Konkursy

,,Nauka jest jak niezmierne morze…

 

Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony.”

Stefan Żeromski

Na tej stronie przedstawiamy Państwu sukcesy naszych uczniów w konkursach przedmiotowych.

 

 

ARCHIWUM

KONKURSY ZAPLANOWANE NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

 

ROK SZKOLNY 2017/2018

 

 

 

 

Informacje zatwierdzone przez Dyrektora Szkoły

 

Wpisane przez M. Paluszek

 

 


NOCNY TURNIEJ BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

galeria


1-39 marca w ramach programu „B&N, czyli B jak bezpieczny i N jak niechroniony uczestnik ruchu drogowego”, odbył się w naszej szkole Nocny Turniej BRD.


Od godziny 18.00 do 22.00 rywalizowało 14 drużyn z klas IV – VII.  Każdą klasę reprezentowała czteroosobowa drużyna. Głównymi sędziami turnieju byli przedstawiciele Wojewódzkiego Ośrodku Ruchu Drogowego w Warszawie: p. Rafał Grodzicki oraz p. Robert Zawadka.


Swoją obecnością zaszczycił nas Burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski, który dopingował wszystkich uczestników przez cały czas trwania zmagań turniejowych. Kciuki za uczniów trzymali i zagrzewali do walki, pani dyrektor Agnieszka Mackiewicz oraz wicedyrektorzy: pani Bożena Kozłowska i pan Mariusz Kraszewski.


2-4Przed uczestnikami było pięć konkurencji: test wiedzy, rowerowy tor przeszkód, pierwsza pomoc, zwinnościowy tor przeszkód oraz gra terenowa.


Wszyscy biorący udział w turnieju rozwiązywali test teoretyczny składający się z 25 pytań, które dotyczyły zasad i przepisów o ruchu pieszych i rowerzystów, znaków drogowych, manewrów, skrzyżowań. Nad prawidłowym przebiegiem konkurencji czuwali policjanci z Komendy Stołecznej Policji, policjanci z Komisariatu Policji w Nasielsku oraz nauczyciele.


Kolejna konkurencja, w której brała udział cała drużyna, polegała  na udzieleniu pomocy osobie poszkodowanej oraz odpowiedzi na 5 losowo wybranych przez siebie pytań. Zadania w tej kategorii zostały przeprowadzone przez ratowników medycznych.


6-51Wiele emocji dostarczyło pokonanie przez każdy zespół zwinnościowego toru przeszkód w jak najkrótszym czasie. Konkurencja przeprowadzona była przez nauczycieli.


Uczestnicy doskonale bawili się również podczas gry terenowej, która odbyła się na dworze. Drużyny, wyposażone w latarki, wyruszyły razem z opiekunami na nocne poszukiwanie punktów kontrolnych, które były oznaczone elementami odblaskowymi. Po odnalezieniu wylosowanego punktu, każda drużyna rozwiązywała przygotowane dla niej zadania.


Ostatnim etapem turnieju był rowerowy tor przeszkód. Zasady pokonywania toru przedstawili uczestnikom policjanci z Komendy Stołecznej oraz nauczyciele, którzy czuwali nad prawidłowym przebiegiem zadania. Rowerowy tor przeszkód to prezent, jaki otrzymaliśmy 6 grudnia od Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie.


8-44

 

Po dokładnym podliczeniu wyników wyłoniono zwycięzców turnieju:


 

Najlepsza drużyna w klasyfikacji klas VI - VII - klasa VIb


Najlepsza drużyna w klasyfikacji klas V - klasa Vc


Najlepsza drużyna w klasyfikacji klas IV - klasa IVc


Najlepszy uczestnik Turnieju Jakub Nagel - kl. IVc i Oliwia Chojnacka - kl. VIb


1-13

 

Cenne nagrody dla wszystkich uczestników ufundował dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie, p. Dariusz Marek Szczygielski. Najlepsi uczestnicy turnieju otrzymali rowery, najlepsze drużyny - zestawy bezpiecznego rowerzysty, a pozostałe drużyny - zestawy elementów odblaskowych.


Pani dyrektor Agnieszka Mackiewicz wręczyła najlepszym drużynom medale oraz pamiątkowe dyplomy. Wszyscy uczestnicy otrzymali elementy odblaskowe i słodkie upominki.


Zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

 

1-5

 

 

Serdecznie dziękujemy przedstawicielom Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie: p. Rafałowi Grodzickiemu, p. Robertowi Zawadka; policjantom z Komendy Stołecznej Policji: st. post. Małgorzacie  Staniszewskiej, podkom. Marcinowi Goschorskiemu; policjantom z Komisariatu Policji w Nasielsku: asp. Katarzynie Rokickiej, mł. asp. Michałowi Glinka oraz ratownikowi medycznemu z Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim - p. Robertowi Cieśla, za pomoc w przeprowadzeniu turnieju.

