ORTOGRAFIA Z UŚMIECHEM


Innowacja metodyczna realizowana w roku szkolnym 2018/2019 dla uczniów klas II i w roku szkolnym 2019/2020 dla uczniów klas III


AUTORKI INNOWACJI - Ewa Boczkowska, Barbara Kamińska, Monika Kozarzewska, Jolanta Sobiecka

 

Innowacja pt. „Ortografia z uśmiechem” Innowacja jest wzbogaceniem programu „Elementarz Odkrywców” w zakresie edukacji polonistycznej. Uwzględnia naukę, utrwalanie i usystematyzowanie wiadomości. Głównym celem jest nauka przez zabawę. Poprzez zabawę wywołujemy silną motywację, uczeń  nie musi z wysiłkiem angażować uwagi, lecz mimowolnie uczy się czytania i poprawnej pisowni wyrazów.

Stosowane w trakcie zajęć aktywne formy pracy sprawią, że to co trudne, stanie się łatwe i interesujące. Innowacja wprowadzi uczniów w świat słowników, gier dydaktycznych planszowych i komputerowych, nauczy samodzielności i samokontroli. Co miesiąc wyłaniany będzie Klasowy Mistrz Ortografii, a raz w roku Szkolny Mistrz Ortografii.


CELE INNOWACJI

Cel główny:

Opanowanie przez uczniów umiejętności i nawyku bezbłędnego pisania na poziomie elementarnym.

Cele szczegółowe:

· Rozbudzanie zainteresowań ortografią poprzez stworzenie dziecku sprzyjających warunków edukacyjnych, aby mogło nauczyć się jak najwięcej, także okazjonalnie i w formie zabawowej (przy wsparciu rodziców).

· Poznanie podstawowych zasad ortografii poprzez naukę i zabawę.

· Doskonalenie umiejętności zastosowania w praktyce zasad ortograficznych.

· Rozwijanie umiejętności analizowania trudności ortograficznych.

· Wzbogacanie słownika.

· Wyrabianie nawyku korzystania z różnych źródeł informacji - słowniki ortograficzne, komputer, gry dydaktyczne

· Wspieranie dzieci zagrożonych dysortografią.

· Utrwalanie zdobytych wiadomości poprzez zabawę, gry, łamigłówki.

· Przygotowanie do udziału w konkursie ortograficznym.

· Inspirowanie aktywności ucznia.

· Rozwijanie umiejętności pracy indywidualnej i współdziałania w grupie.

 NASZE DZIAŁANIA“Ortograficzne Dobble”

W ramach innowacji metodycznej ” Ortografia z uśmiechem” uczniowie klasy 3 a utrwalali dziś poznane zasady ortograficzne grając w ” Ortograficzne Dobble”


NAUKA PRZEZ ZABAWĘ W KLASIE 3D

W ramach innowacji metodycznej „Ortografia z uśmiechem” poznajemy m.in. sposoby skutecznego uczenia się ortografii.


Wczoraj w klasie 3d zorganizowaliśmy Turniej Ortograficzny. Pracowaliśmy w grupach. Każda z grup miała do wykonania 4 zadania („Ortografia w sylabach”, „Wyraz w wyrazie”, „Ciąg literowy”, „Wykreślanka ortograficzna”). Wprowadzono ogranicznik czasowy. Za każde zadanie grupa zdobywała punkty. Po ich przeliczeniu wyłoniliśmy grupę Mistrzów Ortografii. W skład zwycięskiego zespołu weszli: Filip Kozarzewski, Staś Tomasiński, Sebastian Wietecki i Kuba Łuczak.


Gratulujemy.


Dodatkowo cieszy fakt, że różnica w punktacji pomiędzy czołowymi zespołami była minimalna. Gratulacje należą się też uczniom, którzy mimo przegranej, wytrwale walczyli do końca. Na zakończenie nagrodziliśmy mistrzowski zespoły gromkimi brawami. Potem uczniowie podziękowali sobie za dobrą i owocną współpracę. A także podkreślili, że doskonale się bawili.


Ewa Boczkowska

ORTOGRAFICZNE FRYTKI

W ramach innowacji ” Ortografia z uśmiechem” uczniowie klasy 3 a układali ortograficzne frytki . Zadaniem dzieci było posegregowanie wyrazów do właściwych pudełeczek.

Monika Kozarzewska


ZABAWY ORTOGRAFICZNE

galeria


Zabawa  to jedna z ulubionych i skutecznych  form nauki ortografii przez dzieci młodsze. Dlatego wykorzystuję ją w ramach realizacji treści objętych  innowacją ortograficzną w klasie 2d. Moi wychowankowie ilustrowali wybrane ortogramy, a następnie wykorzystywali je do różnych ćwiczeń i zabaw. Chętni układali z nich historyjki i opowiadali je. Inni gestem lub rysunkiem przedstawiali wyraz z wylosowanej kartki. Jeszcze inni układali rysunki z ortogramami  według kolejności alfabetycznej. „Żywo” przebiegała także praca w grupach w czasie potyczek ortograficznych. Spośród zgromadzonych kart z wyrazami z „ó” niewymiennym każde dziecko losowało wyraz. A następnie członkowie grup układali i zapisywali zdania z ich wykorzystaniem.  Dzieci lubią też ilustrować „trudne” wyrazy gestem, mimiką i dźwiękiem. Sprawia to im wiele radości, a bawiąc się zapamiętują.

 

Ewa Boczkowska

 SPORTOWE ZAWODY ORTOGRAFICZNE w klasie 2d

galeria


Uczniowie klasy 2d połączyli zawody ruchowe, współzawodnictwo i emocje z nauką ortografii. Wygrywał zespół, który zdobył najwięcej kartoników z wyrazami z „ó” wymiennym.


Dzieciaki doskonale bawiły się, a przy okazji ćwiczyły utrwalaną zasadę ortograficzną.

 

Wych. Ewa Boczkowska