ARCHIWUM

ROK SZKOLNY 2011/2012

Konkurs Piosenki Żołnierskiej

.

Kategoria kl.0
0b ,,Przybyli ułani” - Olga Górecka - I miejsce
0c ,,Serce w plecaku” - tercet: Jan Biernacki, Dominika Karaśkiewicz, Maria Szych - wyróżnienie
Kategoria kl. I-III
III d ,,Warszawa ma” - Jakub Namielski - I miejsce
III a ,,Rozkwitały pąki…” - Dominika Domała - wyróżnienie
Kategoria kl. IV-VI
IV d i IV e - ,,Rozszumiały się …” - 424 Drużyna Harcerska ,,Pogodna Ferajna” - I miejsce

VI b ,, Wojsko” - kwartet : Alicja  Arciszewska, Julia Górska, Olga Jaszczak, Dominika Żbikowska - wyróżnienie

.

 


Konkurs Plastyczny „Wojsko widziane oczami dziecka”

.


kategoria kl. I-III

I miejsce - Aleksandra Dąbrowska kl. III c
II miejsce - Laura Skoczylas kl. II b
III miejsce - Małgorzata Sienkiewicz kl. II b
wyróżnienie: Klaudia Tomczyk kl. III a
Szymon Wilczyński kl. III b
kategoria kl. IV-VI
I miejsce - Weronika Tomaszewska kl. IV b

wyróżnienie: Łukasz Stoma kl. VI b
Joanna Osiecka kl. IV b

.

 


.

 

Konkurs plastyczny pt. ,,PANI WIOSNA”

I miejsce - Bartłomiej - Tkaczyk kl. 0 a
Alicja Frądczyk kl. 0 d
II miejsce - Olga Górecka kl. 0 b
III miejsce - Klaudia Falak kl. 0 e

 

Organizatorzy: Aneta Czyż-Roszak, Monika Kazarzewska, Marta Wrońska, Joanna Pichalska.

 


Konkurs fotograficzny pt. ,,ZWIASTUNY WIOSNY”I miejsce - Julia Liberadzka kl. II b
II miejsce - Krzysztof Szymański kl. III b
III miejsce - Wiktor Żbikowski kl. III aOrganizatorzy: Aneta Czyż-Roszak, Monika Kazarzewska, Marta Wrońska, Joanna Pichalska.

.

 


.

IV EDYCJA GMINNEGO KONKURSU INFORMATYCZNEGO
POD PATRONATEM BURMISTRZA NASIELSKA
W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA STARZYŃSKIEGO
W NASIELSKU

p1011937Już po raz czwarty nasza szkoła była organizatorem Gminnego Konkursu Informatycznego dla szkół podstawowych pod honorowym patronatem Burmistrza Nasielska, p. Grzegorza Arciszewskiego.
Celem konkursu było zwrócenie uwagi na rangę przedmiotu, rozwijanie zainteresowania uczniów informatyką, stworzenie możliwości współzawodnictwa, wyłanianie talentów oraz wspieranie uczniów uzdolnionych.
Jak co roku konkurs odbył się w dwóch etapach. W pierwszym, uczniowie szkół z terenu naszej gminy zaprojektowali pracę pt. „Logo Gminnego Konkursu Informatycznego” przy użyciu programu Paint i Microsoft Office Word. Wpłynęło ponad 40 prac z czterech szkół podstawowych: z Starych Pieścirogów, Popowa Borowego, Dębinek i Nasielska. Komisja w składzie: p. Bożena Kozłowska, p. Małgorzata Sitek i p. Anna Tomasińska wyłoniła laureatów I etapu IV edycji Gminnego Konkursu Informatycznego.

