NOCNY TURNIEJ BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

9 marca w ramach programu „B&N, czyli B jak bezpieczny i N jak niechroniony uczestnik ruchu drogowego”, odbył się w naszej szkole Nocny Turniej BRD.


Od godziny 18.00 do 22.00 rywalizowało 14 drużyn z klas IV – VII.  Każdą klasę reprezentowała czteroosobowa drużyna. Głównymi sędziami turnieju byli przedstawiciele Wojewódzkiego Ośrodku Ruchu Drogowego w Warszawie: p. Rafał Grodzicki oraz p. Robert Zawadka.


Swoją obecnością zaszczycił nas Burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski, który dopingował wszystkich uczestników przez cały czas trwania zmagań turniejowych. Kciuki za uczniów trzymali i zagrzewali do walki, pani dyrektor Agnieszka Mackiewicz oraz wicedyrektorzy: pani Bożena Kozłowska i pan Mariusz Kraszewski.


Przed uczestnikami było pięć konkurencji: test wiedzy, rowerowy tor przeszkód, pierwsza pomoc, zwinnościowy tor przeszkód oraz gra terenowa.


Wszyscy biorący udział w turnieju rozwiązywali test teoretyczny składający się z 25 pytań, które dotyczyły zasad i przepisów o ruchu pieszych i rowerzystów, znaków drogowych, manewrów, skrzyżowań. Nad prawidłowym przebiegiem konkurencji czuwali policjanci z Komendy Stołecznej Policji, policjanci z Komisariatu Policji w Nasielsku oraz nauczyciele.


Kolejna konkurencja, w której brała udział cała drużyna, polegała  na udzieleniu pomocy osobie poszkodowanej oraz odpowiedzi na 5 losowo wybranych przez siebie pytań. Zadania w tej kategorii zostały przeprowadzone przez ratowników medycznych.


Wiele emocji dostarczyło pokonanie przez każdy zespół zwinnościowego toru przeszkód w jak najkrótszym czasie. Konkurencja przeprowadzona była przez nauczycieli.


Uczestnicy doskonale bawili się również podczas gry terenowej, która odbyła się na dworze. Drużyny, wyposażone w latarki, wyruszyły razem z opiekunami na nocne poszukiwanie punktów kontrolnych, które były oznaczone elementami odblaskowymi. Po odnalezieniu wylosowanego punktu, każda drużyna rozwiązywała przygotowane dla niej zadania.


Ostatnim etapem turnieju był rowerowy tor przeszkód. Zasady pokonywania toru przedstawili uczestnikom policjanci z Komendy Stołecznej oraz nauczyciele, którzy czuwali nad prawidłowym przebiegiem zadania. Rowerowy tor przeszkód to prezent, jaki otrzymaliśmy 6 grudnia od Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie.


Po dokładnym podliczeniu wyników wyłoniono zwycięzców turnieju:


Najlepsza drużyna w klasyfikacji klas VI - VII - klasa VIb


Najlepsza drużyna w klasyfikacji klas V - klasa Vc


Najlepsza drużyna w klasyfikacji klas IV - klasa IVc


Najlepszy uczestnik Turnieju Jakub Nagel - kl. IVc i Oliwia Chojnacka - kl. VIb


Cenne nagrody dla wszystkich uczestników ufundował dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie, p. Dariusz Marek Szczygielski. Najlepsi uczestnicy turnieju otrzymali rowery, najlepsze drużyny - zestawy bezpiecznego rowerzysty, a pozostałe drużyny - zestawy elementów odblaskowych.


Pani dyrektor Agnieszka Mackiewicz wręczyła najlepszym drużynom medale oraz pamiątkowe dyplomy. Wszyscy uczestnicy otrzymali elementy odblaskowe i słodkie upominki.


Zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.


Serdecznie dziękujemy przedstawicielom Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie: p. Rafałowi Grodzickiemu, p. Robertowi Zawadka; policjantom z Komendy Stołecznej Policji: st. post. Małgorzacie  Staniszewskiej, podkom. Marcinowi Goschorskiemu; policjantom z Komisariatu Policji w Nasielsku: asp. Katarzynie Rokickiej, mł. asp. Michałowi Glinka oraz ratownikowi medycznemu z Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim - p. Robertowi Cieśla, za pomoc w przeprowadzeniu turnieju.


Nocny  Turniej  BRD  nie  odbyłby  się  bez wielkiego  zaangażowania  nauczycieli  i  pracowników  niepedagogicznych  szkoły:  p. Małgorzaty Sitek,  p.  Ewy Lipowskiej,  p.  Anny Koryckiej,  p.  Anety Czyż – Roszak,  p.  Magdy Mackiewicz,  p.  Kingi Żabik,  p. Katarzyny Milewskiej,  p. Joanny Czyż,  p.  Justyny Puty,  p.  Justyny Margiel,  p.  Beaty Góreckiej,  p.  Aleksandry Maciątek,  p.  Pauliny Mosakowskiej, p. Moniki Kozarzewskiej oraz p. Krzysztofa Margiela. Byli oni odpowiedzialni za przygotowanie, przeprowadzenie konkurencji i czuwanie nad prawidłowym przebiegiem wszystkich zadań.


Koordynator Turnieju

Monika Paluszek
Informacje zatwierdzone przez Dyrektora Szkoły
Wprowadzone przez M. Paluszek