W KRAINIE ORTOGRAFIIInnowacja metodyczna realizowana w roku szkolnym 2015/2016 dla uczniów klas II i w roku szkolnym 2016/2017 dla uczniów klas III


AUTORKI INNOWACJI - Ewa Boczkowska, Dorota Fijalska, Barbara Kamińska, Monika Kozarzewska, Ewa Lipowska, Jolanta Sobiecka, Beata Sokolnicka


Innowacja pt. „W krainie ortografii” uwzględnia naukę, utrwalanie i usystematyzowanie wiadomości. Głównym celem jest nauka przez zabawę. Poprzez zabawę wywołujemy silną motywację, uczeń  nie musi z wysiłkiem angażować uwagi, lecz mimowolnie uczy się czytania i poprawnej pisowni wyrazów.


Stosowane w trakcie zajęć aktywne formy pracy sprawią, że to co trudne, stanie się łatwe i interesujące. Innowacja wprowadzi uczniów w świat słowników, gier dydaktycznych planszowych i komputerowych, nauczy samodzielności i samokontroli.


CELE INNOWACJI


Cel główny:


Opanowanie przez uczniów umiejętności i nawyku bezbłędnego pisania na poziomie elementarnym.


Cele szczegółowe:


 • Rozbudzanie zainteresowań ortografią poprzez stworzenie dziecku sprzyjających warunków edukacyjnych, aby mogło nauczyć się jak najwięcej, także okazjonalnie i w formie zabawowej (przy wsparciu rodziców).


 • Poznanie podstawowych zasad ortografii poprzez naukę i zabawę.


 • Doskonalenie umiejętności zastosowania w praktyce zasad ortograficznych.


 • Rozwijanie umiejętności analizowania trudności ortograficznych.


 • Wzbogacanie słownika.


 • Wyrabianie nawyku korzystania z różnych źródeł informacji - słowniki ortograficzne, komputer, gry dydaktyczne


 • Wspieranie dzieci zagrożonych dysortografią.


 • Utrwalanie zdobytych wiadomości poprzez zabawę, gry, łamigłówki.


 • Przygotowanie do udziału w konkursie ortograficznym.


 • Inspirowanie aktywności ucznia.


 • Rozwijanie umiejętności pracy indywidualnej i współdziałania w grupie.

NASZE DZIAŁANIAKLASY III - rok szkolny 2016/2017KLASOWY MISTRZ ORTOGRAFII W KL. 3F

Miesiąca października                                 Miesiąca listopada

(pisownia wyrazów z „ż”)                             (pisownia wyrazów z „rz”)

1. Julia Kowalska                                             1. Julia Kowalska

2. Wiktoria Kalewska                                       2. Wiktoria Kukiełka

3. Jakub Jończyk                                              3. Jakub Jończyk

4. Igor Dworzyński                                              4. Igor Dworzyński

5. Konrad Policiński

img_1439

img_1442

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

W ramach realizacji w klasach trzecich innowacji metodycznej podejmowany jest szereg działań, mających wspierać uczniów w nabywaniu umiejętności i nawyku bezbłędnego oraz czujnego pisania.

Dzieci z klasy 3f wykonują wiele ćwiczeń, rozwiązują krzyżówki, plątaninki, rebusy ortograficzne. Ilustrują w dowolny sposób omawiane w danym miesiącu ortogramy, które są eksponowane na gazetce klasowej. Ponadto przygotowują według własnych pomysłów gry i zabawy ortograficzne, rozwijając jednocześnie swoją kreatywność. A na zajęciach dzielą się swoimi pomysłami z kolegami, bawiąc się i współdziałając w zespole uczą się  zasad ortograficznych oraz ich praktycznego wykorzystania.

 

Ewa Boczkowska
Ach, ta ortografia!

img_1675Nauka ortografii przysparza wielu problemów nie tylko dzieciom, ale  i dorosłym.

 

W bieżącym roku szkolnym uczniowie klas III kontynuują realizację innowacji metodycznej „W krainie ortografii”. W listopadzie dzieci z klasy IIIe opanowywali zestaw wyrazów z rz oraz wyjątki. W nauce wykorzystywaliśmy humor, wyobraźnię, skojarzenia, rysunki, ruch czyli tzw. myślenie polisensoryczne. Bardzo ważne dla uczniów było też motywowanie, wzbudzanie pozytywnych emocji i oczywiście nagradzanie.


W listopadzie Klasowymi Mistrzami Ortografii zostali:

Olaf Milewski,

Bartosz Łyczkowski,

Weronika Rudnik,

Marta Borkowska,

Maja Jeziorska,

Nikola Dąbrowska.

