MOJE MIASTO, MOJA GMINA, MÓJ POWIAT

W roku szkolnym 2014/2015 uczniowie klas II będą realizowali innowację pedagogiczną ,,Moje miasto, moja gmina, mój powiat”, która jest zgodna z Podstawą Programową z 23.12.2008r.

 

Opracowana innowacja nawiązuje do edukacji regionalnej i dziedzictwa kulturowego. Podstawowym założeniem tego programu jest poznawanie najbliższego środowiska i regionu, dostrzeganie specyfiki przyrodniczej i kulturowej najbliższej okolicy, jak również rozwijanie i wzmacnianie aktywnego udziału dziecka w życiu wspólnot: rodzinnej, klasowej, szkolnej i lokalnej.

 

Celem jest:


- Wszechstronny rozwój osobowości dziecka.

- Zapoznanie z historią swojego miasta, zabytków, miejsc Pamięci Narodowej.

- Wzmacnianie więzi kulturowych, historycznych, etnicznych i narodowych.

- Kształtowanie szacunku wobec dorobku przeszłych pokoleń.

- Wyzwalanie aktywności artystycznej dziecka i umożliwianie aktywnego uczestnictwa w wydarzeniach kulturowych swojej miejscowości.

- Poznawanie zabytków architektonicznych i przyrodniczych na terenie miasta i regionu.

- Kształtowanie postawy ekologicznej w relacjach z najbliższym środowiskiem.


Autorkami innowacji są: nauczyciele klas drugich: Małgorzata Sitek, Beata Białorucka, Grażyna Kopka, Mariola Kwiatkowska i Elżbieta Olszewska.