Dokumenty Szkoły

DOKUMENTY SZKOŁY OTWIERAJĄ SIĘ ZA POMOCĄ PROGRAMU ADOBE READER

 

STATUT

 

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

 

PROGRAM WYCHOWAWCZY

 

PROGRAM PROFILAKTYKI

Informacje zatwierdzone przez Dyrektora Szkoły

 

Wprowadzone przez M. Paluszek