KLASY IVc i Vb NA WYCIECZCE W MIASTECZKU RUCHU DROGOWEGO W MODLINIE


28 września klasy IVc i Vb pod opieką p. Moniki Paluszek, p. Anny Koryckiej i p. Małgorzaty Sitek uczestniczyły w wycieczce dydaktycznej do Modlina, która zorganizowana została przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie.

 

Dzieci brały udział w zajęciach praktycznych jazdy na rowerze w Miasteczku Ruchu Drogowego oraz zwiedzając lotnisko poznały tajniki funkcjonowania portu lotniczego i zobaczyły tereny niedostępne na co dzień dla pasażerów.

 

Po lotnisku oprowadzała nas pani Magdalena Bojarska - rzecznik lotniska.

 

Po dokonaniu kontroli, rozpoczęliśmy zwiedzanie lotniska.  Najpierw spotkaliśmy się z sokolnikiem, który zapoznał nas ze swoją pracą. Dowiedzieliśmy się, że dzięki wyszkolonym ptakom (sokołom i jastrzębiom) można skutecznie odstraszać inne ptaki, które mogłyby stwarzać zagrożenia dla samolotów.

 

Od sokolnika pojechaliśmy do hangaru lotniskowej służby utrzymania pasów startowych, w którym pokazano nam sprzęt i omówiono jego działanie. Dużą atrakcją dla dzieci była przejażdżka meleksem po placu przy hangarze. Następnie przejechaliśmy do punktu, w którym obejrzeliśmy ćwiczenia straży pożarnej.

 

Po tych atrakcjach pojechaliśmy do głównego terminalu, skąd przeszliśmy do kolejnej atrakcji wyjazdu - zajęć praktycznych w Miasteczku Ruchu Drogowego, gdzie egzaminatorzy, p. Rafał Grodzicki i p. Robert Zawadka z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie, pomagali w praktycznym poznawaniu zasad poruszania się po drogach oraz udzielania pierwszej pomocy.

 

Miasteczko Ruchu Drogowego to symulacja rzeczywistości drogowej, z jaką każdy uczestnik ruchu drogowego, w tym każdy uczeń, spotyka się codziennie w rzeczywistych warunkach na drodze. Na terenie miasteczka uczniowie korzystali ze skrzyżowania ze znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu, skrzyżowania z sygnalizacją świetlną, skrzyżowania o ruchu okrężnym, skrzyżowania równorzędnego, przejścia dla pieszych, przejazdów dla rowerów, przejazdów tramwajowych, śluzy rowerowej oraz innych elementów odzwierciedlających realność naszych dróg.

 

Dla klasy V zajęcia miały na celu utrwalenie prawidłowego poruszania się po drogach, a dla uczniów klas IV przygotowanie do samodzielnego poruszania się po drodze zgodnie z obowiązującymi zasadami ruchu drogowego.

 

Dzieci pod okiem egzaminatorów uczyły się udzielania pierwszej pomocy,  prawidłowej jazdy rowerem, stosując się do zasad i przepisów ruchu drogowego oraz przypomnieli sobie zasady prawidłowego przejścia przez jezdnię.

 

Uczniowie z ogromnym zaangażowaniem uczestniczyli w zajęciach przygotowanych przez egzaminatorów WORD, żeby poruszać się po drodze w sposób odpowiedzialny, świadomy i nienarażający siebie i innych uczestników ruchu drogowego na niebezpieczeństwo.

 

W trakcie zajęć uczniowie zostali zaproszeni na słodki poczęstunek, a po zajęciach wszyscy otrzymali zestaw elementów odblaskowych.

 

Wyjazd do Miasteczka Ruchu Drogowego był bardzo ciekawą lekcją wychowania komunikacyjnego - za co serdecznie dziękujemy panom prowadzącym zajęcia z naszymi dziećmi oraz p. Mariuszowi Sztal - kierownikowi Wydziału Szkoleń i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

 

 

Monika PaluszekInformacje zatwierdzone przez Dyrektora Szkoły

Wprowadzone przez M. Paluszek