Z naszej szkoły do drugiego etapu konkursu zakwalifikowali się:

Natalia Jankowska - kl Vd
Agata Obojska - kl. Vb
Krzysztof Jurkiewicz - kl. VIc
Oleksa Patrycja - kl. VIa
Angelika Lubiak - kl. Vc
Luiza Borkowska - kl. VIb
Alicja Malinowska - kl. Va
Karolina Czachorowska - kl. Vc
Kamil Darkowski - kl. Vc
Marcin Paluszek - kl. Vc
Karol Puta - kl. Vb
Rafał Ćwik - kl. Vb

8 maja 2012r. w naszej szkole odbył się finał konkursu - część teoretyczna i praktyczna z podziałem na kategorie: I i II rok nauki informatyki.
Nauczyciele Szkoły Podstawowej w Nasielsku oraz wszyscy uczestnicy konkursu w tajnym głosowaniu wybrali jedno LOGO, które będzie umieszczane na dyplomach i wszystkich pismach związanych z konkursem w kolejnych edycjach. Wyłonione logo było wykonane przez Rafała Ćwika, ucznia klasy VIb.

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe z rąk Pana Burmistrza.

I miejsce
Natalia Grzymkowska - SP Popowo Borowe - I rok nauki
Rafał Ćwik - SP Nasielsk - II rok nauki
II miejsce
Alexandra Tylewski - SP Stare Pieścirogi - I rok nauki
Karol Puta - SP Nasielsk - II rok nauki
III miejsce
Agata Obojska - SP Nasielsk - I rok nauki
Marcin Paluszek - SP Nasielsk - II rok nauki

 

Organizatorzy:
Monika Paluszek
Agnieszka Sztabnik

 

.

 


.

 

GMINNY KONKURS ORTOGRAFICZNY DLA KLAS III

POD PATRONATEM BURMISTRZA NASIELSKA

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA STARZYŃSKIEGO

W NASIELSKU

„Wiosenne zmagania z ortografią”

W tym roku szkolnym odbyła się już IV edycja Gminnego Konkursu Ortograficznego „ Wiosenne zmagania
p1011938z ortografią”, do której zaprosiliśmy  uczniów klas trzecich ze wszystkich szkół naszej gminy. Finał odbył się 27 marca 2012 roku w Szkole Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku. Udział w nim wzięli uczniowie wyłonieni w konkursach szkolnych, ogółem 27 dzieci. Test konkursowy składał się z  dziesięciu zadań sprawdzających umiejętności ortograficzne  i dyktanda. Do komisji konkursowej powołaliśmy nauczycieli z różnych szkół. Czuwali oni nad prawidłowym przebiegiem pracy dzieci.

ZWYCIĘZCAMI KONKURSU ZOSTALI

I MIEJSCE

Klaudia Tomczyk - KLASA III A

SZKOŁA PODSTAWOWA W NASIELSKU

 

 

II MIEJSCE

IGA BRODOWSKA - KLASA III C

SZKOŁA PODSTAWOWA W NASIELSKU

III MIEJSCE

KACPER GĄSIOROWSKI

SZKOŁA PODSTAWOWA W BUDACH SIENNICKICH

WYRÓŻNIENIA OTRZYMALI

AGATA WICHOWSKA - SP W DĘBINKACH

MARCIN SAWICKI -  SP W PIEŚCIROGACH STARYCH

SARA RUDZIŃSKA - SP W PIEŚCIROGACH STARYCH

WIKTORIA ROSTKOWSKA - SP W NASIELSKU

JAKUB KORYCKI - SP W NASIELSKU

EWELINA TUREK - SP W NASIELSKU

KRZYSZTOF SZYMAŃSKI - SP W NASIELSKU

KINGA FOTEK - SP W NASIELSKU

JAKUB CHODYNA - SP W NASIELSKU

Podsumowanie konkursu odbyło się  w naszej szkole, 8 maja 2012 roku .

Organizatorzy

Anna Korycka

Beata Kownacka

.

 


.

 

XXXV OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

.

