MATEMATYKA W PRAKTYCE, CZYLI MYŚL LOGICZNIE, LICZ PRAKTYCZNIE

Cel główny

Utrwalenie poznanych pojęć i umiejętności matematycznych.


Innowacja skierowana jest do uczniów klas piątych.

Założeniem innowacji jest przeznaczenie w każdym  dziale programowym co najmniej 2 godzin zajęć na tzw. “przydatność” matematyki na co dzień, której celem będzie pokazanie uczniom jak wykorzystać wiedzę z danego działu w życiu codziennym.  Dlatego też innowacja zawiera tematy dotyczące następujących zagadnień: zakupy, remonty, oszczędności, planowanie wydatków, zagadnienia bankowe, plany i mapy itp.


Uzasadnienie potrzebyWiedza i umiejętności matematyczne pełnią w naszym codziennym  życiu coraz bardziej istotna rolę. Użyteczność matematyki nabiera coraz większego znaczenia. Oprócz tego ułatwia komunikowanie się w różnych sytuacjach i w różny sposób, zdobywanie informacji i lepsze rozumienie wielu zjawisk. Dzięki niej możliwe staje się radzenie sobie w zaskakująco wielu, czasami nietypowych sytuacjach. Matematyka może uczyć takich metod postępowania i rozumowania, które przenoszą się z sukcesem na wiele innych dziedzin życia. Ale też jest tą  nauką, która niejednokrotnie uznawana jest za najtrudniejszy przedmiot w szkole.

 

Jest wiele czynników, które wpływają na niską efektywność nauczania tego przedmiotu np. tylko 4 godz. matematyki dla ucznia w tygodniu, znacznie niższy poziom wiedzy i umiejętności uczniów po pierwszym etapie edukacyjnym, wolniejsze tempo pracy współczesnego dziecka  na lekcjach. Innowacja, którą wdrażamy umożliwi uczniom zdobycie większej wiedzy i umiejętności praktycznych. Dlatego też w innowacji zostały pogłębione treści dotyczące takich zagadnień jak zakupy, remonty, oszczędności, planowanie wydatków, kosztorysy, zagadnienia bankowe, czytanie map i planów itp. Pozwoli to zwrócić uwagę dzieci na fakt, że w gazecie, książce do przyrody, w roczniku statystycznym, na etykiecie puszki z farbą, w Internecie znajduje się wiele treści, które mogą być dla nich inspiracją do samodzielnego układania zadań matematycznych.

 

Tematyka zagadnień tej innowacji łączy się z przeżyciami i doświadczeniami dzieci, a dane dość precyzyjnie odzwierciedlają rzeczywistość i zainteresowania uczniów. Zakładamy więc, że nasze dzieci poczują się pewniej w otaczającej ich  rzeczywistości, będą osiągać lepsze wyniki  ze sprawdzianów i konkursów matematycznych.

 

Ewa Rudzińska

Justyna Puta