MÓJ ORGANIZM - JAK ON DZIAŁA ?

realizowana w klasie VII a

Zdrowie jest ogromną wartością każdego człowieka. Innowacja pedagogiczna „Mój organizm – jak on działa?” pozwala pogłębić wiedzę dotyczącą funkcjonowania organizmu ludzkiego, zachowań prozdrowotnych oraz zasad  udzielania pierwszej pomocy. Realizowane treści są skorelowane  z treściami programowymi  biologii w klasie VII.

 

Opracowana  została przez p. Jadwigę  Michnowską.


Zajęcia odbywają się w klasie VII a od  2 października do 15 czerwca;  w piątki   od godz. 14.10 do 14.55 ( oprócz pierwszego i trzeciego piątka miesiąca).

 


CELE  OGÓLNE:


 • rozbudzanie i pogłębianie motywacji uczniów do systematycznej  i aktywnej nauki biologii w celu osiągania lepszych wyników  w nauce,
 • wykorzystywanie zdobytej wiedzy w praktyce,
 • kształtowanie kluczowych kompetencji, takich jak: umiejętność planowania własnej pracy, wyszukiwania i selekcjonowania informacji, współdziałania w zespole, rozwiązywania problemów badawczych  i dokonywania samooceny;

CELE SZCZEGÓŁOWE:


Uczeń:

 

 • utrwala treści zawarte w podstawie programowej dotyczące anatomii i fizjologii człowieka,
 • potrafi wyjaśnić obserwowane zjawiska (np. łaskotki, ziewanie, marszczenie się palców w kąpieli, drętwienie nogi, szumy uszne, starzenie się) lub wydawane odgłosy (np. bekanie, burczenie w brzuchu, czkawka, kichanie, „puszczanie bąków”),
 • zna zasady udzielania pierwszej pomocy; potrafi jej udzielić,
 • wykazuje związek między budową, a funkcjonowaniem poszczególnych układów narządów,
 • wykazuje związek między środowiskiem, a funkcjonowaniem organizmu,
 • zna objawy często występujących chorób oraz sposoby zapobiegania im,
 • wyszukuje i prezentuje ćwiczenia zapobiegające deformacjom układu kostnego,
 • planuje i przeprowadza obserwacje i doświadczenia; formułuje wnioski,
 • na podstawie opisu wykonuje doświadczenia,
 • odkrywa swoje indywidualne zdolności i predyspozycje do szybszego przyswajania wiedzy poprzez wykorzystanie prezentacji multimedialnych, filmów,
 • potrafi świadomie korzystać z przekazów medialnych i różnych źródeł informacji.


TREŚCI OGÓLNE:


 1. Budowa i fizjologia człowieka.
 2. Pierwsza pomoc.
 3. Zagrożenia zdrowia i życia.
 4. Najczęściej występujące choroby.
 5. Zdrowy styl życia.


aaaaaa