Informacja dla Rodziców.

Szanowni Rodzice.

W dniach przewidzianych na egzamin ósmoklasisty w szkole nie odbywają się zajęcia dydaktyczne dla pozostałych uczniów.

Jednocześnie chciałabym bardzo podziękować Państwu za pomoc, wsparcie i wyrozumiałość w tych trudnych dla nas wszystkich dniach.

Dyrektor szkoły

Agnieszka Mackiewicz