Dzień profilaktyki - 22 listopada 2017 r.

 

22 listopada odbył się Dzień profilaktyki w naszej szkole. Prowadzone były warsztaty  dla uczniów klas 4,5,6, szkolenie dla nauczycieli oraz szkolenie dla rodziców.  Osobą prowadzącą była dr Dorota Marczuk, pedagog z Centrum Edukacji  i Profilaktyki DIALOG  z Krakowa.Poniżej krótkie informacje na temat potrzeby poruszanych tematów oraz celu przeprowadzenia warsztatów i szkoleń.


Klasy 4 – Agresja i przemoc


Poziom uczniowskiej agresji w polskich szkołach jest wysoki i wciąż stanowi jeden z najpoważniejszych problemów, z którym muszą zmierzyć się nauczyciele. Zajęcia zorganizowane dla uczniów klas czwartych miały na celu uświadomienie dzieciom, że agresja jest konsekwencją odczuwanych emocji. Negatywne emocje, takie jak złość czy gniew są ściśle związane z procesem poznawczym i co za tym idzie podlegają kontroli. Uczniowie, w trakcie zajęć zdobyli wiedzę, w jaki sposób można rozpoznawać, nazywać oraz radzić sobie z trudnymi emocjami.


Klasy 5 – Stop cyberprzemocy


Aktywność nastolatków w świecie wirtualnym jest duża i często pozbawiona kontroli ze strony dorosłych, co przejawia się w wysokim poziomie zachowań antyspołecznych. Należą do nich zachowania określane jako cyberprzemoc (cyberbullying), przemoc lub agresja elektroniczna. Zajęcia zorganizowane wśród uczniów klas piątych miały na celu uświadomienie uczniom, czym jest cyberprzemoc i jakie są jej konsekwencje. Uczniowie dowiedzieli się jak rozpoznać agresję elektroniczną i jak sobie poradzić, będąc w sytuacji cyberprzemocy.


Klasy 6 – Uzależnienia


Powszechnie, za najbardziej uzależniające uważa się narkotyki i alkohol. Ale obecnie, do tej listy groźnych uzależnień należy dołączyć Internet, który wciąga coraz więcej młodych osób i jest równie niebezpieczny, jak wymienione substancje psychoaktywne. Zajęcia zrealizowane wśród uczniów klas szóstych miały na celu uświadomienie uczniom przyczyn
i skutków ryzykownych zachowań oraz kształtowanie w wychowankach umiejętności dokonywania racjonalnych wyborów mających na celu ochronę zdrowia i życia.


Szkolenie dla nauczycieli – Jak zapobiegać agresji?


Niedostateczna wiedza na temat zjawisk agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży, rodzi trudności w różnicowaniu i diagnozowaniu tych zjawisk oraz brak uzgodnionego rozumienia tego problemu. Szkolenie zorganizowane dla nauczycieli miało na celu wskazanie różnic między zjawiskiem agresji i przemocy oraz ich konsekwencji dla szkolnej społeczności. Nauczyciele zapoznali się z  trójpoziomowym procesem działań wobec agresji i przemocy w szkole, poznali przykłady działań proaktywnych i reaktywnych oraz metody skutecznego rozwiązania problemu w konkretnych sytuacjach.


Szkolenie dla rodziców – Techniki aktywnych metod nauki. Motywowanie do  nauki.Badania wykazują, że zamiłowanie do nauki u dzieci obniża się stale od trzeciej do ostatniej klasy szkoły podstawowej. Początkowo, dzieci postrzegają naukę jako ekscytującą szansę rozwoju, która pobudza je do działania. Z czasem, nauka staje się dla nich mozolną pracą i przestaje sprawiać przyjemność. Szkolenie rodziców w zakresie motywowania dzieci do nauki miało na celu wskazanie czynników mających wpływ na motywację. Rodzice dowiedzieli się, w jaki sposób można zachęcać dzieci do nauki tak, aby odnosiły sukcesy w szkole, w życiu codziennym, a w przyszłości również w pracy zawodowej.

 

Beata Kownacka


Informacje zatwierdzone przez Dyrektora Szkoły
Wprowadzone przez M. Paluszek