III Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym

W 2022 roku Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Warszawie przeprowadza po raz pierwszy etap Wojewódzki w III edycji Ogólnopolskiego Konkursu dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym pod hasłem “Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”.

Uczestnikami konkursu mogą być dzieci urodzone w latach 2008-2011, w których przynajmniej jeden z rodziców lub opiekunów prawnych podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresie przyjmowania zgłoszeń do konkursu.

Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy o zagrożeniach wypadkowych związanych z upadkami osób w gospodarstwie rolnych,  poprawa poziomu bezpieczeństwa pracy na obszarach wiejskich,  zmniejszenie wypadków przy pracy i chorób zawodowych rolników, promocja prawidłowych nawyków i zachowań dzieci związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego.


Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem i wzięcia udziału w konkursie


REGULAMIN KONKURSU

zaa-nr-2-plakat-rymowanka-2022-1