Z HISTORIĄ NASIELSKA ZA PAN BRAT

Innowacja programowo – metodyczna realizowana w roku szkolnym 2017/2018 w kl. V b.

 

Autor innowacji: Krzysztof Macias

 

O innowacji:


W Polsce wśród młodego pokolenia świadomość poczucia tożsamości z regionem, w którym się mieszka i z którego się pochodzi, jest stosunkowo niska. Potrzebne są wielorakie działania budujące tożsamość z regionem poprzez przybliżenie uczniom znajomości własnego regionu w aspekcie wartości i różnorodności środowiska naturalnego, kulturowego i społecznego oraz wdrożenie uczniów w pożądany system wartości, i kształtowania postaw przynależności do swojej „Małej Ojczyzny”.

 

Bezpośredni kontakt z dziedzictwem kulturowym regionu ułatwi uczniom nawiązanie  emocjonalnych   relacji   z   otoczeniem i  być  może,   wyzwoli poczucie zrozumienia i „znalezienia” swojego miejsca na ziemi.

 

Cele główne:


  • zdobycie wszechstronnej wiedzy o regionie, okolicy i mieście Nasielsku,
  • poznanie historii miasta, jego zabytków, tradycji i kultury,
  • poznanie historii  szkoły oraz biografii jej patrona,
  • zapoznanie się z życiorysami ludzi szczególnie zasłużonymi dla miasta.


Cele szczegółowe:


  • wskazywanie miejsc, które mówią o historii miasta i regionu,
  • umiejętność posługiwania się planem miasta, mapą historyczną i geograficzną miasta i okolic,
  • umiejętne łączenie zdobytej wiedzy z praktycznym jej zastosowaniem,
  • kształtowanie lokalnej tożsamości uczniów, która stanowi podstawę do pielęgnowania w przyszłości dorobku kulturowego mieszkańców regionu,
  • rozwijanie postaw patriotycznych opartych na związkach emocjonalnych z „małą ojczyzną”,
  • zainteresowanie uczniów różnymi aspektami życia regionu, jego uwarunkowaniami historyczno – geograficznymi na przestrzeni wieków.