 

 

 


8-48Nocny Turniej BRD nie odbyłby się bez wielkiego zaangażowania nauczycieli i pracowników szkoły: p. Małgorzaty Sitek, p. Ewy Lipowskiej, p. Anny Koryckiej, p. Anety Czyż – Roszak, p. Magdy Mackiewicz, p. Kingi Żabik, p. Katarzyny Milewskiej, p. Joanny Czyż, p. Justyny Puty, p . Justyny Margiel, p. Beaty Góreckiej, p. Aleksandry Maciątek, p. Pauliny Mosakowskiej, p. Moniki Kozarzewskiej oraz p. Krzysztofa Margiela. Byli oni odpowiedzialni za przygotowanie, przeprowadzenie konkurencji i czuwanie nad prawidłowym przebiegiem wszystkich zadań.


 

Koordynator Turnieju

Monika Paluszek


Szkoła młodych patriotów


W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła bierze udział w konkursie pod nazwą „Szkoła młodych patriotów”. Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 30 listopada 2017 r. do 30 maja 2018 r. Spośród dziewięciu zadań, szkoły biorące udział w konkursie muszą zrealizować siedem zadań. Szkoły, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają certyfikaty „Szkoły młodych patriotów” oraz zaświadczenia ukończenia kursu. Poniżej zamieszczamy sprawozdanie z realizacji zadania 4.

 

 

Szkoła młodych patriotów – sprawozdanie z realizacji zadania 4

Tematem zadania 4 było przeprowadzenie ogólnoszkolnego konkursu wiedzy pt. „Historia Polski a patriotyzm”.

 


W ramach konkursu Szkoła młodych patriotów został przeprowadzony w naszej szkole ogólnoszkolny konkurs pt. „Historia Polski a patriotyzm”. W konkursie wzięły udział klasy od IV do VII. Łącznie 283 uczniów. Konkurs przebiegał dwuetapowo. W pierwszym etapie uczniowie odpowiadali na 18 pytań testowych. Pytania dotyczyły najważniejszych wydarzeń z historii Polski, od początków państwa polskiego po czasy współczesne. Uczniowie musieli wykazać się również wiedzą dotyczącą symboli narodowych, świąt państwowych oraz postaci, które odegrały w historii naszego państwa kluczową rolę. Aby wszyscy uczniowie mieli jednakowe szanse zostali podzieleni na dwie kategorie: kl. IV – V i kl. VI – VII. W pierwszym etapie konkursu wybieraliśmy klasę, której uczniowie posiadają największą wiedzę historyczną. W kategorii kl. IV – V wzięło udział 178 uczniów.


Wyniki w tej kategorii przedstawiały się następująco:


I miejsce klasa 5 d – 13,09 p.

najlepsi uczniowie w klasie: Bartosz Wysocki – 16 p., Kacper Dominikiewicz – 15 p., Weronika Piątek – 15 p., Zuzanna Saliszewska – 15 p.


II miejsce 5 e – 12,88

najlepsi uczniowie w klasie: Adrian Bogusz – 16 p., Jakub Malon – 15 p., Łukasz Ostrzeniewski – 14 p.

 

III miejsce 4 b – 11,83 p.

najlepsi uczniowie w klasie: Julia Tylińska – 14 p., Szymon Chmurski – 14 p., Szymon Kołodziejski – 14 p.

 

IV miejsce 4 c – 11,8 p.

najlepsi uczniowie w klasie: Mikołaj Czerwiec – 16 p., Zofia Smolińska – 15 p., Jakub Nagel – 15 p.

 

 

V miejsce 5 c – 11,66 p.

najlepsi uczniowie w klasie: Michał Obojski – 16 p., Natalia Księżyk – 15 p., Karolina Piątkowska – 15 p., Dawid Kapczyński – 15 p.

 

VI miejsce 5 b – 11,62 p.

najlepszy uczeń w klasie: Aleksander Skłucki – 18 p.

 

VII miejsce 4 a – 11, 55 p.

najlepsi uczniowie w klasie: Alicja Kosela – 15 p., Maria Jeziorska – 15 p., Martyna Kosela – 14 p.

 

 

VIII miejsce 5 a – 11,29 p.

najlepsi uczniowie w klasie: Mikołaj Kowalski – 14 p., Wojciech Tracz – 14 p., Krystian Chołody – 14 p.

 

IX miejsce 4 d – 11,25 p.

najlepsi uczniowie w klasie: Bartosz Sekutowicz – 15 p., Bartosz Kamiński – 14 p.


 

W kategorii kl. VI – VII wzięło udział 105 uczniów.

