KARTA ROWEROWA W NASZEJ SZKOLE

Od lat nasza szkoła umożliwia wszystkim chętnym uzyskanie karty rowerowej. Karta rowerowa jest niezbędna każdemu, kto kieruje rowerem i nie ma ukończonych 18 lat. Wynika z tego, że każdy uczestnik ruchu, chcąc jeździć po drogach publicznych, powinien posiadać odpowiednie uprawnienia.

 

Kartę rowerową wydaje swoim uczniom dyrektor szkoły.

 


Uzyskiwanie karty rowerowej zostało uregulowane w dwóch aktach prawnych:

1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. 2011, Nr 30, poz. 151)

2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie uzyskiwania karty rowerowej (Dz.U. 2013, poz. 512).Uczniowie klas czwartych przez cały rok szkolny na lekcjach techniki oraz dodatkowych zajęciach prowadzonych w ramach innowacji pedagogicznej “Odpowiedzialny rowerzysta” zdobywali odpowiednią wiedzę o przepisach ruchu drogowego, udzielania pierwszej pomocy i przygotowywali się do uzyskania karty rowerowej.

 


Sprawdzian obejmował dwa etapy:

- część teoretyczna - test wiedzy składający się z 25 pytań dotyczących zasad ruchu drogowego i pierwszej pomocy przedmedycznej - odbył się 20 maja 2019 r.,- część praktyczna - sprawnościowy tor przeszkód - został przeprowadzony 28 maja 2019 r.


Dzieci musiały wykazać się umiejętnością jazdy na rowerze w różnych warunkach, m.in.: slalom, zatrzymywanie się w określonym miejscu, przewożenie przedmiotu, odpowiednie sygnalizowanie skrętów, wykonanie “żmijki”, przejazd pomiędzy deseczkami i “bramka”.


Wszystkim tym, którym udało się zaliczyć egzamin teoretyczny i praktyczny, karty rowerowe zostaną wydane do końca roku szkolnego.


Monika Paluszek

 


Informacje zatwierdzone przez Dyrektora Szkoły

Wpisane przez M. Paluszek