowali KODEKS KULTURALNEGO UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. STEFANA STARZYŃSKIEGO W NASIELSKU


I Kultura słowa:

 1. Stosuję magiczne słowa: proszę, dziękuję, przepraszam, dzień dobry, do widzenia.
 2. Nie używam nieeleganckich lub wulgarnych  słów.
 3. Nie przerywam czyjejś wypowiedzi.
 4. Szanuję zdanie innych, nawet gdy się z nim nie zgadzam.
 5. Rozmawiam, nie krzyczę.
 6. Do kolegów i koleżanek zwracam się, używając ich imion.


II Kultura bycia:

 1. Witam się z nauczycielami, pracownikami szkoły, innymi osobami dorosłymi oraz  z rówieśnikami, pamiętam o wyjęciu rąk z kieszeni przed powitaniem i rozmową.
 2. Kulturalnie zachowuję się w czasie uroczystości szkolnych; szanuję symbole narodowe i szkolne.
 3. Jestem punktualny ( jeśli się spóźnię, przepraszam i wyjaśniam powód spóźnienia).
 4. Podczas lekcji uważnie słucham i aktywnie pracuję, zdobywając wiedzę  i umiejętności.
 5. Wstaję, gdy do klasy wchodzi osoba dorosła.
 6. Przed kulturalnym opuszczeniem sali pozostawiam w niej porządek.
 7. Pamiętam, że pierwszeństwo mają osoby wychodzące z pomieszczenia przed tymi, które zamierzają do niego wejść.
 8. Czuwam nad bezpieczeństwem swoim i innych.
 9. Przestrzegam regulaminów pomieszczeń w szkole.
 10. Nie hałasuję.
 11. Nie śmiecę.
 12. Szanuję mienie szkolne oraz własność innych osób.
 13. Pamiętam o dobrych manierach w każdym miejscu i w różnych sytuacjach.


III Kultura ubioru i wyglądu:

 1. Mój strój jest schludny, skromny, dostosowany do pory roku i okoliczności.
 2. Zmieniam obuwie i zostawiam okrycie wierzchnie w szatni lub szafce.
 3. Dbam o higienę ciała, jamy ustnej, włosów i paznokci.
Informacje zatwierdzone przez Dyrektora Szkoły

Wprowadzone przez M. Paluszek