DOBRE MANIERY NA CO DZIEŃ

 

„Grzeczność to olej smarujący „powiązania” międzyludzkie;

zupełnie jak w motorze: jeśli brakuje tego oleju zaciera się…

Grzeczność naprawdę łagodzi niektóre zatarcia.”

(C. Marchi)

Innowacja metodyczna będzie realizowana w roku szkolnym 2016/2017 przez uczniów klas II i  kontynuowana w roku szkolnym 2017/2018 przez uczniów klas III.

 

 

Zespół wdrażający innowację: Joanna Chmielewska, Beata Janiszek, Beata Górecka, Joanna Pichalska, Aneta Czyż – Roszak, Małgorzata Olbryś.

 

 

Dobrze wychowany wcale nie znaczy idealny. To taka osoba, która potrafi właściwie się zachować w rozmaitych sytuacjach, szanując przy tym zarówno siebie, jak i  innych.

 

W związku z narastającą falą braku taktownego zachowania, a niejednokrotnie agresji wśród dzieci, koniecznością staje się prowadzenie zajęć na temat kultury i dobrego zachowania.

 

Działania podjęte w programie innowacyjnym mają ścisłe powiązanie z programem wychowawczym i programem profilaktyki szkoły, stanowią uzupełnienie i wzbogacenie realizowanych w nich treści i są zgodne z podstawą programową.

 

 

Celem innowacji jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju ucznia, a w szczególności zminimalizowanie problemów wychowawczych. Innowacja wpłynie na poprawę jakości pracy szkoły poprzez sprawne funkcjonowanie dzieci w środowisku szkolnym i pozaszkolnym.

 

Cele szczegółowe:


  • poznanie podstawowych zasad dobrego wychowania i rozbudzenie potrzeby ich stosowania;


  • wdrożenie dobrych manier, które zapewniają większą swobodę oraz poczucie bezpieczeństwa;


  • kształtowanie umiejętności likwidowania konfliktów i ich źródeł w stosunkach z innymi ludźmi;


  • nabywanie umiejętności odpowiedniego zachowania w różnych sytuacjach życiowych;


  • kształtowanie obrazu własnej osoby i oceny własnego zachowania;


  • budzenie poczucia estetyki;


  • nabywanie umiejętności społecznych;


  • korzystanie z różnych źródeł informacji.


 


NASZE DZIAŁANIA

ROK SZKOLNY 2017/2018
Wycieczka do Pułtuska


galeria

 

dsc00468„Dobre maniery na co dzień”, to tytuł innowacji metodycznej realizowanej w klasach trzecich. W jej ramach, 7 marca 2018r., uczniowie z kl. III c i III f uczestniczyli w warsztatach „Gawęda o zachowaniu się przy stole” w Domu Polonii w Pułtusku. Trzecioklasiści poznali zasady savoir-vivre przy stole, a następnie mogli zastosować zdobytą wiedzę i umiejętności w praktyce podczas wspólnego obiadu w restauracji.
To była bardzo ciekawa i pouczająca wycieczka. Mamy nadzieję, że wiedza, którą zdobyli uczniowie będzie im towarzyszyć nie tylko od święta, ale i na co dzień.


Małgorzata Olbryś
Beata Górecka
Wycieczka do Pułtuska - kl. IIIa, III b, III d

 

galeria

 

20180222_12195722 lutego 2018 r. uczniowie klas III a, III b,  III d wraz z opiekunami: p. J. Chmielewską, p. B. Janiszek, p. J. Pichalską, p. M. Brzezińską – Pająk uczestniczyli w warsztatach z zakresu savoir – vivre  przy stole w Domu Polonii w Pułtusku. Spotkanie składało się z dwóch części: wykładu ,,Gawęda o zachowaniu się przy stole” i  obiadu w restauracji.

 

Savoir- vivre  przy stole to nie tylko podawanie i spożywanie potraw, ale również nakrywanie do stołu. Prowadząca zajęcia opowiedziała nam o różnych sposobach nakrywania stołu. Zaprezentowała  nakrycia stołu podstawowe i rozszerzone. Następnie dzieci dowiedziały się, o czym informuje ułożenie sztućców na talerzu i jak należy używać serwetek.


Druga część wykładu dotyczyła zachowania się przy stole. Jest to bardzo ważna umiejętność, gdyż każdy kto dba o estetykę jedzenia i przestrzega określonych zasad jest uważany za osobę kulturalną.