Podstawowym celem Turnieju jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej poprzez popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach i kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu. W rywalizacji mogą uczestniczyć uczniowie pod warunkiem posiadania karty rowerowej. Turniej ma charakter wieloetapowy i przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych oraz gimnazjów.
27 marca 2012r. nasza szkoła była gospodarzem eliminacji gminnych Turnieju. Drużyna w składzie Martyna Darkowska, Natalia Karolak, Klaudia Wietecka i Alicja Malinowska  (rezerwowa) wywalczyła I miejsce i awans do dalszych eliminacji.

p10119829 maja uczniowie w składzie: Martyna Darkowska, Natalia Karolak, Alicja Malinowska  pod opieką p. Moniki Paluszek, brali udział w eliminacjach rejonowych XXXV Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym zorganizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie. Zawodnicy zmierzyli się w następujących konkurencjach: test wiedzy z zakresu ruchu drogowego, udzielanie pierwszej pomocy, sprawnościowy tor przeszkód i jazda rowerem po miasteczku ruchu drogowego.

M.P.

.

 


.

 

24   kwietnia  2012  r. o  godz.  11.15 odbył  się   Szkolny   Konkursu Ortograficzny  dla klas II  pod  hasłem ,, Lubimy ortografię”. Spośród 20 uczniów, którzy przystąpili do testu  komisja wyłoniła  zwycięzców.

WYNIKI   II  ETAPU  KONKURSU  ORTOGRAFICZNEGO

PRZEDSTAWIAJĄ  SIĘ  NASTĘPUJĄCO :

 

I - MIEJSCE

WIKTORIA  PIETRZAK -  KL.II B

ERYK  SMOLIŃSKI  -        KL.II D

II - MIEJSCE

HUBERT  GREGORCZYK  -KL. II A

MARCELI  ROSZAK   -    KL.II C

III - MIEJSCE

MONIKA   ANTONIEWICZ -KL.II A

OLIWIA  OLSZEWSKA  - KL. II D

ORGANIZATORZY :

GRAŻYNA   KOPKA

MAŁGORZATA  KWIATKOWSKA

 

 

.

 

 


.

BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY

.

Od wielu lat Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego jest organizatorem konkursu „Bezpieczna droga do szkoły”. 28 marca 15 uczniów z naszej szkoły pod opieką p. M. Paluszek reprezentowało gminę Nasielsk w finale powiatowym.

Dziewczęta
1. Martyna Darkowska kl. VIc
2. Karolina Modzelewska kl. VIc
3. Natalia Pędzich kl. VIb
4. Dominika Żbikowska kl. VIb
5. Alicja Malinowska kl. Va
6. Natalia Karolak kl. Va
7. Klaudia Wietecka kl. Va
8. Patrycja Jakubowska kl. IVe

.

Chłopcy
1. Karol Chrustowski kl. VIb
2. Karol Puta kl. VIb
3. Daniel Nacios kl. Ve
4. Przemysław Drwęcki kl. Ve
5. Darkowski Kamil kl. Vc
6. Alan Dzieliński kl. IVe
7. Michał Kolasa kl. IVe

Finał powiatowego konkursu odbył się w Nowodworskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Nowym Dworze Mazowieckim. Startowali uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych i I-II gimnazjów ze wszystkich gmin powiatu nowodworskiego. W egzaminie teoretycznym z wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym udział wzięło łącznie 270 uczniów. Test z zakresu przepisów ruchu drogowego wyłonił najlepszych uczestników, którzy przystąpili do egzaminu praktycznego. Z naszej szkoły do przejazdu po rowerowym torze przeszkód zakwalifikowało się 7 uczniów.
Wśród dziewcząt szkół podstawowych III miejsce zdobyła Martyna Darkowska z klasy VIc.
Zwycięzcy w poszczególnych grupach wiekowych otrzymali nagrody rzeczowe: rowery, aparaty fotograficzne i odtwarzacze MP-3. Każdy ze startujących w konkursie otrzymał zestaw „ młodego rowerzysty”.