 

Wyniki w tej kategorii przedstawiały się następująco:

 

I miejsce 6 b – 11,88 p.

najlepsi uczniowie: Jan Biernacki – 16 p., Maksymilian Obidziński – 15 p.

 

II miejsce 6 c – 11,41 p.

najlepsi uczniowie: Maksymilian Nojek – 14 p., Bernardeta Rzeczkowska – 14 p., Dawid Gągolewski – 14 p.

 

 

III miejsce 6 a – 11, 03 p.

najlepsi uczniowie: Weronika Gontarz – 16 p., Klaudia Falak – 15 p., Malwina Wiśniewska – 14 p.

 

 

IV miejsce 6 d – 9,94 p.

najlepsi uczniowie: Marta Rutkowska – 14 p., Jakub Głodowski – 14 p., Arkadiusz Mauer – 14 p.

 

 

V miejsce 7 a – 9, 27 p.

najlepsi uczniowie: Patrycja Suska – 11 p., Natalia Polańska – 11 p., Ewelina Suwińska – 12 p.,  Jakub Pisarzewski – 12 p.)

 

 

Uczniowie z dwóch kategorii wiekowych, którzy uzyskali największą ilość punktów przeszli do drugiego etapu konkursu. O to wyniki konkursowych zmagań naszych uczniów.

 

W kategorii kl. IV – V (uczniowie rozwiązywali test składający się z 19 pytań)


I miejsce Aleksander Skłucki kl.5 b – 18 p.

 

II miejsce Bartosz Wysocki kl. 5 d – 16 p.

 

III miejsce Natalia Księżyk kl.5 c – 15 p.

 

Wyróżnienie Szymon Chmurski kl. 4 b – 14 p.

 

W kategorii kl. VI – VII (uczniowie rozwiązywali test składający się z 18 pytań)


 

I miejsce Arkadiusz Mauer kl. 6 d – 16 p.

 

II miejsce Jan Biernacki kl. 6 b – 15 p.

 

III miejsce Maksymilian Nojek kl. 6 c – 13 p.

 

Wyróżnienie Natalia Polańska kl. 7 a – 12 p.

 

 

Wszystkim uczniom biorącym udział w konkursie gratulujemy dużej wiedzy historycznej. Nagrody i wyróżnienia zostaną wręczone 27 kwietnia w Dniu Patrona Szkoły.

 

Krzysztof Macias

002-3

004-3


 


ZMAGAŃ KONKURSOWYCH CIĄG DALSZY

ETAP DEKANALNY KONKURSU BIBLIJNEGO Z EWANGELII ŚW. MATEUSZA


„Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.” (Mt 4,4)


Dnia 1 marca 2018 roku w Szkole Podstawowej im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Starych Pieścirogach odbyła się 3 część konkursu biblijnego Ewangelii według św. Mateusza – etap dekanalny.


Uczniowie klas IV – VI, którzy osiągnęli sukces w etapie parafialnym dziś zmagali się z 30 szczegółowymi pytaniami dotyczącymi Ewangelii według świętego Mateusza.


Z naszej szkoły do rozwiązania testu zasiedli uczniowie klasy IV b Szymon Chmurski i Franciszek Żabik. Test, który dziś uzupełniali nie skrywał dla nich żadnych tajemnic i po raz trzeci zdobyli 1 i 2 miejsce. Wygrywając zakwalifikowali się do 4 ostatniego etapu diecezjalnego, który odbędzie się 13 kwietnia 2018 roku w Płocku.


Frankowi i Szymonowi gratulujemy zdobytej wiedzy i życzymy powodzenia w dalszym przyswajaniu wiedzy o Ewangelii według świętego Mateusza.


 

Justyna Kołakowska

20180301_11254620180301_101739


 


SZKOLNY KONKURS PRZYRODNICZY


„Jeśli chodzi o mnie, wystarcza mi podziw dla tajemnic przyrody”.

Albert Einstein

 

W dniu 26 lutego 2018 roku  w naszej szkole odbył się  Szkolny Konkurs Przyrodniczy przeznaczony dla uczniów klas IV-VII. Przystąpiło do niego 37 osób. Celem konkursu  było rozwijanie zainteresowań uczniów przyrodą, otaczającym światem, najbliższym regionem   i uwrażliwienie na problemy związane z ochroną środowiska. Konkurs składał się z 40 zadań tekstowych (pytania, na które uczniowie udzielali krótkiej odpowiedzi pisemnej). Były one ułożone  zgodne z obowiązującym programem nauczania  dla każdej kategorii wiekowej uczestników. Na ich rozwiązanie było 45 minut i maksymalnie można było otrzymać 40 punktów ( po jednym za każde zadanie). Odpowiedzi były zapisywane na osobnej kartce - karcie odpowiedzi.


