ODPOWIEDZIALNY ROWERZYSTA

Mając na uwadze bezpieczeństwo naszych dzieci oraz bazując na doświadczeniu zawodowym  zauważyliśmy potrzebę wprowadzenia zajęć, które będą kształtowały w dzieciach odpowiedzialne zachowanie na drogach oraz wyrobią świadomość o konieczności reagowania i udzielania pomocy osobom poszkodowanym.

 

W związku z tym faktem w naszej szkole od września wprowadzona została innowacja pedagogiczna  „Odpowiedzialny rowerzysta”. Innowacja opracowana została przez nauczycieli techniki i przyrody Monikę Paluszek i Kingę Żabik. Zajęcia prowadzone są we wszystkich klasach czwartych.

 

Uczniowie uczą się samodzielnego myślenia, podejmowania decyzji oraz trafnego wnioskowania. Zwiększona zostanie ilość spotkań z zaproszonymi gośćmi - policja, ratownicy medyczni, pielęgniarka szkolna; ćwiczeń praktycznych z jazdy na rowerze oraz udzielania pierwszej pomocy, prac plastycznych i wycieczek dotyczących tematu bezpieczeństwa.

 

Cele ogólne:

 • wdrażanie do zdyscyplinowania i utrwalania prawidłowych nawyków zachowań na drodze;
 • kształtowanie potrzeby i umiejętności dbania o własne ciało, zdrowie i sprawność fizyczną;
 • wspomaganie wszechstronnego rozwoju ucznia w tym umiejętności udzielania pierwszej pomocy.

 

Cele szczegółowe:

 

W zakresie wiadomości i umiejętności

 • wzbogacanie zasobu podstawowych pojęć z dziedziny ruchu drogowego;
 • wdrażanie uczniów do samodzielnego korzystania z Kodeksu Ruchu Drogowego;
 • zapoznanie ze sposobami zapobiegania wypadkom;
 • poznanie podstawowych pojęć w zakresie ratownictwa;
 • nabycie umiejętności niezbędnych przy udzielaniu pierwszej pomocy;
 • nabycie umiejętności wzywania pogotowia ratunkowego i informowania innych służb ratowniczych;
 • wyrabianie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających życiu;
 • kształtowanie poczucia troski o zdrowie własne i innych;
 • rozwijanie świadomości budowy własnego ciała i jego potrzeb.

 

W zakresie postaw

 • rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie;
 • wyrobienie postaw świadomego uczestnika ruchu drogowego;
 • kształtowanie postaw zgodnych z kryteriami kultury ruchu drogowego;
 • kształtowanie postaw niesienia pomocy innym.

NASZE DZIAŁANIA

.

 

INSCENIZACJA DLA KLAS III i IV


Inscenizacja Odpowiedzialny rowerzysta przygotowana przez kl. 4a i 4d - 28.05.2014r.Dnia 28 maja 2014 roku uczniowie klasy IV a oraz klasy IV d pod opieką p. Moniki Paluszek i p. Kingi Żabik przygotowali apel poświęcony bezpieczeństwu na drodze i udzielaniu pierwszej pomocy poszkodowanym.

Apel stanowił jedno z zaplanowanych działań realizowanych w ramach innowacji pedagogicznej „Odpowiedzialny rowerzysta”. Celem przedstawienia przygotowanego z myślą o uczniach klas III - IV  było przypomnienie zasad bezpiecznego uczestniczenia w ruchu drogowym, utrwalenie znajomości znaków drogowych oraz zasad bezpiecznej zabawy, a także umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Inscenizacja spotkała się z ogromnym zainteresowaniem o czym świadczyło skupienie widzów i aplauz po skończonym przedstawieniu.

Po inscenizacji pan dyrektor Mariusz Kraszewski wręczył dyplomy i nagrody uczniom, którzy brali udział w konkursie ubiegając się o zdobycie karty rowerowej. I miejsce zajęła Aleksandra Smolińska z klasy IVc, II miejsce Marcel Roszak z klasy IVc, III miejsce Patryk Małkowski z klasy IVb.  Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.


