W ŚWIECIE DOBRYCH MANIER

 

„ Dobre maniery świadczą o szacunku

i wrażliwości na potrzeby innych,

są przejawem miłości.”

 

Po czym można rozpoznać kulturalnego człowieka?   To ktoś, kto potrafi właściwie  postąpić w rozmaitych sytuacjach, szanując przy tym zarówno siebie,   jak i innych. Nie jest to osoba idealna, czasem popełnia gafy,  ale umie je dostrzec, wybrnąć z nich i powiedzieć „przepraszam”.

 

Dobre wychowanie, czyli nienaganne formy, życzliwość dla ludzi,  uprzejmość, tolerancja, opanowanie emocji powinny być nawykami zakorzenionymi i wpajanymi od dzieciństwa. Niestety, ostatnio coraz częściej obserwuje się nie tylko brak grzeczności we wzajemnych relacjach, ale nawet przypadki agresji wśród dzieci, dlatego wskazane wydaje się prowadzenie zajęć na  temat kultury i właściwego zachowania.

 

W roku szkolnym 2013/2014  uczniowie klas drugich realizują innowację pedagogiczną  „W świecie dobrych manier”. Jej autorkami są wychowawcy klas:  Małgorzata Olbryś, Beata Janiszek, Beata Sokolnicka, Joann Chmielewska i  Beata Górecka.

Podjęte działania innowacyjne stanowią rozszerzenie treści z zakresu edukacji społecznej realizowanego programu „Szkoła na miarę”.

Głównym celem innowacji jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju ucznia, a w szczególności zminimalizowanie problemów wychowawczych.

 

Innowacja zakłada następujące cele szczegółowe:

 

 • poznanie podstawowych zasad dobrego wychowania i rozbudzenie potrzeby ich stosowania;
 • wdrożenie dobrych manier, które zapewniają większą swobodę oraz poczucie bezpieczeństwa;
 • nabywanie umiejętności odpowiedniego zachowania w różnych sytuacjach życiowych;
 • kształtowanie obrazu własnej osoby i oceny własnego zachowania;
 • budzenie poczucia estetyki;
 • korzystanie z różnych źródeł informacji.

 

Nowatorstwo wdrażanego programu polega na:

 

 • kształtowaniu umiejętności odpowiedniego zachowania się w różnych miejscach  i sytuacjach życiowych;
 • budzeniu poczucia estetyki;
 • wdrażaniu do korzystania z wielu źródeł informacji;
 • wzbogacaniu zajęć o ciekawe metody i formy, które poszerzą wiedzę i umiejętności z zakresu savoir- vivre;
 • realizowaniu założeń innowacji w czasie jednej dodatkowej godziny zajęć z całym zespołem klasowym;
 • integracji uczniów poprzez wzajemne poznawanie siebie w warunkach szkolnych  i pozaszkolnych.

 

Warto znać i przestrzegać zasady dobrego wychowania. Są one podstawą właściwych relacji międzyludzkich w codziennym życiu. Ten, kto umie odpowiednio się zachować, ma wielu przyjaciół, często spotyka się z uprzejmością, uśmiechem i przysługą ze strony innych osób.

 

 


NASZE DZIAŁANIA


CIEKAWEJ LEKCJI W NIEZWYKŁYM MIEJSCU


7 kwietnia 2014 roku uczniowie klas drugich z wychowawcami uczestniczyli w „Ciekawej lekcji w niezwykłym miejscu…”. Tym miejscem był Dom Polonii w Pułtusku. Tu pod kierunkiem zamkowego mistrza kelnerstwa wszyscy poszerzali wiedzę na temat historii kultury stołu, polskiej kuchni, zachowania przy stole, spożywania posiłków, korzystania z zastawy kuchennej, roli hotelu i kawiarni.

Szczególne zainteresowanie uczniów wzbudziły różne rodzaje sztućców, porcelana, naczynia szklane. Z uwagą też obserwowali prawidłowe nakrywanie stołu. Poznali rolę serwetki i sposoby jej składania oraz kod ułożenia sztućców na talerzu.