W roku szkolnym 2017/2018 w Szkolnym Konkursie Przyrodniczym zwycięzcami zostali:


I miejsce

Franciszek Żabik IVb


II miejsce

Aleksander Skłucki Vb

Paweł Mychliński Vd


III miejsce

Jan Biernacki VIb


Zwycięzcom gratulujemy!

 

Wszystkim uczniom i uczennicom dziękujemy za przygotowanie się do konkursu i sprawdzenie swojej wiedzy z zakresu przyrody. Uczestnicy z najlepszymi wynikami będą reprezentowali naszą szkołę w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym „Eko- Planeta” , który odbędzie się 1 marca 2018 r. Będą to następujące osoby: Franciszek Żabik IVb,  Paweł Mychliński Vd, Aleksander Skłucki Vb, Jan Biernacki VIb,  Monika Rokicka VIb , Szymon Chmurski IVb,  Julia Walesiak Vb i Maria Zawadzka VIb.


Zapraszamy do udziału w konkursie w przyszłym roku szkolnym.

 

Organizatorzy - nauczyciele przyrody


 


WALENTYNKI Z WIERSZAMI JANA BRZECHWY


14 lutego w naszej szkole odbył się konkurs czytelniczy przeznaczony dla uczniów klas trzecich. Główne cele konkursu to popularyzowanie czytelnictwa wśród najmłodszych oraz wdrażanie do samodzielnej pracy.

 

Aby wziąć udział w konkursie należało się zapoznać z zestawem 14 wierszy zawartych w tomie „Sto bajek” Jana Brzechwy. Na wyszukanie i zapoznanie się z treścią utworów uczniowie mieli miesiąc.


W konkursie wzięło udział 25 osób. Zadaniem uczniów było wypełnienie karty pracy dotyczącej znajomości utworów wyznaczonych w regulaminie. Trzecioklasiści wykazali się bardzo dobrą znajomością przeczytanych wierszy i zaprezentowali wysoki poziom wiedzy. Wszyscy uczestnicy, w podziękowaniu za czas przeznaczony na przygotowanie do konkursu, otrzymali walentynkowe upominki, a zwycięzcy i wyróżnieni nagrody książkowe.


 

Najlepsze wyniki uzyskali:

I miejsce – Jakub Tomasiński, klasa III c

II miejsce – Weronika Rogalska, klasa III b

III miejsce – Zuzanna Dzierzbińska klasa III f

Kornelia Morawska, klasa III f

Miłosz Roszak, klasa III c


 

Wyróżnienia:

Lena Cieśla, klasa III b

Zofia Walesiak, klasa III b

Luiza Rosłońska, klasa III d

 

Organizatorzy:

Olbryś Małgorzata

Chmielewska Joanna


dsc00450dsc00454


 


Wydajemy Własną Książkę


Uczniowie naszej szkoły, już po raz kolejny, wzięli udział w konkursie organizowanym przez Bibliotekę Pedagogiczną w Nowym Dworze Mazowieckim pod hasłem Wydajemy Własną Książkę. Miał on miejsce w ubiegłym roku szkolnym, ale uroczysty finał tego konkursu odbył się 7 lutego 2018 roku.

 

Miło nam jest poinformować, że książki napisane i zilustrowane przez nasze dzieci, zostały zauważone i docenione przez organizatorów. Otrzymaliśmy zaszczytny tytuł Srebrnej Książki, który zdobyły nasze ubiegłoroczne uczennice z  klasy VIb.


Inne sukcesy naszych obecnych  uczniów przedstawiają się następująco:


Mikołaj Kowalski i Wojciech Tracz z klasy Va – II miejsce;


Karolina Kasiak i Aleksandra Łączyńska z klasy VIb – III miejsce;


Paweł Mychliński z klasy Vd – III miejsce;


Julia Wrońska z klasy Va – III miejsce;


Kinga Krajewska, Aleksandra Łątkowska i Natalia Polańska z  VIIa  – III miejsce;


Ewelina Suwińska i Patrycja Suska z klasy VIIa – Wyróżnienie

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu i gratulujemy zwycięzcom.


Nauczyciele języka polskiego

 


 


SZKOLNY KONKURS W TABLICZCE MNOŻENIA KLAS TRZECICH

galeria


W dniu 7 lutego 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Nasielsku odbyły się Szkolne Mistrzostwa w Tabliczce Mnożenia klas trzecich.


Celem konkursu była popularyzacja zabawowej formy nauczania tabliczki mnożenia z wykorzystaniem kart matematycznych oraz propagowanie zasad zdrowej rywalizacji.


