KARTA ROWEROWA W NASZEJ SZKOLE

Od lat nasza szkoła umożliwia wszystkim chętnym uzyskanie karty rowerowej. Karta rowerowa jest niezbędna każdemu, kto kieruje rowerem i nie ma ukończonych 18 lat. Wynika z tego, że każdy uczestnik ruchu, chcąc jeździć po drogach publicznych, powinien posiadać odpowiednie uprawnienia. Obecnie kartę rowerową wydaje swoim uczniom dyrektor szkoły.

 

Uzyskiwanie karty rowerowej zostało uregulowane w dwóch aktach prawnych:

1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. 2011, Nr 30, poz. 151)

2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie uzyskiwania karty rowerowej (Dz.U. 2013, poz. 512).


Uczniowie klas czwartych przez cały rok szkolny na zajęciach technicznych zdobywali odpowiednią wiedzę o przepisach ruchu drogowego i przygotowywali się do uzyskania karty rowerowej.


Zajęcia z udzielania I pomocy przedmedycznej przeprowadziła w każdej klasie pani pielęgniarka.


Sprawdzian obejmował dwa etapy:


- część teoretyczna - test wiedzy składający się z 25 pytań dotyczących zasad ruchu drogowego i pierwszej pomocy przedmedycznej - odbył się 24 maja 2017 r.,


- część praktyczna - sprawnościowy tor przeszkód - został przeprowadzony 8 czerwca 2017r. Dzieci musiały wykazać się umiejętnością jazdy na rowerze w różnych warunkach, m.in.: zatrzymywanie się  w określonym miejscu, rynienka, przewożenie przedmiotu, wykonanie slalomu, odpowiednie sygnalizowanie skrętów i wykonanie “ósemki”.


Do sprawdzianu teoretycznego przystąpiło 110 uczniów -  108 uczniów z klas IV i 2 uczniów z klasy VI.


Nie wszystkim udało się zaliczyć egzamin teoretyczny, nie wszyscy również pozytywnie zaliczyć trasę za pierwszym podejściem.

Łącznie kartę rowerową uzyskało 85 uczniów. Karty zostaną wydane do końca roku szkolnego.


 


Monika Paluszek


Informacje zatwierdzone przez Dyrektora Szkoły
Wprowadzone przez M. Paluszek