KARTA ROWEROWA W NASZEJ SZKOLE

Od wielu lat w naszej szkole realizowane są treści wychowania komunikacyjnego – umożliwiające wszystkim chętnym uczniom, którzy ukończyli 10 lat, uzyskanie „Karty rowerowej”.

 

Karta rowerowa jest niezbędna każdemu, kto kieruje rowerem i nie ma ukończonych 18 lat. Wynika z tego, że każdy uczestnik ruchu, chcąc jeździć po drogach publicznych, powinien posiadać odpowiednie uprawnienia.


Nasi uczniowie systematycznie utrwalają sobie przepisy ruchu drogowego podczas zajęć z wychowania komunikacyjnego, których głównym celem jest przygotowanie ich do kulturalnego i bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym.


W grudniu odbyły się w naszej szkole zajęcia, które  prowadzone  były przez  instruktora z Ośrodka Szkolenia Kierowców.  Podczas zajęć uczniowie, którzy ukończyli 10 lat, a nie posiadają jeszcze karty rowerowej, mogli utrwalić sobie zasady ruchu drogowego.


 

Dla uczniów klas V i VI, którzy nie posiadali jeszcze rowerowego „prawa jazdy”, 16 grudnia odbył się w naszej szkole egzamin na kartę rowerową.

Monika  Paluszek


Informacje zatwierdzone przez Dyrektora Szkoły
Wprowadzone przez M. Paluszek