Warsztaty zakończyły się obiadem, podczas którego dzieci mogły zastosować zdobytą wiedzę w praktyce.

 


J. Chmielewska, J. Pichalska
WIGILIA KLASOWA – III d

galeria

21 grudnia 2017 r. w  klasie po powrocie z przedstawienia jasełkowego czekała na dzieci niespodzianka. Stół zastawiony słodkościami i dwa worki prezentów pod choinką. To były miłe chwile. Dzieci dzieliły się opłatkiem, składały sobie nawzajem życzenia. Prezentowały przygotowane wiersze i przysłowia o tematyce świątecznej. Śpiewały kolędy. Panowała rodzinna, świąteczna atmosfera.

 


Joanna Pichalska

 


DZIEŃ Z ROZTAŃCZONYM MAZOWSZEM

 

„Trzeba kochać to, co się robi, inaczej życie traci sens …”

(Mira Zimińska – Sygietyńska)

galeria

 

dscn1286Dnia 24 października 2017 roku  dzieci z klas  IIIB i IIIF oraz kilkoro uczniów z klas IIIA i IIIC udali się na wycieczkę do dworu Karolin w Otrębusach.


Mieści się tu siedziba Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze”, który zdobył uznanie nie tylko w Polsce, ale na największych światowych scenach. Jest to jeden z największych polskich zespołów artystycznych, który w swym repertuarze odwołuje się do tradycji polskiej muzyki i tańca ludowego. Założycielami Zespołu byli Tadeusz Sygietyński – muzyk i kompozytor oraz Mira Zimińska – Sygietyńska - jedna z najbardziej znanych przedwojennych warszawskich aktorek. Od 1948r. Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „Mazowsze” rozpoczął swoją działalność w dworze Karolin, którego otoczenie z czasem modernizowano i wybudowano tu Europejskie  Centrum  Promocji  Kultury  Regionalnej i Narodowej „Matecznik -Mazowsze”. Obiekt ten posiada salę widowiskową na 580 osób, garderoby, pracownie krawieckie i muzeum.


Wycieczkę z przewodnikiem trzecioklasiści rozpoczęli od poznania historii powstania Zespołu oraz sylwetek założycieli. Kolejnym punktem wycieczki było zwiedzanie holu z eksponatami strojów ludowych z różnych regionów Polski, Muzeum Pamiątek, pokój Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej, Muzeum Lalek. Wystrój dworu bardzo dzieciom przypadł do gustu, z zaciekawieniem podziwiały ilość i jakość przywiezionych przez Zespół pamiątek i nagród z różnych zakątków świata.


Po zwiedzaniu, nasi uczniowie wzięli udział w warsztatach tanecznych prowadzonych przez profesjonalnego trenera Zespołu Pieśni i Tańca Mazowsze. W małych grupach poznawano tajniki dwóch tańców narodowych: poloneza i krakowiaka, głównie kroki i figury. Nie zapomniano o stosowaniu zasad kulturalnego zachowania wobec osoby tańczącej.


Po zakupieniu pamiątek w Karolinie, ostatnią atrakcją wycieczki był przejazd do Muzeum Motoryzacji w Otrębusach. Trzecioklasiści obejrzeli eksponaty starych samochodów, pojazdów militarnych, rowerów, wózków dziecięcych z różnych epok i stron świata. Z uwagą słuchali przewodnika, który przedstawiał ciekawostki związane z historią i przeznaczeniem zgromadzonych przedmiotów.


Całodniowa wycieczka pod opieką pań: Beaty Janiszek, Małgorzaty Olbryś, Aleksandry Maciątek była pełna wrażeń. W ramach realizowanej innowacji metodycznej Dobre maniery na co dzień, w trakcie wycieczki uczniowie utrwalali zasady właściwego zachowania w miejscach publicznych, kultury tańca i prowadzenia dialogu. Jednocześnie poznali trud sławy, przekonując się, że na sukces trzeba bardzo starać się i intensywnie pracować, a kultura i obycie zawsze będą mile widziane.