Po przeprowadzeniu czterech gier konkursowych komisja wyłoniła zwycięzców:

 

· w  kategorii dziewcząt:

 


I miejsce    – Zuzanna Dzierzbińska  kl. III f

Zuzanna Filipowicz  kl. III c

 


II miejsce   – Blanka Dygus  kl. III b

Kornelia Morawska  kl. III f

 

 

III miejsce  – Weronika Kalinowska kl. III a

 

 

Wyróżnienie: Urszula Chruścińska  kl. III e

Barbara Zawadzka  kl. III b

 

 

· w  kategorii chłopców:

 


I miejsce   – Marcel Skierkowski kl. III c

Wiktor Gródek  kl. III b

Stanisław Kordulewski  kl. III f

 

 

II miejsce  – Kacper Filipiak  kl. III d

Jakub Tomasiński kl. III c

 

 

III miejsce – Daniel Woźniak  kl. III e

 

 

 

Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w konkursie powiatowym.

 

Grażyna Kopka

Beata Górecka

 


 


 

Konkursu biblijnego ciąg dalszy


W dniu 05.02.2018 roku odbył się II etap konkursu biblijnego ze znajomości Ewangelii według św. Mateusza dla klas IV-VI - etap parafialny.  Wzięło w nim udział 4 uczniów – 2 ze Szkoły Podstawowej nr 2 oraz 2 ze Szkoły Podstawowej nr 1.

 

Uczniowie mieli za zadanie rozwiązać test, który dotyczył zagadnień związanych z podana Ewangelią. Po 50 minutach od rozpoczęcia, testy zostały oddane i sprawdzone. Następnie podano klasyfikację końcową, która wygląda następująco:


1 miejsce Franciszek Żabik uczeń Szkoły Podstawowej nr 2;

2 miejsce Szymon Chmurski uczeń Szkoły Podstawowej nr 2;

3 miejsce Vanessa Czyżyk i Szymon Laskowski uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1.


Wszystkim uczniom biorącym udział w konkursie serdecznie gratulujemy zdobytej wiedzy.


Uczniowie z naszej szkoły, którzy zajęli I i II miejsce przechodzą do kolejnego e etapu, tym razem dekanalnego, który odbędzie się 1 marca 2018 roku.


Życzymy im dalszych sukcesów. Powodzenia!


Justyna Kołakowska

20180205_153627


Szkolny konkurs na prezentację multimedialną w języku angielskim juz rozstrzygnięty nagrody otrzymali następujący uczniowie:

1 miejsce Katarzyna Piątkowska klasa Vc 
2 miejsce Zuzanna Burzyńska i Amelia Zakrzewska klasa Vb 
3 miejsce Kacper Czyżewski klasa VIc

Serdecznie gratulujemy!!!


Karolina Pająk

27710762_10213905669788762_1570287283_o

 


KONKURS BIBLIJNY

W piątek, 12 stycznia 2018 r.odbył się szkolny etap Diecezjalnego Konkursu Biblijnego ” Ewangelia wg św Mateusza “. Biorący w nim udział uczniowie mieli do rozwiązania test wiedzy składający się z 26 pytań.  Zawierał on zarówno pytania otwarte, jak i zamknięte.

Wszyscy uczestnicy wykazali się dużą wiedzą.


Laureatami konkursu zostali:


1 miejsce - Franciszek Żabik z kl. IV  b
2 miejsce - Szymon Chmurski z kl.IV b
3 miejsce - Michał Daniszewski z kl. VI c
4 miejsce -Jan Biernacki z kl.VI b
Zdobywcy pierwszego i drugiego  miejsca wezmą udział w kolejnym, tym razem parafialnym,  etapie konkursu.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
Anna Tomasińska
20180112_132519
20180112_132507


 

 


Wyniki Przedszkolnego Konkursu Plastycznego ,,Rodzinna Szopka Bożonarodzeniowa”


Jednym z magicznych elementów Bożonarodzeniowych Świąt jest tradycyjna szopka. Celem konkursu był przekaz wartości i tradycji w rodzinie poprzez wspólne spędzanie wolnego czasu oraz tworzenie sytuacji dających radość ze wspólnego działania. Prace, które zostały zgłoszone do konkursu wykonane były różnymi technikami.Zobaczyć mogliśmy szopki wykonane z papieru, drewna, plasteliny czy masy solnej.Jury w składzie Jolanta Sobiecka, Anna Modzelewska i Aneta Czyż-Roszak wyłoniło zwycięzców konkursu:I miejsce: Lena Daniszewska z rodziną
II miejsce: Krystian Krynicki z rodziną
III miejsce: Oliwia Jastrzębska z rodziną


Wyróżnienia:


Magdalena Uszyńska z rodziną
Aleksandra Anusik z rodziną

Sponsorami nagród byli: Nasielski Ośrodek Kultury, Berta & Gravomach Marcin Chrustowski, ARTBIUR Krzysztof Frączkiewicz


Wszystkim serdecznie gratulujemy!