 

M.P.

 

.

 
.

POLICJANCI SĄ WŚRÓD NAS

.

Komenda Stołeczna Policji, Kuratorium Oświaty w Warszawie oraz Biuro Edukacji Urzędu m. st. Warszawy są organizatorami konkursu „Policjanci są wśród nas”. Cele przedsięwzięcia to kształtowanie postaw charakteryzujących się umiejętnością unikania zagrożeń i właściwego reagowania w sytuacji ich wystąpienia, promowanie czynnego wypoczynku jako alternatywy spędzania wolnego czasu oraz budowanie zaufania do przedstawicieli służb porządku publicznego.
16 marca 3 - osobowa drużyna z naszej szkoły: Natalia Pędzich kl VIb, Krystian Pisarzewski kl. Va i Jakub Będowski kl. IVe pod opieką p. Moniki Paluszek  brała udział w II etapie konkursu „Policjanci są wśród nas”, który odbył się w Szkole Podstawowej nr 5 w Nowym Dworze Mazowieckim.
W pierwszej cześć konkursu (test wiedzy) drużyny mogły uzyskać maksymalnie 60 pkt. W części drugiej uczniowie mogli wykazać się sprawnością fizyczną, gdzie maksymalnie, za trzy konkurencje, drużyna mogła uzyskać 63 pkt.

M.P.


.

SZKOLNY KONKURS WIEDZY O WIELKIEJ BRYTANII
(klasy IV- VI)

.

I miejsce - Kamil Darkowski - kl. Vc

II miejsce - Alicja Arciszewska - kl. VIb,   Katarzyna Kowalska - kl. VIe

III miejsce -  Martyna Królak - kl. Vc

.


.

SZKOLNY KONKURS W TABLICZCE MNOŻENIA DLA KLAS III

.

Dziewczęta

I miejsce - Patrycja Nowakowska kl. IIId

II miejsce - Klaudia Tomczyk kl. IIIa

III miejsce - Dominika Karpińska kl. IIIb

.

Chłopcy

I miejsce - Rafał Iwanow kl IIIb

II miejsce - Wojciech Dełęgowski kl. IIIc

III miejsce - Krzysztof Szymański kl. IIIb

 


.

 

 

XXXV KONKURS RECYTATORSKI
WARSZAWSKA SYRENKA - etap szkolny

 

.


.

ZWYCIĘZCY ELIMINACJI SZKOLNYCH  KLAS  O - II

       1. JAKUB DOMAŁA - kl. Od
       2. WIKTORIA BURZYŃSKA - kl. Ib
       3. JULIA LIBERADZKA - kl. IIb
       4. IZABELA MAUER - kl. IIIa

.

.


ZWYCIĘZCY ELIMINACJI SZKOLNYCH  KLAS IV - VI

.

 1. ADAM FALĘCKI - kl. Vb
 2. JULIA GÓRSKA - kl. VI b
 3. WERONIKA WROŃSKA - kl. Vd
 4. NATALIA ROMANOWICZ kl. VId

.

WYRÓŻNIENIA

.

 1. KAROLINA  KWIATKOWSKA - kl. Vd
 2. NATALIA PĘDZICH - kl. VIb
 3. MARTYNA DARKOWSKA - kl. VIc
 4. NATALIA JANKOWSKA - kl. Vd

.

  

.

 

SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY NA “NAJŁADNIEJSZĄ KARTĘ ŚWIĄTECZNĄ”

KONKURS LITERACKI  NA”NAJCIEKAWSZY LIST DO ŚW. MIKOŁAJA”

Samorząd uczniowski klas młodszych pod opieką p. B. Kamińskiej oraz p. E. Olszewskiej zorganizował konkurs plastyczny na Najładniejszą Kartę Świąteczną oraz konkurs literacki na Najciekawszy list do Św. Mikołaja

.