Wychowawcy klas IIIB i IIIF

 

Beata Janiszek, Małgorzata Olbryś


ROK SZKOLNY 2016/2017


Lekcja z mamą i tatą w klasie IIB …

galeria

 

dscn1185W dniu 9 czerwca 2017 r. w integracyjnej klasie IIB odbyła się niecodzienna lekcja z udziałem rodziców. Na klasową uroczystość licznie przybyli mamusie i tatusiowie drugoklasistów, swoją obecnością zaszczyciła nas również Pani Dyrektor Agnieszka Mackiewicz.

 

Wszystkich gości bardzo serdecznie powitała wychowawczyni klasy IIB pani Beata Janiszek, która podkreśliła rangę spotkania, pielęgnującego uczucia i więzi rodzinne między dzieckiem i jego rodzicami. Następnie, zaproszeni goście obejrzeli przedstawienie artystyczne, podczas którego artyści z IIB recytowali wiersze o tematyce rodzinnej, śpiewali piosenki, tańczyli oberka, walca i tango. Zaprezentowane umiejętności zostały uhonorowane gromkimi brawami i dużym zadowoleniem publiczności. Kolejnym punktem spotkania było wręczenie rodzicom własnoręcznie wykonanych kart z podziękowaniami za okazywaną miłość, codzienną troskę i poświęcenie, mądrość, naukę, wychowanie oraz beztroski czas.


Świętowanie klasowego Dnia Rodziny odbyło się w miłej atmosferze i przy słodkim poczęstunku zorganizowanym przez Radę Rodziców i wychowawcę.

…I nieważne, czy rodzina

Będzie duża, czy też mała.

Ważne, żebyś ty ją kochał!

I by ona cię kochała!”

(Natalia Usenko)

 

Beata Janiszek

„Wnuczęta z klasy II B Babcie i Dziadków miło podejmują, mówią Im wierszyki i ciastem częstują …”


galeria

 

dscn1027W dniu 20 stycznia 2017 r., z okazji szczególnego Święta, jakim jest Dzień Babci i Dzień Dziadka, dzieci z integracyjnej  klasy IIB zaprosiły do szkoły Babcie i Dziadków.

 

Wnuczęta z dużą starannością przygotowywały się do tego święta, a towarzyszyły im ogromne emocje, począwszy od  zredagowania i własnoręcznego wykonania zaproszeń, upominków, po część artystyczną okraszoną słodkim poczęstunkiem.


Uroczystość rozpoczęła się planowo o godz. 9.15.  Licznie przybyłych gości,  w osobach babć,  dziadków oraz rodziców, bardzo gorąco powitała wychowawczyni kl.IIB p. Beata Janiszek. Podkreślając rangę spotkania zaznaczyła, jak ważną rolę w życiu dziecka odgrywają dziadkowie.


Następnie wnuczęta złożyły swoim babciom i dziadkom najserdeczniejsze życzenia i wręczyły upominki w postaci „jabłuszek szczęścia”.


Po złożeniu życzeń, dzieci przedstawiły program artystyczny, na który składały się wiersze z elementami inscenizacji, piosenki z układem taneczno - ruchowym. Wszyscy artyści wykazali się dużymi umiejętnościami recytatorskimi oraz wokalno – tanecznymi. W podziękowaniu otrzymali gromkie brawa.  Dalszą atrakcją były wspólne rozmowy z babciami i dziadkami przy słodkim poczęstunku, który wspaniale zorganizowali rodzice. Myślę, że to wielopokoleniowe spotkanie, wszystkim sprawiło wiele radości, wzruszeń i na długo pozostanie w pamięci.

 

„…I nie ważne, czy rodzina

Będzie duża, czy też mała.

Ważne, żebyś ty ją kochał!

I by ona cię kochała!

Beata Janiszek

„KUCHNIA CHŁOPSKA, KUCHNIA DWORSKA”


GALERIA 1

GALERIA 2

 

p102044630 września 2016 r. dzieci z klas II a, II b i II d pod opieką  p. J. Chmielewskiej, p. B. Janiszek, p. J. Pichalskiej i p. M. Brzezińskiej-Pająk pojechały na wycieczkę do Gąsiorowa.

Uczniowie uczestniczyli w lekcji etykiety przy stole, poznali zwyczaje kulinarne rodziny chłopskiej i szlacheckiej. Podziwiali  zabytkowe urządzenia i narzędzia używane w dawnej kuchni. Wzięli udział w warsztatach kulinarnych – lepienie pierogów.  Zadowoleni i pełni wrażeń wrócili do domów.

 

Opiekunowie wycieczki