MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W piątek, 1 grudnia 2017 r. w naszej szkole obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. W niezwykłym wydarzeniu wzięły udział nie tylko klasy integracyjne, ale wszyscy uczniowie naszej szkoły. W tym dniu obowiązywał kolor żółty.


Najpierw zostały przeprowadzone przez wychowawców klas pogadanki na temat niepełnosprawności, zaś wcześniej w ramach akcji „Pomocna dłoń” wykonano plakaty – drzewa z zapisanymi zobowiązaniami dzieci dotyczącymi niesienia pomocy osobom niepełnosprawnym.


Zamierzeniem spotkania było doświadczenie przez dzieci, w jaki sposób poznają i odbierają świat osoby z niepełnosprawnością ruchową, wzrokową i słuchową. W tym celu na sali gimnastycznej utworzono minieksperymentarium, w skład którego weszły: tor przeszkód, kąciki sensoryczne oraz salka do odczuwania bodźców słuchowych.


Dzięki ciekawie zaaranżowanym ćwiczeniom,  uczniowie doświadczali i poznawali odczucia  osób niepełnosprawnych: wykonywali rysunki za pomocą ust i stóp, budowali wieże z klocków z użyciem rękawic kuchennych, układali puzzle z zasłoniętymi oczami, rozpoznawali przedmioty przez dotyk oraz potrawy po smaku i zapachu. Aby zrozumieć świat osoby niesłyszącej, zmierzono się z rozpoznawaniem dźwięków i pisaniem dyktanda mając na uszach słuchawki. Dużo wrażeń i emocji przyniósł dzieciom tor przeszkód, a najbardziej poruszanie się slalomem w pozycji siedzącej na deskorolce. Uczniowie wczuwali się w sytuację osób jeżdżących na wózkach i doświadczyli, jak trudne jest pokonywanie barier architektonicznych.


Mamy nadzieję, że wspólne eksperymentowanie pozwoliło lepiej przybliżyć i zrozumieć świat osób niepełnosprawnych i zakorzeniło pozytywne postawy okazywania pomocy i życzliwości.


Koordynatorami spotkania były: p. Anna Tomasińska i p. Małgorzata Sitek. Nad sprawną realizacją wszystkich zadań czuwali wychowawcy klas integracyjnych i nauczyciele specjaliści.Beata Janiszek

  


Informacje zatwierdzone przez Dyrektora Szkoły
Wprowadzone przez M. Paluszek