Dokumenty do pobrania

 

Informacja RODO


 

SEKRETARIAT1. Podanie do szkoły


OŚWIADCZENIE WOLI O REALIZACJI OBOWIĄZKU SZKOLNEGO W NASZEJ SZKOLE


ZGŁOSZENIE DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGOZGŁOSZENIE DO KLASY PIERWSZEJ2. Wniosek na obiady

3. Formularz zgody na badania i profilaktykę stomatologiczną dziecka w gabinecie stomatologicznym NZOZ
KONSULTACJE


Szanowni Rodzice,


podejmując decyzję o korzystaniu przez dziecko z konsultacji w szkole w okresie epidemii, musicie uwzględnić, że podczas przebywania dziecka na terenie szkoły, pomimo stosowanych w placówce procedur bezpieczeństwa i postępowania oraz stosowania środków ochronnych, może dojść do zakażenia dziecka koronawirusem SARS-COVID-19, a także przeniesienia zakażenia na inne osoby, w tym członków najbliższej rodziny.

 


Dyrektor Szkoły

Mariusz Kraszewski

 

ZASADY FUNKCJONOWANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. STEFANA STARZYŃSKIEGO W NASIELSKU W OKRESIE OGŁOSZONEGO STANU EPIDEMII W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM ZAKAŻENIEM KORONAWIRUSEM SARS-COV-19

 


ANKIETA / DEKLARACJA DLA RODZICÓW

 


OŚWIADCZENIA RODZICÓW, KTÓRYCH DZIECI BĘDĄ BRAŁY UDZIAŁ W KONSULTACJACH

 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM  LUB ZACHOROWANIA NA COVID-19


ZAJĘCIA OPIEKUŃCZE


Szanowni Rodzice,


podejmując decyzję o korzystaniu przez dziecko z zajęć opiekuńczych w szkole w okresie epidemii, musicie uwzględnić, że podczas przebywania dziecka na terenie szkoły, pomimo stosowanych w placówce procedur bezpieczeństwa i postępowania oraz stosowania środków ochronnych, może dojść do zakażenia dziecka koronawirusem SARS-COVID-19, a także przeniesienia zakażenia na inne osoby, w tym członków najbliższej rodziny.


 

Dyrektor Szkoły

Mariusz Kraszewski


ANKIETA / DEKLARACJA DLA RODZICÓW

 

OŚWIADCZENIA DLA RODZICÓW

 

ZASADY FUNKCJONOWANIA SZKOŁY

 ŚWIETLICA

 

1. Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej


2. Odbiór dziecka ze szkoły