Lekcja historii on-line


Nauczyciele w naszej szkole prowadzą zdalne nauczanie z uczniami w różnorodnej formie. Jednym ze sposobów nauki na odległość są lekcje on-line za pomocą aplikacji Zoom.

 

Dzisiejsza lekcja historii, którą prowadziła pani Anna Tomasińska miała charakter otwarty.


Uczestniczyli w niej, poza uczniami klasy 5b, również inni nauczyciele, którzy mieli okazję zobaczyć interaktywne metody i formy pracy z uczniem.


Lekcja została przeprowadzona przy zastosowaniu takich narzędzi jak Genially, LearningApps oraz Wordwall.


Jako pomoc służył również mulibook oraz mapa interaktywna. Uczniowie aktywnie i z zainteresowaniem uczestniczyli w lekcji.Informacje zatwierdzone przez Dyrektora Szkoły
Wpisane przez M. Paluszek