ŻYJ ZDROWO I BEZPIECZNIE

Autorzy:


Beata Kownacka - pedagog

Nauczyciele wychowania fizycznego:

Katarzyna Milewska

Renata Wróblewska

Ilona Dygus - psycholog


Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stefana Starzyńskiego


Czas trwania:

Data rozpoczęcia innowacji – 01.10.2019

Data zakończenia innowacji – 31.05.2020


Rodzaj innowacji:

Innowacja programowo-metodyczna


Zasięg:

Innowacja przewidziana jest do realizacji we wszystkich klasach szóstych.


OPIS INNOWACJI

Innowacja „Żyj zdrowo i bezpiecznie” została opracowana na podstawie treści kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego II etapu edukacyjnego. Oparta jest na programie własnym opracowanym przez autorki innowacji. Program jest zgodny z Rozporządzeniem MEN z dnia 8 czerwca 2009r – Dz. U. z 2009r, nr 89 poz. 730
i zawiera cele, treści, opis założonych osiągnięć uczniów, procedury osiągania zamierzonych celów oraz sposoby monitorowania.

Podstawowym celem programu jest propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego i bezpiecznego wypoczynku oraz zmiana nawyków żywieniowych. Zaproponowanie alternatywnych sposobów spędzania czasu w kontrze do komputera i mediów, substancji psychoaktywnych (tj. narkotyków, alkoholu i nikotyny). Niniejsza innowacja zakłada, że jej treści będą realizowane na zajęciach lekcyjnych dla wybranej grupy uczniów klas szóstych  w roku szkolnym 2019/2020. Zajęcia prowadzone w formie zajęć sportowych i profilaktycznych ale również konkursów, warsztatów kulinarnych i profilaktycznych. Tematyka oparta została na własnych pomysłach, doświadczeniu, książkach oraz podstawie programowej.


CELE OGÓLNE I CELE SZCZEGÓŁOWE


CELE OGÓLNE:


· Wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia, w tym szczególnie umiejętności służących dbałości o swoje zdrowie i bezpieczeństwo.

· Propagowanie zdrowego trybu życia.

· Zachęcanie do aktywnego wypoczynku i uprawiania sportów

· Zachęcanie uczniów do przestrzegania zasad prawidłowego odżywiania.

· Zaproponowanie alternatywnych sposobów spędzania czasu w kontrze do komputera i mediów, substancji psychoaktywnych (tj. narkotyków, alkoholu i nikotyny).

· Przygotowanie uczniów do świadomego i odpowiedzialnego korzystania z mediów (telewizji, komputerów, mediów społecznościowych, infoholizm, itp.)

 

CELE SZCZEGÓŁOWE: UCZEŃ:

· rozumie pojęcie „zdrowia” i „bezpieczeństwa”

· wie, jak dbać o swoje zdrowie i dobre samopoczucie,

· unika niebezpieczeństw zagrażających jego zdrowiu,

· wykorzystuje zdobytą wiedzę i umiejętności w celu propagowania aktywności ruchowej w swoim środowisku,

· wie, na czym polega zdrowe odżywianie,

· zna rolę witamin w prawidłowym odżywianiu się,

· odpowiednio dobiera produkty w celu skomponowania odpowiedniego jadłospisu,

· potrafi przygotować zdrowe potrawy: kanapki, surówki, sałatki, soki,

· rozumie rolę ruchu w życiu każdego człowieka,

· bezpiecznie korzysta z zasobów Internetu,

· zna zagrożenia wynikające z używania substancji psychoaktywnych,

· zna sposoby wykorzystania czasu wolnego bez używania mediów,

· aktywnie odpoczywa i zachęca do tego innych,

· chętnie uczestniczy w zabawach i zajęciach w grupie.

· zna zasady bezpiecznego spędzania czasu wolnego,

PROCEDURY OSIĄGNIĘCIA CELÓW

W celu osiągnięcia zaplanowanych celów innowacji przewiduje się przede wszystkim zastosowanie metod aktywizujących i technik twórczych.

Planowane działania:

· udział uczniów w zajęciach warsztatowych z dietetykiem,

· spotkania rodziców z dietetykiem,

· zajęcia w terenie – spacery i wycieczki po okolicy (ścieżka zdrowia, ścieżki edukacyjne),

· wystawa prac uczniów, urządzenie kącika z wytworami dzieci,

· współpraca z pielęgniarką szkolną,

spotkanie z policjantem na temat bezpieczeństwa i odpowiedzialności karnej nieletnich,

· lekcje profilaktyczne z psychologiem i pedagogiem szkolnym,

· turniej wiedzy,

· konkursy i zawody sportowe.

 


 

NASZE DZIAŁANIA

DEGUSTACJA SOKÓW

galeria

Dnia 12.11.2019 r. uczniowie naszej szkoły mieli możliwość degustacji świeżo wyciskanych soków owocowo- warzywnych, przygotowywanych przez Firmę SEBEX .Cała akcja była jednym z zaplanowanych działań szkolnej Innowacji „Żyj zdrowo i bezpiecznie”. Uczniowie chętnie próbowali zdrowych i smacznych soków.

Koordynatorzy:


Katarzyna Milewska

Beata Kownacka

Anna Wróblewska

 


Spotkanie z dietetyczką

galeria

 

W dniu 22 października 2019 r. odbyło się spotkanie dla klas VI z panią dietetyk z firmy SEBEX. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach szkolnej Innowacji „Żyj zdrowo i bezpiecznie”.

Uczniowie wysłuchali prelekcji na temat zdrowego żywienia, a następnie brali udział w warsztatach: „Jak zrobić zdrową wodę smakową”. Wspólnie z panią dietetyk młodzież przygotowywała różne smaki wody. Propozycji było kilka, po czym wszyscy degustowali przygotowane napoje. Opinie były bardzo pozytywne, okazuje się, że w bardzo prosty sposób można przygotować zdrowy i smaczny napój.

Szkoła nasza otrzymała Certyfikat za udział w programie zdrowotno-edukacyjnym ZDROWE NAPOJE.


Koordynatorzy:

Katarzyna Milewska

Beata Kownacka