KARTA ROWEROWARowerzyści to coraz większa grupa użytkowników dróg. Karta rowerowa – to nasze pierwsze „prawo jazdy”. Kto nauczy się bezpiecznie oraz z poszanowaniem przepisów jeździć na rowerze, ten ma duże szanse, aby w przyszłości zostać kulturalnym i bezpiecznym kierowcą.

 

Aby uzyskać ten ważny dokument, należy zdać egzamin teoretyczny i praktyczny. Kartę rowerową może uzyskać ten, kto: skończył 10 lat, wykazał się dobrą znajomością zasad ruchu drogowego oraz bardzo dobrze opanował technikę kierowania rowerem.

 

Nasi uczniowie systematycznie utrwalali sobie przepisy ruchu drogowego podczas lekcji techniki, a także dodatkowych zajęć prowadzonych w ramach innowacji pedagogicznej „Odpowiedzialny rowerzysta”. Podczas zdalnego nauczania czynili to ramach dodatkowych zajęć prowadzonych za pomocą aplikacji Zoom.

 

Ze względu na konieczność przestrzegania obowiązujących procedur, związanych z ochroną przed COVID 19, część teoretyczna egzaminu na kartę rowerową odbyła się 15 czerwca w formie testu on-line.

 

Egzamin praktyczny przeprowadzony został 19 czerwca na boisku sportowym Orlik w obecności komisji egzaminacyjnej, którą tworzyli nauczyciele posiadający uprawnienia do jego przeprowadzenia: p. Monika Paluszek i p. Tomasz Czajkowski.

 

Aby zapewnić bezpieczeństwo uczniom biorącym udział w części praktycznej egzaminu, dzieci korzystały z własnych rowerów, kasków oraz środków ochrony osobistej (maseczek i rękawiczek), a każda przeszkoda, z którą miały kontakt, była na bieżąco dezynfekowana.

 

Podczas egzaminu na terenie Orlika przebywały wyłącznie osoby egzaminujące oraz 5 uczniów oczekujących na egzamin w odległości 2 m od siebie.

 

Po egzaminie należało bez zbędnej zwłoki opuścić teren, na którym był on przeprowadzany.

 

Bardzo cieszymy się, że pomimo tak trudnej sytuacji, udało nam się przeprowadzić egzamin  i umożliwić dzieciom czerpanie radości z jazdy rowerem zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Gratulujemy kolejnym uczestnikom ruchu drogowego, którzy zdali egzamin i jeszcze przed wakacjami otrzymają swoje pierwsze „prawo jazdy”.

 

Monika Paluszek
Informacje zatwierdzone przez Dyrektora Szkoły
Wpisane przez M. Paluszek