 


.

KONKURS NA NAJŁADNIEJSZĄ CHOINKĘ

.

20120105355

.

Na początku  grudnia samorząd uczniowski klas starszych zorganizował konkurs na najładniejszą choinkę. 22 grudnia odbyło się rozstrzygnięcie konkursu. Oto wyniki:

.

Klasy 0-III

 

I miejsce:

klasa 0 b - p. Ewa Osiecka

klasa 0 d - p. Anna Falkowska

- sala nr 21 (40 pkt)

 

II miejsce:

klasa I a - p. Ewa Boczkowska

klasa I b - p. Ewa Lipowska

- sala nr 11 (37 pkt)

 

III miejsce:

klasa 0 a - p. Aneta Czyż-Roszak

klasa 0 f - p. Marta Wrońska

- sala nr 6 (33 pkt)

 

klasa 0 c - p. Monika Kozarzewska

klasa 0 e - p. Joanna Pichalska

- sala nr 20 (33 pkt)

 

IV miejsce:

klasa 1 c - p. Barbara Kamińska

- sala nr 22 (32 pkt)

 

V miejsce:

klasa 3 a - p. Joanna Chmielewska

- sala nr 3 (26 pkt)

Klasy IV-VI

 

I miejsce:

klasa 6 b - p. Ewa Rudzińska

- sala nr 2 (39 pkt)

 

II miejsce:

klasa 5 c - p. Krzysztof Macias

koło misyjne - p. Małgorzata Komorowska

- sala nr 1 (37 pkt)

 

III miejsce:

klasa 6 c - p. Anna Korycka

- sala nr 4 (32 pkt)

klasa 6 d - p. Iwona Podgrudna

- sala nr 13 (32 pkt)

 

IV miejsce:

klasa 5 e - p. Agnieszka Sztabnik

- sala nr 12 (23 pkt)

.

 


.

MOJE IGRZYSKA OLIMPIJSKIE

KONKURS PLASTYCZNY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

pod honorowym patronatem

Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Sportu i Turystyki, Związku Polskich Artystów Plastyków - Okręg Warszawski.

Na etapie szkolnym wyróżniono 20 prac plastycznych i wysłano je do Polskiego Komitetu Olimpijskiego:

Kategoria I -  klasy I - IV

Kuba Kowalski kl. Ie

Maja Czyż kl. IIc

Kuba Majchrzak kl IIc

Mateusz Podgórski kl. IIc

Wiktoria Czyż kl IVb

Weronika Tomasewska kl IVb

Łukasz Paluszek kl. IVb

Mikołaj Osiński kl. IVb

Sebastian Witkowski kl. IVc

Julia Bielecka kl IVd

Patrycja Domała kl. IVd

Michał Kolasa kl. IVe

Jakub Będowski kl. IVe

 

.


Kategoria klas V- VI

Klaudia Wietecka kl. Va

Klaudia Łęgowska kl. VIa

Klaudia Kępka kl. VIa

Alicja Arciszewska kl. VIb

Natalia Pedzich kl. VIb

Julia Górska kl VIb

Marcin Paluszek kl VIc

Opiekunowie

Jolanta Sobiecka

Anna Maliszewska

Monika Paluszek

Beata Białorucka

.

 


.

 

SZKOLNY  KONKURS  FOTOGRAFICZNY o tematyce przyrodniczej
pt. „JESIEŃ W KROPLACH DESZCZU” dla klas I -  III

.

W listopadzie  2011r. odbył się Szkolny Konkurs Fotograficzny pt. „ Jesień w kroplach deszczu”.Celem konkursu było poznanie piękna przyrody własnego regionu, rozwijanie zainteresowań przyrodniczych oraz wzbudzanie i pogłębianie zainteresowań fotografiką przyrodniczą.

