WIEM, CO JEM - ZDROWO, BEZ NAŁOGÓW I SPORTOWO


Autorzy:

Ilona Dygus - psycholog

Beata Kownacka - pedagog

Nauczyciele wychowania fizycznego:

Katarzyna Milewska

Renata Wróblewska


Czas trwania:

Data rozpoczęcia innowacji – 01.10.2018

Data zakończenia innowacji – 31.05.2019


Rodzaj innowacji:

Innowacja programowo-metodyczna


Zasięg:

Innowacja przewidziana jest do realizacji we wszystkich klasach czwartych.

Zajęcia prowadzone będą w wymiarze 4 godz. w miesiącu


Do najważniejszych wartości w życiu człowieka, które warunkują jego zdolność do pracy i podejmowania wysiłku zaliczamy sprawność fizyczną i psychiczną. Dzięki temu, że człowiek podejmuje różnorodną aktywność ruchową usprawnia swój organizm, poprawia stan zdrowia, rozwija sprawność i odporność, daje pozytywny przykład innym. Znając różnorodne sposoby podejmowania aktywności fizycznej skutecznie i ciekawie potrafi wykorzystać swój czas wolny, wie jak spędzać go bezpiecznie (bez używek i spędzania czasu przed komputerem). Zna zasady zdrowego odżywiania się, komponowania wartościowych posiłków. Edukacja wczesnoszkolna bazując na doświadczeniach dziecka nabytych w domu rodzinnym, środowisku, w jakim dziecko wyrasta ma za zadanie przygotować je do podejmowania działań z różnych obszarów jego działalności. Szczególnie zaś zwraca uwagę na komunikację międzyludzką, bezpieczeństwo i zdrowie (zarówno fizyczne jak i psychiczne). Prowadzenie edukacji prozdrowotnej jest powinnością każdego nauczyciela – już od najmłodszych klas szkoły podstawowej. Jej celem jest rozwijanie u uczniów takich umiejętności życiowych, które pomagają podjęciu właściwego wyboru i sprzyjają higienicznemu i zdrowemu stylowi życia.


Program edukacji prozdrowotnej jest dostosowany do potrzeb i możliwości uczniów. Dobór metod powinien uwzględnić te, które aktywizują ucznia i kierują go na podejmowanie mądrych decyzji w kwestii swojego zdrowia i organizowania czasu wolnego.