Nasielsk w liczbach

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do realizacji matematycznego projektu zatytułowanego „Nasielsk w liczbach”. Będzie on dofinansowany przez Fundację mBanku w ramach Programu mPOTĘGA. Jego celem jest rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych naszych uczniów oraz zwrócenie uwagi na użyteczność matematyki w życiu codziennym.


Pragniemy uświadomić dzieciom, że matematyka jest wszechobecna i wręcz niezastąpiona w wielu dziedzinach. Innowacyjność realizowanego projektu polega na tym, że jego uczestnicy będą zdobywać wiedzę i nabywać umiejętności matematyczne podczas wycieczek oraz zabaw i gier edukacyjnych. Dla uczniów klas IV-VI zorganizowano koła gier logiczno-matematycznych w wymiarze jednej godziny w tygodniu dla każdego rocznika. Podczas gier matematycznych np.: „Superfarmer”, „Supermatematyk”, „Bingo matematyczne” i „Remik” dzieci nauczą się opracowywać strategie, będą doskonalić spostrzegawczość i  rozwijać logiczne myślenie, które są nieocenione w nauce tego trudnego przedmiotu.

 

Aby uświadomić dzieciom wszechobecność liczb w najbliższym środowisku, planujemy zorganizować następujące wycieczki: do Muzeum Ziemi Nasielskiej, Banku Spółdzielczego, Wydziału Ewidencji Ludności i Wydziału Geodezji w Urzędzie Miasta Nasielska oraz do Centrum Pieniądza Narodowego Banku Polskiego w Warszawie. Mamy nadzieję, że atrakcją dla dzieci będzie gra terenowa, podczas której uczestnicy dotrą  do wyznaczonego miejsca, dzięki wskazówkom ukrytym w łamigłówkach, rebusach i zadaniach matematycznych, a nagrodą dla wytrwałych będzie wspólne ognisko z kiełbaskami.

 

W realizację projektu pragniemy włączyć rodziców z naszej szkoły. Liczymy na życzliwość i wsparcie z ich strony, bo wszystkie zaplanowane przez nas działania służą przecież  dzieciom, są inwestycją w ich rozwój i mamy nadzieję, że dostarczą naszym wychowankom odrobinę radości.


Ewa Grenadier

 

 

mfundacja-mass-logotyp-ikona-sowa_jpg

 

 

 

 

Projekt dofinansowała Fundacja mBanku

 

 

 

 

 

 


Informacje zatwierdzone przez Dyrektora Szkoły
Wprowadzone przez M. Paluszek