Kinga Żabik

 
 

SZKOLNY KONKURS

„Odpowiedzialny rowerzysta”


W dniach 21 i 23 maja uczniowie klas czwartych wzięli udział w szkolnym konkursie „Odpowiedzialny rowerzysta” . Celem turnieju było propagowanie bezpieczniej i odpowiedzialnej jazdy na rowerze. W środę, 21 maja, 20 uczestników rozwiązywało test wiedzy składający się z 30 pytań obejmujących zasady i przepisy  ruchu pieszych i rowerzystów, znaki drogowe, pierwszeństwo  przejazdu przez skrzyżowanie,  a także zagadnienia dotyczące udzielania pierwszej pomocy. W piątek, 23 maja, odbyła się część praktyczna  umiejętności jazdy na rowerze - pokonanie toru przeszkód z elementami sprawnościowymi.

Poziom wiedzy i umiejętności praktycznych uczestników turnieju był bardzo wyrównany.

Komisja zwracała uwagę nie tylko na technikę jazdy, ale także prawidłowe zakładanie kasku. Zwycięzcami turnieju zostali:

I miejsce  - Aleksandra Smolińska - klasa 4c;

II miejsce - Marcel Roszak klasa 4c;

III miejsce - Patryk Małkowski klasa 4b.

 

Monika Paluszek

 
 

SPOTKANIE Z RATOWNIKAMI MEDYCZNYMI

 

31 marca 2014 r. w  ramach innowacji pedagogicznej „Odpowiedzialny rowerzysta” odbyło się w naszej szkole spotkanie  klas IV z ratownikami medycznymi. Uczniowie w trakcie zajęć teoretyczno-praktycznych dowidzieli się, w jaki sposób należy postępować na miejscu wypadku, wobec poszkodowanych w wybranych sytuacjach zagrożenia życia, zdobyli niezbędną wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy.


Pod okiem wykwalifikowanych ratowników dzieci mogły doskonalić wiadomości i umiejętności zdobyte na zajęciach z pierwszej pomocy. Nasi goście nie tylko zademonstrowali nam, jak prawidłowo udzielić pierwszej pomocy, ale opowiedzieli też o tym, jak trudna i nieprzewidywalna jest ich praca.

Monika Paluszek

dsc_0846dsc_0851dsc_0852dsc_0853

 
 

SPOTKANIE KLAS IV Z POLICJANTEM Z KOMENDY STOŁECZNEJ POLICJI

galeria

 

dsc_0739Od września w naszej szkole wprowadzona została dla wszystkich uczniów klas IV innowacja pedagogiczna „Odpowiedzialny rowerzysta”. Na zajęciach dzieci poznają zasady ruchu drogowego, znaki i sygnały drogowe. Uczą się,  jak bezpiecznie korzystać z dróg publicznych, będąc pieszym, jak i rowerzystą. Nabywają również umiejętności niezbędne podczas udzielania pierwszej pomocy.

 

Aby maksymalnie przybliżyć dzieciom problematykę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, 26 listopada gościliśmy w naszej szkole policjanta z Komendy Stołecznej Policji w Warszawie, aspiranta Roberta Bojarskiego, który poprowadził prelekcje dla wszystkich uczniów z klas czwartych. Specjalista do spraw prewencji opowiedział dzieciom, jak bezpiecznie korzystać z drogi jako pieszy i rowerzysta oraz o jakich przepisach drogowych trzeba pamiętać.

 

Uczniowie z dużym przejęciem słuchali prowadzącego oraz oglądali prezentację, na której szczególnie przemawiające do wyobraźni były historie tragicznych wypadków drogowych z udziałem dzieci i młodzieży. Poza dającą do myślenia prezentacją, pan policjant dużo mówił o ważnym znaczeniu koncentracji uwagi w szkole, gdyż przekłada się to na bycie uważnym uczestnikiem ruchu drogowego.

 

Uczniowie zostali również uwrażliwieni na potrzebę bycia widocznym na drodze, czemu służyć mają elementy odblaskowe, które każdy uczeń powinien posiadać.
Spotkanie z policjantem na pewno wzbogaciło i utrwaliło dotychczasową wiedzę uczniów na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

 

Monika Paluszek