WIEM, CO JEM - ZDROWO, BEZ NAŁOGÓW I SPORTOWO


Autorzy:

Ilona Dygus - psycholog

Beata Kownacka - pedagog

Nauczyciele wychowania fizycznego:

Katarzyna Milewska

Renata Wróblewska


Czas trwania:

Data rozpoczęcia innowacji – 01.10.2018

Data zakończenia innowacji – 31.05.2019


Rodzaj innowacji:

Innowacja programowo-metodyczna


Zasięg:

Innowacja przewidziana jest do realizacji we wszystkich klasach czwartych.

Zajęcia prowadzone będą w wymiarze 4 godz. w miesiącu


Do najważniejszych wartości w życiu człowieka, które warunkują jego zdolność do pracy i podejmowania wysiłku zaliczamy sprawność fizyczną i psychiczną. Dzięki temu, że człowiek podejmuje różnorodną aktywność ruchową usprawnia swój organizm, poprawia stan zdrowia, rozwija sprawność i odporność, daje pozytywny przykład innym. Znając różnorodne sposoby podejmowania aktywności fizycznej skutecznie i ciekawie potrafi wykorzystać swój czas wolny, wie jak spędzać go bezpiecznie (bez używek i spędzania czasu przed komputerem). Zna zasady zdrowego odżywiania się, komponowania wartościowych posiłków. Edukacja wczesnoszkolna bazując na doświadczeniach dziecka nabytych w domu rodzinnym, środowisku, w jakim dziecko wyrasta ma za zadanie przygotować je do podejmowania działań z różnych obszarów jego działalności. Szczególnie zaś zwraca uwagę na komunikację międzyludzką, bezpieczeństwo i zdrowie (zarówno fizyczne jak i psychiczne). Prowadzenie edukacji prozdrowotnej jest powinnością każdego nauczyciela – już od najmłodszych klas szkoły podstawowej. Jej celem jest rozwijanie u uczniów takich umiejętności życiowych, które pomagają podjęciu właściwego wyboru i sprzyjają higienicznemu i zdrowemu stylowi życia.


Program edukacji prozdrowotnej jest dostosowany do potrzeb i możliwości uczniów. Dobór metod powinien uwzględnić te, które aktywizują ucznia i kierują go na podejmowanie mądrych decyzji w kwestii swojego zdrowia i organizowania czasu wolnego.
DEGUSTUJEMY SOKI

galeria

W dniu 22.05.2019 r. w ramach Innowacji pedagogicznej: „Wiem, co jem- zdrowo, bez nałogów i sportowo” kolejny raz koordynatorki wyciskały świeży sok marchwiowo - jabłkowy. W czasie przerw uczniowie chętnie degustowali soki.

Beata Kownacka

 

 


LEKCJA PROFILAKTYCZNA W KLASIE IVb

galeria

 

W dniu 23.05.2019 roku w ramach Innowacji pedagogicznej: „Wiem, co jem- zdrowo, bez nałogów i sportowo” odbyła się lekcja profilaktyczna w klasie IVb. Wspólnie z uczniami podjęty został temat zdrowia, sposobów odżywiania, zastępowania niezdrowych produktów zdrowymi oraz propozycja drugiego śniadania w postaci owoców. Tego dnia uczniowie przygotowali szaszłyki owocowe. Przygotowując zdrową przekąskę rozmawialiśmy na temat aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu, zamiast siedzenia przed komputerem, telefonem. Przypomniane zostało uczniom, zdrowie to również bycie wolnym od nałogów i jak asertywnie odmawiać, gdy ktoś zachęca nas do używek.


Pedagog: Beata Kownacka