DOBRE MANIERY NA CO DZIEŃ

„Grzeczność to olej smarujący „powiązania” międzyludzkie;

zupełnie jak w motorze: jeśli brakuje tego oleju zaciera się…

Grzeczność naprawdę łagodzi niektóre zatarcia.”

(C. Marchi)

Innowacja metodyczna będzie realizowana w roku szkolnym 2016/2017 przez uczniów klas II i  kontynuowana w roku szkolnym 2017/2018 przez uczniów klas III.

 

 

Zespół wdrażający innowację: Joanna Chmielewska, Beata Janiszek, Beata Górecka, Joanna Pichalska, Aneta Czyż – Roszak, Małgorzata Olbryś.

 

 

Dobrze wychowany wcale nie znaczy idealny. To taka osoba, która potrafi właściwie się zachować w rozmaitych sytuacjach, szanując przy tym zarówno siebie, jak i  innych.

 

W związku z narastającą falą braku taktownego zachowania, a niejednokrotnie agresji wśród dzieci, koniecznością staje się prowadzenie zajęć na temat kultury i dobrego zachowania.

 

Działania podjęte w programie innowacyjnym mają ścisłe powiązanie z programem wychowawczym i programem profilaktyki szkoły, stanowią uzupełnienie i wzbogacenie realizowanych w nich treści i są zgodne z podstawą programową.

 

 

Celem innowacji jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju ucznia, a w szczególności zminimalizowanie problemów wychowawczych. Innowacja wpłynie na poprawę jakości pracy szkoły poprzez sprawne funkcjonowanie dzieci w środowisku szkolnym i pozaszkolnym.

 

Cele szczegółowe:


  • poznanie podstawowych zasad dobrego wychowania i rozbudzenie potrzeby ich stosowania;


  • wdrożenie dobrych manier, które zapewniają większą swobodę oraz poczucie bezpieczeństwa;


  • kształtowanie umiejętności likwidowania konfliktów i ich źródeł w stosunkach z innymi ludźmi;


  • nabywanie umiejętności odpowiedniego zachowania w różnych sytuacjach życiowych;


  • kształtowanie obrazu własnej osoby i oceny własnego zachowania;


  • budzenie poczucia estetyki;


  • nabywanie umiejętności społecznych;


  • korzystanie z różnych źródeł informacji.


 


NASZE DZIAŁANIA


Lekcja z mamą i tatą w klasie IIB …

galeria

 

dscn1185W dniu 9 czerwca 2017 r. w integracyjnej klasie IIB odbyła się niecodzienna lekcja z udziałem rodziców. Na klasową uroczystość licznie przybyli mamusie i tatusiowie drugoklasistów, swoją obecnością zaszczyciła nas również Pani Dyrektor Agnieszka Mackiewicz.

 

Wszystkich gości bardzo serdecznie powitała wychowawczyni klasy IIB pani Beata Janiszek, która podkreśliła rangę spotkania, pielęgnującego uczucia i więzi rodzinne między dzieckiem i jego rodzicami. Następnie, zaproszeni goście obejrzeli przedstawienie artystyczne, podczas którego artyści z IIB recytowali wiersze o tematyce rodzinnej, śpiewali piosenki, tańczyli oberka, walca i tango. Zaprezentowane umiejętności zostały uhonorowane gromkimi brawami i dużym zadowoleniem publiczności. Kolejnym punktem spotkania było wręczenie rodzicom własnoręcznie wykonanych kart z podziękowaniami za okazywaną miłość, codzienną troskę i poświęcenie, mądrość, naukę, wychowanie oraz beztroski czas.


Świętowanie klasowego Dnia Rodziny odbyło się w miłej atmosferze i przy słodkim poczęstunku zorganizowanym przez Radę Rodziców i wychowawcę.

…I nieważne, czy rodzina

Będzie duża, czy też mała.

Ważne, żebyś ty ją kochał!

I by ona cię kochała!”

(Natalia Usenko)

 

Beata Janiszek

„Wnuczęta z klasy II B Babcie i Dziadków miło podejmują, mówią Im wierszyki i ciastem częstują …”


galeria

 

dscn1027W dniu 20 stycznia 2017 r., z okazji szczególnego Święta, jakim jest Dzień Babci i Dzień Dziadka, dzieci z integracyjnej  klasy IIB zaprosiły do szkoły Babcie i Dziadków.

 

Wnuczęta z dużą starannością przygotowywały się do tego święta, a towarzyszyły im ogromne emocje, począwszy od  zredagowania i własnoręcznego wykonania zaproszeń, upominków, po część artystyczną okraszoną słodkim poczęstunkiem.


Uroczystość rozpoczęła się planowo o godz. 9.15.  Licznie przybyłych gości,  w osobach babć,  dziadków oraz rodziców, bardzo gorąco powitała wychowawczyni kl.IIB p. Beata Janiszek. Podkreślając rangę spotkania zaznaczyła, jak ważną rolę w życiu dziecka odgrywają dziadkowie.


Następnie wnuczęta złożyły swoim babciom i dziadkom najserdeczniejsze życzenia i wręczyły upominki w postaci „jabłuszek szczęścia”.


Po złożeniu życzeń, dzieci przedstawiły program artystyczny, na który składały się wiersze z elementami inscenizacji, piosenki z układem taneczno - ruchowym. Wszyscy artyści wykazali się dużymi umiejętnościami recytatorskimi oraz wokalno – tanecznymi. W podziękowaniu otrzymali gromkie brawa.  Dalszą atrakcją były wspólne rozmowy z babciami i dziadkami przy słodkim poczęstunku, który wspaniale zorganizowali rodzice. Myślę, że to wielopokoleniowe spotkanie, wszystkim sprawiło wiele radości, wzruszeń i na długo pozostanie w pamięci.

 

„…I nie ważne, czy rodzina

Będzie duża, czy też mała.

Ważne, żebyś ty ją kochał!

I by ona cię kochała!

Beata Janiszek

„KUCHNIA CHŁOPSKA, KUCHNIA DWORSKA”


GALERIA 1

GALERIA 2

 

p102044630 września 2016 r. dzieci z klas II a, II b i II d pod opieką  p. J. Chmielewskiej, p. B. Janiszek, p. J. Pichalskiej i p. M. Brzezińskiej-Pająk pojechały na wycieczkę do Gąsiorowa.

Uczniowie uczestniczyli w lekcji etykiety przy stole, poznali zwyczaje kulinarne rodziny chłopskiej i szlacheckiej. Podziwiali  zabytkowe urządzenia i narzędzia używane w dawnej kuchni. Wzięli udział w warsztatach kulinarnych – lepienie pierogów.  Zadowoleni i pełni wrażeń wrócili do domów.

 

Opiekunowie wycieczki