Spotkanie zakończyło się wspólnym obiadem w restauracji, który był praktyczną częścią szkolenia.

Joanna Chmielewska

nowy-foldernowy-folder-001

 
UBIÓR NA RÓŻNE OKAZJE

 

 

Projektowanie strojów - to kolejne działanie innowacji relizowanych w klasach drugich. „Ubiór na różne okazje” - jak zrealizowała to zadanie klasa IIb?

Na zajęciach podczas pracy w grupach, odbyło się projektowanie szkiców strojów na różne okazje np. strój sportowy, galowy, balowy, teatralny(kukiełki) itp.

Po zgodnym zaakceptowaniu zaprojektowanego szkicu ubioru - uczniowie przystąpili do realizacji projektu. Prace były bardzo ciekawe, dokładnie zaplanowane w szczegółach i bardzo estetycznie wykonane.

Działanie to przyczyniło się do tego, że każde z dzieci właściwie wybierze ubiór do konkretnej sytuacji życiowej (do teatru, na koncert, na bal, do szkoły) nie popełniając przy tym gafy.

Uczniowie zastosowali swoje doświadczenia w praktyce. Odpowiednio dobrali stroje, a następnie zaprezentowali je na balu karnawałowym, który odbył się w lutym.

Takie działanie kształtowało u dzieci wrażliwość estetyczną i poczucie spełnienia się w roli projektanta.

 

Beata Janiszek

Beata Sokolnicka

 

dscn0062dscn0064dscn0065

 

 

 

 

 

dscn0067dscn0068dscn0069

 

 

 

 

 

dscn0068dscn0069dscn0070

 

 

 

 

 

dscn0072dscn0073dscn0099

 

 

 

 

 

dscn0101dscn0102dscf7526

 

 

 

 

 
„ Jak cię widzą, tak cię piszą”


W dniu 23.01.2014r. klasa IIB odbyła spotkanie z pielęgniarką szkolną - p. Ewą Bębenek, które miało związek z realizacją innowacyjnego zagadnienia „Czystość i higiena cechą kulturalnego człowieka“, dotyczącego tematu: „ Jak cię widzą, tak cię piszą”. Pouczająca prelekcja poparta pokazem oraz „burzą mózgów” sprawiła, że dzieci poszukiwały informacji i wymieniały się doświadczeniami na temat: „Jaki wpływ na nasze zdrowie ma odżywianie i higiena osobista?”


Podczas spotkania, drugoklasiści konfrontując swoją wiedzę z nabytymi informacjami, dowiedzieli się:

- na czym polega właściwe odżywianie?

- ile posiłków powinno zjadać każde dziecko w wieku szkolnym i dlaczego tak ważne jest spożywanie śniadania?

- o konieczności mycia rąk przed posiłkiem, szczególnie po zabawie z ulubionym zwierzakiem,

- o systematycznej dbałości o higienę jamy ustnej po każdym posiłku, przede wszystkim zjedzeniu słodyczy, zapobieganiu próchnicy, cyklicznym korzystaniu z profilaktyki prowadzonej w szkole - fluoryzacji zębów, dbaniu o świeży oddech,

- o dobrej organizacji odpoczynku (przeznaczeniu odpowiedniej ilości czasu na sen, naukę, bezpieczną zabawę),

- jak ważny jest ruch w dotlenieniu organizmu, zadbaniu o właściwą postawę (nie garbieniu się, prawidłowym siadaniu na krześle),

- o dostosowaniu ubioru w zależności od pogody i pory roku (nie przegrzewaniu i nie oziębianiu organizmu).

 

Odbyte spotkanie było bardzo pouczające i zachęcające dzieci do właściwego dbania o własne zdrowie i higienę, sprzyjało poszerzeniu i uzupełnieniu treści realizowanych w programie wychowawczym i profilaktyki szkoły.

 

Beata Janiszek

Beata Sokolnicka

dscn0094dscn0096dscn0095dscn0094