Dokumenty do pobrania

 

ŚWIETLICA

 

1. Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej


2. Oświadczenie rodziców uczniów dojeżdżających

 


 

 

 


SEKRETARIAT


 

1. wniosek na obiady /wnioski na rok szkolny 2017/2018 należy składać do Pani Izabeli Załoga /


2. Podanie do szkoły