 

Uczniowie otrzymali oceny celujące oraz pamiątkowe dyplomy. Gratuluję i liczę, że liczba Mistrzów będzie sukcesywnie wzrastać.

wych. D. Fijalska


MISTRZ ORTOGRAFII W 3g

 

20161104_083513

 

W nowym roku szkolnym, trzecioklasiści kontynuują swoje zmagania z ortografią. W październiku uczniowie poznawali kolejne zasady poprawnej pisowni wyrazów z ż. Czytali zabawne wierszyki ortograficzne, rozwiązywali rebusy, zagadki, krzyżówki, uzupełniali luki w tekstach, układali zdania, uzasadniali pisownię wyrazów z ż. Po miesiącu pracy, na początku listopada, w klasie 3 g odbył się konkurs ortograficzny, w wyniku którego wyłoniliśmy Klasowego Mistrza Ortografii. Uczniowie bardzo dobrze poradzili sobie z zadaniami konkursowymi, aż sześć osób wykonało je bezbłędnie. Zaszczytny tytuł Klasowego Mistrza Ortografii w klasie 3 g otrzymali:

 

 

 

Wiktoria Skierkowska

Patrycja Wysocka

Karol Kowalski

Michał Rasiński

Seweryn Długokęcki

Mikołaj Czerwiec

 

Uczniowie tradycyjnie otrzymali pamiątkowe dyplomy. Zwycięzcom gratulujemy, za wszystkich trzymamy kciuki, ponieważ  już w przyszłym miesiącu kolejny konkurs.

Ewa Lipowska

KLASY II - rok szkolny 2015/2016
W klasie 2 g Mistrzami Ortografii zostali:

 

W grudniu

Patrycja Wysocka

Oliwia Kamińska

Alicja Szymańska

Michał Rasiński

 

W styczniu

Patrycja Wysocka

Oliwia Kamińska

Kuba Nagel

Krystian Mosakowski


We wszystkich klasowych konkursach ortograficznych zorganizowanych w I semestrze najwięcej punktów zgromadzili:

 

Patrycja Wysocka

Michał Rasiński

Wiktoria Skierkowska

Oliwia Kamińska

 

20160129_074044-120160129_073931-120160112_090341wych. Ewa Lipowska
Klasowy Mistrz Ortografii w 2 e29 stycznia 2016r. w klasie IIe odbyło się wręczenie dyplomów dzieciom, które w tym miesiącu zdobyły tytuł „Mistrza Ortografii”. W ramach realizowanej innowacji metodycznej uczniowie wykonują szereg ćwiczeń, które sprzyjają wyrabianiu nawyku bezbłędnego pisania, a jednocześnie wpływają na wzrost koncentracji, uwagi, aktywności, motywują do wysiłku. Najbardziej lubiane są przez dzieci wierszyki - rymowanki ortograficzne, zagadki, rebusy, plątaninki itp. Podczas zajęć dzieci pomysłowo ilustrują ortogramy, wykonują karty do słowniczków obrazkowych, bawią się i uczą podczas pracy z kartami ortograficznymi „logico”, układają hasła, kodują wyrazy itp.

Najwięcej jednak radości sprawiają dzieciom gry i zabawy edukacyjne podczas zajęć komputerowych.

img_1478


„Mistrzowie Ortografii” z grudnia:


1.     Jeziorska Maja

2.     Kędziński Jakub

3.     Kotnarowski Tymek

4.     Łyczkowski Bartek

5.     Mleczak Tosia

6.     Milewski OlafPrzedmiotem ćwiczeń w styczniu były wyrazy ze spółgłoskami miękkimi ś-si, ć-ci.

Tytuł „Mistrza Ortografii” zdobyło 12 uczniów z naszej klasy:


1.     Borkowska Marta

2.     Dąbrowska Nikola

3.     Fanti Esme

4.     Górecki Oskar

5.     Jeziorska Maja

6.     Kędziński Jakub

7.     Łyczkowski Bartosz

8.     Milewski Olaf

9.     Mleczak Tosia

10.  Rudnik Weronika

11.  Skurczyńska Nadia

12.  Szajkowski Szymon

img_1489


Mistrzowie ortografii ze stycznia wraz z pamiątkowymi dyplomami.

Gratuluję i liczę, że grono mistrzów będzie się sukcesywnie powiększało.

img_1482img_1488img_1485

wych. D. Fijalska
Klasowy Mistrz Ortografii w 2c

w miesiącu - październik, listopad, grudzień


20160105_16033220160105_16034620160105_16051720160105_16060620160105_16065220160105_160702


Monika Kozarzewska

20151201_082526-1W ostatnim dniu listopada w klasie 2 g odbył się konkurs ortograficzny, którego celem był wybór Mistrza Ortografii listopada. Dzieci zmagały się z wyrazami zawierającymi ó lub u. Cieszymy się, że w tym miesiącu aż cztery osoby bezbłędnie napisały wszystkie wyrazy. Mistrzami są: Oliwia Kamińska, Wiktoria Skierkowska, Patrycja Wysocka i Michał Rasiński. Gratulujemy.

Ewa Lipowska

 
20151102_074257W ramach realizowanej w klasach drugich innowacji pedagogicznej podejmowane są działania mające na celu opanowanie przez uczniów umiejętności i nawyku bezbłędnego pisania. Uczniowie klasy 2 g przygotowywali w grupach karty do albumu wyrazów.

W październiku głównie zajmowaliśmy się wyrazami z rz i ż. W związku z tym, dzieci gromadziły kolorowe obrazki, zdjęcia, w których nazwach znajdowały się te trudne litery.

W piątek, 29 października, odbył się konkurs na Klasowego Mistrza Ortografii. Ten zaszczytny tytuł otrzymały dwie osoby: Patrycja Wysocka i Karol Kowalski.

E. Lipowska

nasze_dziaaaania