Wychowawcy oddziałów przedszkolnych

1


WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO NA ,,NAJŁADNIEJSZĄ KARTĘ ŚWIĄTECZNĄ”

 

I miejsce

Gabriela Żochowska - 0c

Filip Kozarzewski – I d

Marcel Saliszewski – II b

Małgorzata Margiel – III b

 

II miejsce

Julita Popielarska - 0 c

Julia Boczkowska – I c

Piotr Uszyński – II b

Kacper Paszewicz – III a

III miejsce

Franciszek Kacprzak – 0 a

Agata Wolniak – I c

Magda Sobiecka – II a

Lena Pilitowska – III b

Wyróżnienie

Julia Liwston – 0c

Oliwia Kuś – I c

Hubert Księżyk – II b

Klara Arciszewska – III b

 

Nagrodzonym uczniom serdecznie gratulujemy.

J. Pichalska i J.Margiel 

 

 


Rozstrzygnięcie Konkursu Plastycznego dla klas IV-VII pt: „Najładniejsza Karta Świąteczna”

Osoby wyróżnione:

 

 

Klasa IV a

Kępczyński Aleksander

Chodyna Filip

Milewski Olaf

 


Klasa IV b

Mandykowska Amelia

Łukasiewicz Antoni

Żabik Franciszek

 


Klasa IV c

Walasiewicz Joanna

Wysocka Patrycja

Rasiński Michał

Nagel Jakub

 


Klasa IV d

Kowalska Natalia

Polańska Julia

 


Klasa V a

Chołody Krystian

Łyczkowska Aleksandra

Morawski Marek

Niesiobęcka Agata

Pawelska Oliwia

Pawłowska Natalia

Strzelczak Nikola

Wiktorowicz Maja

Wrońska Julia

Wyrzykowska Sylwia

Jakubiak Karina

 


Klasa V b

Zakrzewska Amelia

Kapczyński Jakub

Burzyńska Zuzanna

 


Klasa V c

Piątkowska Katarzyna

Pielach Michał

Włodarczyk Patrycja

Walasiewicz Jakub

Olech Aleksandra

Wilska Zuzanna

Nagel Karol

 


Klasa V d

Mychliński Paweł

Wysocki Jakub

Kaczmarczyk Patryk

Dominikiewicz Kacper

Miodowska Milena

Saliszewska Zuzanna

 


Klasa V e

Kosakowski Jakub

Ostrzeniewski Łukasz

Tarwacka Martyna

Wróblewski Sebastian

 


Klasa VI a

Wiśniewska Malwina

Wyrzykowska Ewelina

 


Klasa VI b

Margiel Filip

Frączkiewicz Julia


Klasa VI c

Daniszewski Michał

Smolińska Ilona


Klasa VII a

Polańska Natalia

Suwińska Ewelina

Krajewska Kinga

Grzymkowska Oliwia

 

Opiekunowie:

Jolanta Sobiecka

Anna Modzelewska

 


ROZSTRZYGNIĘCIE EKOLOGICZNEGO KONKURSU „DRUGIE ŚNIADANIE PLUS”


25564639_1944558572251679_1850702921_nW dniu 19 grudnia 2017 r. komisja konkursowa oceniła 21 prac uczniów złożonych w terminie od 13.11.2017 r. do 13.12.2017 r. i przyznała nagrody.Poniżej podajemy zwycięzców:

kategoria LAUREACI


I miejsce Aleksandra Anusik

II miejsce Adam Ciok

III miejsce Piotr Uszyński


kategoria KLASOWO


klasa 2 b (wychowawca Mariola Kwiatkowska)


Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy oddali prace konkursowe a ich wychowawców zapraszamy dnia 2 stycznia 2018 r. po odbiór niespodzianek do świetlicy szkolnej: kl. 0a (wych. Paulina Mosakowska -1), kl.0b (wych. Anna Falkowska – 1), kl.1a (wych. Beata Sokolnicka – 1), kl. 1b (wych. Barbara Kamińska – 2), kl. 1c (wych. Ewa Boczkowska – 3), kl. 2b (wych. Mariola Kwiatkowska – 3), kl 3a (wych.Joanna Chmielewska - 3), kl.3b (wych. Beata Janiszek – 1), kl.3d (wych. Joanna Pichalska - 2), kl. 4a (wych. Agnieszka Sztabik - 2), kl.4b (wych. Joanna Wiśniewska –1), kl. 6a (wych. Beata Korytkowska – 1)


Razem 24 NIESPODZIANKI

GRATULUJEMY  ZWYCIĘZCOM !!!

