ARCHIWUM

ROK SZKOLNY2008/2009

Uczniowie naszej szkoły brali udział w wielu konkursach.

W Konkursie Polonistycznym, organizowanym przez Kuratorium Oświaty  w Warszawie, dwoje uczniów zakwalifikowało się do etapu rejonowego.

Byli to: Natalia Sierzputowska i Kornel Prusik,

Opiekunami  konkursu byli: Elżbieta Hyży , Małgorzata Lachendrowicz i  pani Beata Korytkowska.

……………………………………………………………………………………………………………….
W kolejnym konkursie kuratoryjnym nasi uczniowie również odnieśli sukces. Tym razem tematyka dotyczyła przyrody.

Pod opieką pani J. Michnowskiej, pani K. Żabik i Joanny Wiśniewskiej uczniowie :

Kornel Prusik i Bartłomiej Żabik, zakwalifikowali się do etapu rejonowego.

…………………………………………………………………………………………………………………

Uczniowie ze starszych klas zaznaczyły swój udział w XXXII edycji Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym poprzez zajęcie III miejsca na szczeblu rejonowym. Aleksandra Rakowska, Kacper Wróblewski i Dawid Kaczyński dokonali tego pod opieką p. Moniki Paluszek i p. Zofii Babicz.

………………………………………………………………………………………………………………..

Pod okiem p. Anny Tomasińskiej i p. Krzysztofa Maciasa uczniowie: W. Modzelewska, D. Ludwicka, C. Skłucki, N. Rudowski, J. Kownacka, S. Banach, M. Wawrzyński, K. Kutra i J. Strzelczak wzięli udział w ogólnopolskim konkursie historycznym „Test Historia Plus. II edycja”.

………………………………………………………………………………………………………………….

Starsi uczniowie mieli możliwość wykazania się w „Kangurze”. Do konkursu przystąpiło 29 osób. Tym razem opiekunami były: p. E. Rudzińska, p. A. Sztabnik, p. J. Puta    i p. E. Grenadier. Bardzo dobre wyniki uzyskali:

Kornel Prusik oraz Filip Boczkowski.

Wyróżnienia otrzymali:

Bartłomiej Żabik,

Tomasz Drwęcki,

Marceli Kosiński,

Dawid Kaczyński,

Julia Wilk

Albert Ampulski

i Rafał Ćwik.

………………………………………………………………………………………………………………..

Kolejnym konkursem na szczeblu wojewódzkim była IX edycja wojewódzkiego konkursu: „Tomik Literacki Młodych Autorów Mazowieckich Szkół Podstawowych”    w Izabelinie. Pod okiem p. Elżbiety Hyży, uczeń Patryk Gelar, który do naszej szkoły nie uczęszczał już w II  półroczu .

Otrzymał  II nagrodę literacko – edytorską,

natomiast uczennica Anita Milewska – wyróżnienie.

………………………………………………………………………………………………………………..

Nasi uczniowie brali również udział w zmaganiach powiatowych. Pani Monika Paluszek i pani Zofia Babicz czuwały nad konkursami o tematyce bezpieczeństwa na drodze. Do konkursu „Bezpieczna droga do szkoły” przystąpiło 6 uczniów, wśród których

Aleksandra Rakowska zajęła I miejsce.

W kolejnych zmaganiach – „Bezpiecznie na rowerze” uczestniczyło 4 uczniów:

Dominika Kraszewska,

Kamil Karolak,

Daria Cygańska

Filip Boczkowski, który indywidualnie zajął III miejsce.

Do następnego konkursu – „Poznajmy  się bliżej” przystąpiło 3 uczniów:

Dominika Kraszewska,

Jolanta Darkowska

Kacper Wróblewski.

………………………………………………………………………………………………………………..

Uczniowie klas III i IV uczestniczyli w VIII Otwartych Mistrzostwach w Tabliczce Mnożenia. Pod okiem p. B. Góreckiej i p. E. Lipowskiej 8 uczniów przystąpiło do walki z kartami matematycznymi.  Osoby wyróżnione to uczniowie klasy   IV b   są nimi :

Filip Boczkowski,

Dominika Kraszewska,

Anna Wawrzyńska ,

Marceli Kosiński.

