Informacja o strajku.

Szanowni Rodzice.

Informujemy, że strajk nauczycieli rozpoczęty 8.04.2019 r. trwa do odwołania.

O zakończeniu akcji protestacyjnej powiadomimy Państwa niezwłocznie na stronie internetowej.