DZIĘKUJEMY 13 KLASOM !!!


Odbiór nagród głównych zgodnie z regulaminem konkursu odbędzie się podczas apelu podsumowującego I okres

Organizatorzy:

Elżbieta Wróblewska

Urszula Ostaszewska 


WYNIKI KONKURSU „Moje wędrówki po lesie”


W listopadzie 2017 r. w naszej szkole odbyło się rozstrzygnięcie szkolnego etapu konkursu plastycznego, którego organizatorem było Nadleśnictwo Płońsk.


Przeprowadzony został on w trzech kategoriach wiekowych:


kategoria I - „Owady w lesie” przdszkolaki i uczniowie klas I -III szkoły podstawowej,

kategoria II - „Nie taki wilk straszny”- uczniowie klas IV -VI szkoły podstawowej,

kategoria III - „Moja wizja lasu” - młodzież z klas  VII szkoły podstawowej, gimnazjalna i licealna.


Uczestnicy konkursu wybierając się na spacer lub wycieczkę do lasu zbierali potrzebne do wykonania swojego dzieła materiały oraz szukali pomysłów.


Efekty ich pracy były zachwycające.


Jury, w skład którego weszli nauczyciele plastyki i przyrody mieli duży problem z wyłonieniem laureatów konkursu.


WYNIKI KONKURSU „Moje wędrówki po lesie”


Kategoria I - „Owady w lesie”

I miejsce – Bartosz Szkutnik - I  a

II miejsce - Magdalena Uszyńska – 0 b i Piotr Uszyński – II b

III miejsce – Hubert Księżyk – II b


Wyróżnienie


Aleksandra Smolińska – III c

Aleksandra Pietruszczak – III c

Norbert Żbikowski – III d

Marta Rasińska – 0 a

Urszula Górska – III f

Antoni Niesłuchowski – 0 b

Miłosz Zakrzewski – II b

 


Kategoria II - „Nie taki wilk straszny”


I miejsce – Natalia Księżyk – V c

II miejsce – Michał Pielach – V c

III miejsce – Zuzanna Wilska V c


Wyróżnienie


Milena Miodowska – V d

Katarzyna Piątkowska – V c

Aleksandra Suska – V e


Kategoria III - „Moja wizja lasu”

I miejsce - Natalia Polańska – VII a


Dziękuję wszystkim uczestnikom konkursu,  jury,  a także rodzicom, którzy wspierali swoje dzieci w tym przedsięwzięciu. Życzę dalszych sukcesów i radości z twórczej pracy.

 

Jadwiga Michnowska


 

 


Konkurs recytatorski “BEZPIECZEŃSTWO WAŻNA RZECZ”
dla oddziałów przedszkolnych rozstrzygnięty!

galeria

23843096_1838949096415522_8034919286427236188_n

24 listopada 2017 roku odbył się finał konkursu recytatorskiego. Komisja wyłoniła zwycięzców:


I miejsce– Madzia Uszyńska (grupa 0b)
II miejsce– Julitka Popielarska (grupa 0c)
III miejsce– Oliwia Jastrzębska (grupa 0a)

Wyróżnienia:

Zuzia Wietecka (grupa 0a)
Miłosz Chmurski (grupa 0a)
Wanessa Bogusz (grupa 0b)
Jakub Jankowski (grupa 0b)
Zuzia Popielarska (grupa 0c)
Gabrysia Żochowska (grupa 0c)


Wszystkim dzieciom gratulujemy.

Wychowawcy oddziałów przedszkolnych


 


TURNIEJ WIEDZY O STEFANIE STARZYŃSKIM


20171110_123436W przeddzień narodowego Święta Niepodległości, 10 listopada 2017 r.,  w Szkole Podstawowej nr 389 przy ul. Smoczej 19 w Warszawie odbył się konkurs wiedzy o Stefanie Starzyńskim. Był on skierowany uczniów z placówek należących do Federacji Szkół imienia Stefan Starzyńskiego. Konkurs miał formę turnieju, w którym 5 – osobowe drużyny z poszczególnych szkół udzielały odpowiedzi na pytania dotyczące życia i działalności polityczno – publicznej Stefana Starzyńskiego. Zadania konkursowe były bardzo różnorodne, obejmowały m.in. test wiedzy, krzyżówkę, przedstawienia ikonograficzne itp.Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy VI b: Monika Rokicka, Maria Zawadzka, Filip Margiel, Jan Biernacki oraz Maksymilian Obidziński. Drużyna wywalczyła II miejsce. Gratulujemy.

