Logopeda

PLAN PRACY
NAUCZYCIELA LOGOPEDY


Monika Brzezińska – Pająk


Poniedziałek  

Wtorek     

Środa     

Czwartek

Piątek

 

 

 

Czym jest logopedia?

 

Logos - z gr. słowo, nauka, mowa (komunikacja językowa)

Paideia - z gr. wychowanie, kształtowanie

 

Jest dziedziną wiedzy, zajmującą się kształtowaniem komunikacji językowej oraz usuwaniem zaburzeń w tym zakresie.

 

Logopedia to interdyscyplinarna dziedzina wiedzy, łącząca w sobie:

 

 • językoznawstwo,
 • ortodoncję,
 • audiologię,
 • psychiatrię,
 • foniatrię,
 • neurologię.

.

Terapia logopedyczna w naszej szkole opiera się na:

.

 • usprawnianiu narządów aparatu artykulacyjnego,
 • uwrażliwianiu słuchu fizycznego,
 • usprawnianiu słuchu fonematycznego,
 • ćwiczeniach oddechowych,
 • modyfikacji nieprawidłowego połykania,
 • wywoływaniu brakujących głosek lub korygowaniu nieprawidłowo brzmiących,
 • utrwalanie poprawnej artykulacji głosek,
 • usprawnianie rozumienia mowy u dzieci z deficytami,
 • wzbogacaniu słownictwa dzieci,
 • nauce poprawnego budowania wypowiedzi prostych i złożonych,
 • wdrażaniu do poprawnego konstruowania wypowiedzi pod względem logicznym i gramatycznym,
 • niwelowaniu nieprawidłowej wymowy o podłożu środowiskowym,
 • usprawnianiu myślenia przyczynowo - skutkowego.

Bardzo ważnym czynnikiem warunkującym prawidłowy rozwój dziecka  jest wykrycie we właściwym czasie i usunięcie  nieprawidłowości związanych z komunikacją językową. Skutkiem  zaniedbań wad wymowy mogą być przede wszystkim problemy szkolne, a mianowicie trudności w nauce pisania i czytania, popełnianie błędów ortograficznych, trudności z rozumieniem dłuższych tekstów.

.

Dziecko z wadą wymowy:

.

 • czuje się odrzucone, gdy jego mowa nie jest w pełni rozumiana przez otoczenie,
 • rzadko wypowiada się, bywa nieśmiałe, izoluje się od innych, gorzej nawiązuje kontakty koleżeńskie,
 • ma obniżoną samoocenę, niskie poczucie własnej wartości,
 • niekiedy rezygnuje z ulubionych zajęć, nie uczestniczy w nich, nie rozwija zdolności, talentów,
 • boi się wystąpień publicznych, nie lubi lub boi się występować na forum klasy,
 • wada wymowy ciągnie się za dzieckiem całe życie , utrudniając również niekiedy życie dorosłe, gdzie człowiek rezygnuje z wyboru niektórych zawodów typu: aktor, dziennikarz czy nauczyciel.