DZIAŁANIA SAMORZĄDU

W dniu 5 listopada 2018 r. członkowie Samorządu Uczniowskiego pod opieka Małgorzaty Komorowskiej i Ewy Koryckiej, w imieniu całej społeczności szkolnej odwiedzili cmentarz parafialny. Na miejscu zapalili znicze i odmówili modlitwy na grobach zmarłych nauczycieli i Nieznanego Żołnierza.

Opiekunowie

 


Informacje zatwierdzone przez Dyrektora Szkoły

Wpisane przez M. Paluszek