 

Anna Tomasińska


 


KONKURS WARCABOWY


W poniedziałek, 30 października 2017 r., odbył się w naszej szkole Konkurs Warcabowy przeznaczony dla uczniów klas IV-VII. Do udziału w turnieju zostało wyłonionych 24 uczestników w rozgrywkach wewnątrz klasowych. Konkurs  został rozegrany systemem pucharowym. Po zaciętej walce i wielu emocjach z przyjemnością informujemy, że zwycięzcami zostali:

 

 

1. Jakub Gołąb – klasa VIb

2. Filip Kamiński - klasa Va

3. Maksymilian Czyż – klasa Vb

 

Wyróżnienie otrzymała:

Zuzanna Obojska Vc

 

Dwaj najlepsi zawodnicy konkursu  warcabowego będą reprezentować naszą szkołę w  Turnieju Warcabowym   o Puchar Prezesa Zarządu Rejonowego oddziału  Polskiego Czerwonego Krzyża, który odbędzie się  8 listopada 2017 roku  w Nowym Dworze Mazowieckim.

 

Nad szkolnym etapem rozgrywek czuwała Joanna Wiśniewska- opiekun szkolnego koła PCK .

Joanna Wiśniewska


 


VIII MAZOWIECKI KONKURS WIEDZY O PREZYDENCIE STEFANIE STARZYŃSKIM

galeria

 

1-1W dniu 27 października 2017 r. podczas uroczystości Dnia Patrona w Szkole Podstawowej nr 143 w Warszawie wręczone zostały nagrody w VIII Mazowieckim Konkursie Wiedzy o Prezydencie Stefanie Starzyńskim. Organizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie. Konkurs odbywał się pod patronatem następujących instytucji: Prezydent m.st. Warszawy, Marszałka Województwa Mazowieckiego, Mazowieckiego Kuratora Oświaty, Burmistrza Dzielnicy Praga – Południe, Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk oraz TVP Historia.

 


Konkurs rozgrywał się w następujących kategoriach:

 

 

Kategoria I dla uczniów klas 1 – 3 szkoły podstawowej – „Warszawa - Moje Miasto ” – prace plastyczne w technice płaskiej – maksymalny format A – 2, wykonane w trwałych technikach plastycznych (malarstwo, rysunek, collage itp.).

 


Kategoria II  dla uczniów klas 4 – 6 szkoły podstawowej –  „Warszawa we  wspomnieniach ” – forma: album, wywiad, słuchowisko, film.

 


W zeszłorocznej edycji uczniowie naszej szkoły zajęli pierwsze miejsca w dwóch kategoriach:


W kategorii dla uczniów klas I – III


I miejsce zajęła Kinga Rostkowska z kl. IV dW kategorii dla uczniów klas IV – VI  (jury przyznało dwa pierwsze miejsca):


I miejsce Karol Nagel z kl. V c

I miejsce Laura Ziemińska (obecnie SP nr 1 w Nasielsku)

– wyróżnienie otrzymała Natalia Ziemińska (obecnie SP nr 1 w Nasielsku)


Wszystkich nagrodzonym uczniom serdecznie gratulujemy.

Krzysztof Macias

WYNIKI KONKURSU NA NAJŁADNIEJSZY PLAKAT
PROMUJĄCY NOSZENIE ELEMENTÓW ODBLASKOWYCH

galeria

dsc_0419W październiku w naszej szkole został ogłoszony konkurs, który adresowany był do zespołów klasowych, na plakat promujący noszenie elementów odblaskowych. Do akcji przystąpiły wszystkie klasy. Uczniowie pod opieką swoich wychowawców przygotowali piękne plakaty, które zostały wywieszone na drzwiach klasopracowni na terenie naszej szkoły.

 

 

11 października jury  w składzie: p. dyrektor Agnieszka Mackiewicz, st. sierż. Sylwia Ochmańska z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim,  sierżant sztabowy Radosław Wasilewski -asystent zespołu patrolowo – interwencyjnego Komisariatu Policji w Nasielsku oraz p. Izabela Załoga  - przedstawiciel zespołu B&N, wyłoniło zwycięskie prace.

 

W kategorii klas 0 – III – najwięcej punktów uzyskał plakat oddziału przedszkolnego Ob;

dsc_0431W kategorii klas IV – VII - najwięcej punktów uzyskał plakat klasy 5d.

 

Wybór najładniejszego plakatu był bardzo trudny, ponieważ wszystkie prace były przemyślane, niezwykle wymowne i estetycznie wykonane.

 

 

Plakaty nie tylko ozdabiają szkolne korytarze, ale co najważniejsze, przypominają nam wszystkim, jak ważne jest noszenie elementów odblaskowych w warunkach  ograniczonej widoczności. Uważamy, że  wpłyną one również na zwiększenie bezpieczeństwa na drogach.

 

Monika Paluszek