PODRÓŻE PO EUROPIE

 

W roku szkolnym 2014/2015 uczniowie klas III będą realizowali innowację pedagogiczną „Podróże po Europie”, która jest zgodna z Podstawą Programową z 23.12.2008r. i zawartymi w niej treściami nauczania. Innowacja jest rozszerzeniem i wzbogaceniem programu „Szkoła na miarę” w zakresie edukacji społecznej i przyrodniczej.

 

Nowatorstwo wdrażanego programu polega między innymi na poszerzeniu wiadomości i umiejętności z zakresu edukacji społeczno-przyrodniczej o treści wykraczające poza podstawę programową; wdrażaniu do korzystania z wielu źródeł informacji, m.in. technologii informacyjno - komunikacyjnej; ciekawej alternatywie dla innych form spędzania wolnego czasu.

 

Obecnie w edukacji wczesnoszkolnej zakres poznawania kultury państw europejskich jest realizowany w minimalnym stopniu. Wprowadzając innowację chcemy, żeby nauka była dla uczniów przyjemnością i zabawą, dzięki której poszerzą swoją wiedzę o innych krajach Europy. Poznawanie państw, ich tradycji i kultury z wykorzystaniem różnych źródeł informacji będzie sposobem na rozwinięcie zainteresowań kulturą europejską.

 

Realizacja założeń innowacji odbywać się będzie w czasie jednej dodatkowej godziny zajęć w tygodniu lub czterech godzin w dzień wolny od zajęć dydaktycznych (sobota) raz w miesiącu, w zależności od potrzeb i możliwości uczniów.

 

Autorkami innowacji są: nauczyciele klas trzecich: Małgorzata Olbryś, Beata Janiszek, Beata Sokolnicka, Joanna Chmielewska, Beata Górecka.

 

 

 

 


NASZE DZIAŁANIAABC innowacji Podróże po Europie

 

galeria

 

p1440751.jpgOd września 2014 r. uczniowie klas trzecich realizują program innowacyjny  Podróże po Europie. W każdym miesiącu dzieci pogłębiają wiedzę o wybranych krajach, ich położeniu geograficznym, zabytkach, wybitnych postaciach i daniach regionalnych. Zdobyte wiadomości i umiejętności uczniowie zaprezentowali 29 kwietnia 2015r. na uroczystości podsumowującej działania innowacyjne.


Przybyłych gości w tematykę spotkania wprowadziła piosenka Europo witaj nam. Następnie pani dyrektor Agnieszka Mackiewicz serdecznie przywitała rodziców i przedstawicieli lokalnych władz. Pani Beata Janiszek przedstawiła założenia programu innowacyjnego realizowanego w klasach trzecich.


Europejski pociąg wyruszył z Polski, odwiedził Niemcy, Włochy, Francję, Wielką Brytanię, Hiszpanię, Grecję, Danię i Holandię. Naszej podróży towarzyszyła multimedialna prezentacja. Uczniowie przedstawili ciekawe informacje dotyczące poszczególnych państw. Przy dźwiękach muzyki Chopina mogliśmy odwiedzić najpiękniejsze zakątki naszego kraju,  przenieść się w świat baśni Andersena i braci Grimm, zobaczyć duńskie Ogrody Tivoli i Park Legoland. Podziwialiśmy kolekcję paryskiej mody na sezon „Wiosna - Lato 2015″. Dodatkową atrakcją była hiszpańska corrida i flamenco w wykonaniu uroczych tancerek.


W romantyczny nastrój wprowadziła nas włoska piosenka Felicita, „chłopaki z Liverpoolu” próbowali porwać publiczność do zabawy, a greckie klimaty poczuliśmy podczas tańca Zorby.


Naszą wyprawę zakończyliśmy wspólnym zaśpiewaniem piosenki Świat to wielka tajemnica i poczęstunkiem w postaci pizzy, którą upiekły panie ze szkolnej stołówki.


Program opracowały i przygotowały wychowawczynie klas III:

p. Małgorzata Olbryś

p. Beata Janiszek

p. Beata Górecka

p. Joanna Chmielewska

z udziałem p. Moniki Paluszek i p. Katarzyny Milewskiej„Poznajemy kraje europejskie”.


27 września 2014r. uczniowie integracyjnej klasy trzeciej z dużym   zaangażowaniem realizowali zagadnienie innowacyjne „Polska w Europie”.
Podczas pierwszego spotkania, trzecioklasiści mieli możliwość poszerzenia treści programowych o nowe wiadomości i terminologię z zakresu edukacji przyrodniczej i społecznej. Dzieci poznały położenie geograficzne naszego kraju, kulturę, najważniejsze zabytki, sławne postaci, dania regionalne. Bardzo duża ilość ćwiczeń została poświęcona orientacji kierunkowej podczas studiowania map Europy i Polski.

 

Dzieci zaznajomiły się z polskimi symbolami narodowymi, z podziałem administracyjnym Polski, zapamiętały największe miasta, główne rzeki, jeziora, góry. Na atrakcyjność zajęć wpłynęła również duża ilość zgromadzonych pomocy dydaktycznych, tj. popularno-naukowych książek i albumów z różnych regionów naszego kraju oraz prezentacja pamiątek przywiezionych z wycieczek i wakacji.

 

Pod koniec zajęć, każde dziecko wykonało płaskorzeźbę symbolizującą  „Mapę Polski - ukształtowanie powierzchni”. Wszystkie prace zostały wyeksponowane na wystawce klasowej poświęconej działaniom innowacyjnym.

 

W dniach 18 października  i 8 listopada 2014 r.  dzieci realizowały kolejne zagadnienia innowacyjne takie jak: „W ojczyźnie braci Grimm” poznając położenie, kulturę i obyczaje Niemiec; „W świecie wiatraków i tulipanów” - Holandię.

 

W sobotnie przedpołudnia (raz w miesiącu), pobyt trzecioklasistów w szkole na zajęciach innowacyjnych jest ciekawie zagospodarowany.  Stanowi  alternatywną formę spędzenia wolnego czasu, poświęconego rozwojowi intelektualnemu uczniów. Aktywne korzystanie z wielu źródeł informacji, swobodne wypowiedzi uczniów, różnorodność ćwiczeń w dostosowanym dla każdego tempie, sprzyja rozwojowi zainteresowań przyrodniczo-geograficznych.

 

Beata Janiszek

podraae-po-europie-zdjacia-kopiapodraae-po-europie-zdjacia-kopia1podraae-po-europie-zdjacia-kopia2