ELIMINACJE POWIATOWE XLII EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM


Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym łączy naukę z zabawą i elementami rywalizacji. Jego celem jest m.in. popularyzowanie przepisów i zasad bezpieczeństwa na drodze, upowszechnienie umiejętności udzielania pierwszej pomocy oraz promowanie roweru jako środka transportu. Mogą w nim wziąć udział uczniowie szkół podstawowych.  Turniej przeprowadzany jest w dwóch grupach: pierwszą są uczniowie klas V i VI, drugą – uczniowie klas VII, VIII i III gimnazjum. Uczestnicy turnieju, aby zakwalifikować się do finału, muszą przejść kilka etapów: eliminacje klasowe, szkolne, powiatowe, rejonowe, wojewódzkie.

 

2 kwietnia 2019 r. nasza szkoła była gospodarzem eliminacji powiatowych XLII edycji Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych. Eliminacje powiatowe zostały objęte patronatem Starosty Nowodworskiego.


Od godziny 10.00 w zmaganiach rywalizowało 5 drużyn reprezentujących szkoły podstawowe z terenu powiatu nowodworskiego. Drużyny grupy I składały się z czterech osób (2 dziewczynek i 2 chłopców), natomiast drużyny grupy II były reprezentowane przez drużyny trzyosobowe.


GRUPA I

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dębinkach - drużyna w składzie: Natalia Wiśniewska, Lidia Myszkowska, Jakub Karol Kobuszewski, Dominik Suski, pod opieką p. Małgorzaty Łuczyńskiej.


Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku – drużyna w składzie: Patrycja Czyż, Agata Waleśkiewicz, Szymon Chmurski, Jakub Nagel rez. Alicja Kosela, pod opieką p . Moniki Paluszek.

GRUPA II


Szkoła Podstawowa z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim – drużyna w składzie: Jagoda Jandy, Agata Malinowska, Dominika Pręgowska, pod opieką p. Anny Dąbrowieckiej.


Szkoła Podstawowa im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Starych Pieścirogach i drużyna w składzie: Julia Pawlak, Jakub Markowicz, Krystian Piecychna, pod opieka p. Małgorzaty Łuczyńskiej.


Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku – drużyna w składzie: Maria Zawadzka, Jan Biernacki, Maks Obidziński, pod opieką p . Moniki Paluszek.


Turniej został przeprowadzony przez policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji: podkom. Katarzynę Mac – sędzia główny, sierż. Małgorzatę Staniszewską, mł. asp. Radosława Wasilewskiego z nasielskiego komisariatu oraz strażaków – ratowników z OSP w Nasielsku: p. Przemysława Malinowskiego i p. Marka Rzeczkowskiego.


Z ramienia szkoły za organizacje turnieju odpowiedzialne były Panie: Monika Paluszek, Magda Mackiewicz, Ewa Lipowska i Małgorzata Sitek.


Swoją obecnością podczas Turnieju zaszczycili nas: p. Hanna Pietrzak – Dyrektor Usług Wspólnych w Nasielsku oraz sekretarz Nasielska p. Marek Maluchnik.


Wszyscy uczestnicy turnieju rywalizowali w czterech konkurencjach: test wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, test dotyczący skrzyżowań, jazda po torze przeszkód oraz udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej.


Test wiedzy składał się z 25 pytań, obejmował zagadnienia znajomości zasad bezpieczeństwa i przepisów obowiązujących w ruchu drogowym. Test skrzyżowania zawierał 10 pytań, polegał na ustaleniu prawidłowej kolejności przejazdu przez skrzyżowania. Wszystkie zagadnienia teoretyczne zostały przygotowane przez specjalistów z Komendy Stołecznej Policji. Nad całością czuwała podkom. Katarzyna Mac.


Kolejna konkurencja polegała na udzieleniu przez całą drużynę pomocy osobie poszkodowanej. Zadania w tej kategorii zostały przeprowadzone przez ratowników z OSP w Nasielsku.


Ostatnim elementem turnieju był tor przeszkód. Zasady pokonywania toru przedstawili uczestnikom policjanci z Komendy Stołecznej, którzy też czuwali nad prawidłowym przebiegiem turnieju. Przeszkody i użyte w rywalizacji rowery były własnością organizatora.


Po dokładnym podliczeniu wyników wyłoniono zwycięzców turnieju:


Grupa I


I miejsce- Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku;

II miejsce - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dębinkach.


Grupa II


I miejsce - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku;

II miejsce - Szkoła Podstawowa z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim;

III miejsce - Szkoła Podstawowa im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Starych Pieścirogach.


Najlepsi uczestnicy turnieju w klasyfikacji indywidualnej to: Patrycja Czyż i Jan Biernacki ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku.


Drużyny oraz najlepsi uczestnicy turnieju otrzymali statuetki, dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostę Nowodworskiego oraz Burmistrza Nasielska.


W kolejnym etapie, który odbędzie się 7 maja w Warszawie, nasz powiat reprezentować będą drużyny ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku pod opieką p. Moniki Paluszek i p. Magdy Mackiewicz.


Zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

Koordynator Turnieju

Monika Paluszek

 


Informacje zatwierdzone przez Dyrektora Szkoły
Wpisane przez M. Paluszek