W dniu 2 stycznia 2012r. komisja w składzie: p. Beata Janiszek, p. Beata Sokolnicka, p. Małgorzata Olbryś rozstrzygnęła konkurs biorąc pod uwagę wszystkie kryteria zawarte w regulaminie.

.

zdjacie0009I miejsce - Szymon Wilczyński kl. III b

 

II miejsce - Mateusz Podgórski kl. II c

 

III miejsce - Igor Winnicki kl. IIc

 

 

 

 

 

.

Wyróżnienia otrzymali następujący uczniowie:

1. Julia Liberadzka kl. II b

2. Weronika Mokos kl. IIId

Uroczyste wręczenie dyplomów odbędzie się w czerwcu 2012r.

Organizatorzy:Beata Janiszek, Beata Sokolnicka,

Małgorzata Olbryś.

.

 


.

KONKURS ZWIĄZANY
Z OBCHODAMI 93 ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

.

 

Co roku Nasielski Ośrodek Kultury organizuje konkursy recytatorskie i plastyczne dotyczące odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Dla uczniów szkół podstawowych przeznaczony był konkurs plastyczny. W kategorii klasy I-III szkoły podstawowej z naszej szkoły wyróżnienie otrzymali: Franciszek Kraszkiewicz- klasa III  oraz  Franciszek Pielach- klasa I. W kategorii klasy IV-VI szkoły podstawowej wyróżniony został  Michał Sadowski z klasy IV.

.


.

V MAZOWIECKI KONKURS UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH „DZIEŃ Z KLAWIATURĄ”

.

galeria

.

zdjacie0570

5 października Olga Sierzputowska i Dominika Lewandowska pod opieką p. Moniki Paluszek  brały udział  w V Mazowieckim Konkursie Umiejętności Komputerowych „Dzień z Klawiaturą”. Organizatorem tego wydarzenia było Stowarzyszenie Otwarte Drzwi. Zmagania miały miejsce
w Warszawie w Centrum Olimpijskim.

Do konkursu przystąpiło 31 osób z wielu placówek województwa mazowieckiego. Według opinii jury, była duża konkurencja i wysoki poziom zadań. Tematyką konkursu było „Życie i praca Marii Skłodowskiej-Curie”.  Uczestnicy musieli m.in. wykazać się umiejętnością pracy w edytorze grafiki Paint, edytorze tekstu Word, dokonać obliczeń i sporządzić wykres w arkuszu kalkulacyjnym. Ostatnim zadaniem - najtrudniejszym, było stworzenie prezentacji multimedialnej, wykorzystując wszystkie wcześniej wykonane elementy.
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy, upominki i wyrazy uznania za odwagę, opiekunowie natomiast podziękowania za opiekę i przygotowanie  do konkursu. Organizatorzy chcą, by przyszłoroczna edycja konkursu miała charakter ogólnopolski, a w kolejnych latach - międzynarodowy.

.


.

KONKURS PLASTYCZNY ,,BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY”

galeria

.

6-433261 września br. rozpoczął się konkurs plastyczny pt. „Bezpieczna droga do szkoły” zorganizowany przez policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim, pod honorowym patronatem Starosty Nowodworskiego Pana Krzysztofa Kapusty oraz Prezesa Banku Spółdzielczego Pana Piotra Ciuchty.

Głównym celem konkursu było promowanie idei bezpiecznego poruszania się po drogach szczególnie wśród dzieci rozpoczynających naukę szkolną, jak również uświadomienie uczniom potrzeby poznania zasad i przepisów ruchu pieszych w drodze do i ze szkoły. W konkursie udział wzięli uczniowie 10-ciu szkół podstawowych

Konkurs  uroczyście rozstrzygnięto 24 października w sali odpraw Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim.  W uroczystości udział wzięli zwycięzcy szkolnych etapów konkursu wraz z opiekunami.

Uczeń naszej szkoły - Marcel Roszak, pod opieką p. Beaty Białoruckiej zajął  II miejsce.                                                                            Gratulujemy

 

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9