ZWIERZĘTA - ŚRODOWISKO ŻYCIA, BUDOWA I ROZWÓJ

Innowacja programowa realizowana w roku szkolnym 2017/2018 w klasie VI b.

 

Autor innowacji: Agnieszka Mackiewicz.

 

 

Cel:

 

  • zainteresowanie ucznia otaczającym go światem przyrody – jego różnorodnością,
  • kształcenie umiejętności klasyfikowania zwierząt,
  • kształcenie umiejętności rozpoznawania bezkręgowców i kręgowców,
  • poznanie różnorodności zwierząt bezkręgowych i ich rola w przyrodzie,
  • kształcenie umiejętności obserwacji oraz opisywania przystosowań zwierząt kręgowych do życia w różnych środowiskach,
  • poznawanie zachowań ssaków żyjących w środowisku sztucznym,
  • umiejętność posługiwania się urządzeniami do obserwacji,
  • kształcenie umiejętności: selekcjonowanie wiadomości, korzystanie z różnych źródeł wiedzy i pracy w grupie,
  • kształcenie umiejętności analizowania, myślenia przyczynowo – skutkowego i wyciągania wniosków,
  • rozwijanie i doskonalenie umiejętności dostrzegania wpływu człowieka na środowisko.