…………………………………………………………………………………………………………………
Pani Monika Paluszek i pani Agnieszka Sztabnik zaangażowały do Gminnego Konkursu Informatycznego uczniów klas piątych. Spośród 10 uczestników naszej szkoły Weronika Modzelewska zajęła II miejsce.

…………………………………………………………………………………………………………………

Do zmagań konkursowych w Powiatowym Konkursie Matematycznym „Mały Myśliciel” przystąpiło 6 uczniów. Pod okiem p. Justyny Puty, p. Ewy Rudzińskiej, p. Ewy Grenadier    i Agnieszki Sztabnik.

I miejsce zajął Kornel Prusik,

natomiast Filip Ostrowski  zajął zaszczytne III miejsce.
…………………………………………………………………………………………………………………

Dwóch uczniów klas VI próbowało swoich sił w konkursie biblijnym (Dzieje Apostolskie). Opiekunem Kornela Prusika i Kingi Kutra był  ksiądz Leszek Smoliński. Uczestnicy przeszli etap parafialny, jednak zakończyli eliminacje na etapie dekanalnym.

………………………………………………………………………………………………………………

W roku szkolnym 2008/2009 odbyło się również bardzo dużo konkursów wewnątrzszkolnych dotyczących różnych przedmiotów i zagadnień. Wielu nauczycieli zaangażowało się w ich przygotowanie, aby pogłębić i poszerzyć wiedzę uczniów.

Ogromną popularnością cieszył się Konkurs Języka Angielskiego, którego opiekunami były: p. Ewa Korycka, p. Iwona Podgrudna, p. Renata Wrońska i p. Ilona Pietrzak. Spośród 70 uczestników wyłoniono trzech zwycięzców:

Anna Wawrzyńska,

Maciej Drwęcki

i Anna Wrońska.

…………………………………………………………………………………………………………………

Konkurs ortograficzny przygotowany był także dla klas IV – VI. Opiekę nad uczniami sprawowały p. Bożena Kozłowska, p. Beata Korytkowska, p. Małgorzata Lachendrowicz i p. Elżbieta Hyży.  Komisja w takim samym składzie wyłoniła następujących laureatów:

I miejsce – Julia Wilk, Filip Ostrowski,

II miejsce – Marta Grenadier, Natalia Sierzputowska,

III miejsce – Sylwia Banach i Monika Ostrzeniewska.

Przyznano także wyróżnienia dla:

Katarzyny Karkowskiej,

Natalii Raźniewskiej

i Alberta Ampulskiego.

……………………………………………………………………………………………………………….

W roku szkolnym 2008/2009, w naszej szkole odbył się również konkurs recytatorski „Warszawska Syrenka”.  Konkurs zorganizowany był w dwóch kategoriach, klasy 0-III  i IV-VI. Na etapie szkolnym I miejsce ze starszej grupy otrzymała

Kinga Kutra z kl. VI d,

natomiast wyróżnienia przyznano:

Karolinie Werczyńskiej z kl. VI d

oraz Iwecie Piotrowskiej z kl. VI e.

Opiekunami klas starszych były: pani Małgorzata Lachendrowicz i pani Beata Korytkowska.

………………………………………………………………………………………………………………..

Biblioteka szkolna jak co roku zorganizowała konkurs czytelniczy. Uczestniczyło  w nim 714 uczniów. Nad przebiegiem czytelnictwa czuwała Pani Elżbieta Krysiak

W kategorii klas   IV-VI – zwyciężyła klasa IV a

Z każdej klasy wyłoniono także osobę, która przeczytała najwięcej książek w roku szkolnym 2008/2009. Laureatkami  w klasach IV – VI okazały się:

kl. IV – Paulina Kosela,

kl. V – Monika Ostrzeniewska,

kl. VI – Sylwia Banach.

…………………………………………………………………………………………………………………

Od kilku lat uczniowie naszej szkoły redagują gazetkę szkolną, którą w tym roku zdobyła II miejsce w konkursie ,,Wydajemy własną książkę i gazetkę” –  w Nowym Dworze Mazowieckim. Gazetka wydawana jest pod opieka pani M. Paluszek i pani Bożeny Kozłowskiej.

…………………………………………………………………………………………………………………

Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom i wyróżnionym.
Życzymy wam jeszcze wielu sukcesów.


Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9