NOCNY TURNIEJ BRD


29 marca w odbył się w naszej szkole Nocny Turniej BRD, nad którym objął patronat Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie. Było to najważniejsze wydarzenie zaplanowane w tym roku w szkolnym w programie „Stawiam na bezpieczeństwo”.


O godz. 19.00 pani dyrektor Agnieszka Mackiewicz przywitała wszystkich gości, nauczycieli oraz uczestników zmagań. Z ciepłymi słowami do zebranych zwrócił się p. Rafał Grodzicki - Kierownik Wydziału Szkoleń i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego WORD w Warszawie. Głos zabrała też p. Hanna Pietrzak – Dyrektor Usług Wspólnych w Nasielsku.


W imieniu społeczności szkolnej uczennica klasy VIc Natalia Księżyk podziękowała przedstawicielomWORD-u, policji, ratownictwa medycznego oraz władz miasta za pomoc i zaangażowanie w realizację wielu działaniach promujących bezpieczeństwo w ruchu drogowym, które realizowane są w naszej szkole od wielu lat.

Za wsparcie, na które zawsze możemy liczyć, nasi goście udekorowani zostali przez uczniów medalami „Przyjaciel Szkoły Podstawowej nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku”.


W tym roku rywalizowało miedzy sobą 15 drużyn w dwóch kategoriach wiekowych - kat. kl. IV – V oraz kat. kl. VI - VIII. Każdą klasę reprezentowała czteroosobowa drużyna. Głównym sędzią turnieju była p. podkom. Katarzyna Mac z Komendy Stołecznej Policji.


Przed uczestnikami było sześć konkurencji: test wiedzy, rowerowy tor przeszkód, pokój zagadek, pierwsza pomoc, zwinnościowy tor przeszkód oraz gra terenowa.


Wszyscy biorący udział w turnieju rozwiązywali najpierw test teoretyczny składający się z 25 pytań, które dotyczyły zasad i przepisów o ruchu pieszych i rowerzystów, znaków drogowych, manewrów, skrzyżowań. Nad prawidłowym przebiegiem konkurencji czuwali policjanci z Komendy Stołecznej Policji, policjanci z Komisariatu Policji w Nasielsku oraz nauczyciele.


Kolejna konkurencja wymagała od zawodników wykazania się umiejętnościami udzielania pomocy przedmedycznej. Każdy z członków drużyny wykonywał zadania praktyczne. Polegały one na sprawdzeniu stanu poszkodowanego, wezwaniu pomocy, wykonaniu RKO oraz ułożeniu poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej. Zadania w tej kategorii zostały przeprowadzone przez ratownika medycznego p. Robertę Cieślę przy współpracy nauczycieli.


Wiele emocji dostarczyło pokonanie przez każdy zespół zwinnościowego toru przeszkód w jak najkrótszym czasie. Konkurencję przygotowali i przeprowadzili nauczyciele wychowania fizycznego.


Uczestnicy doskonale bawili się również podczas gry terenowej, którą przeprowadzono na boisku szkolnym. Drużyny, wyposażone w latarki, wyruszyły razem z opiekunami na nocne poszukiwanie punktów kontrolnych, które były oznaczone elementami odblaskowymi. Po odnalezieniu wylosowanego punktu, każda drużyna rozwiązywała przygotowane dla niej zadania.


W sali gimnastycznej uczniowie sprawdzali swoje umiejętności na rowerowym torze przeszkód. Zasady pokonywania toru przedstawili uczestnikom policjanci z Komendy Stołecznej oraz nauczyciele, którzy czuwali nad prawidłowym przebiegiem zadania.


Nową konkurencją wprowadzoną w tym roku była wizyta w pokoju zagadek. Każda drużyna miała do wykonania pięć zadań. W przypadku pomyłki podczas wykonywania polecenia, było ono przerwane, a kapitan drużyny losował osobę, która opuszczała pokój. Pozostali członkowie drużyny kontynuowali zmagania.


Przez cały czas trwania turnieju pani dyrektor Agnieszka Mackiewicz oraz wicedyrektorzy: pani Bożena Kozłowska i pan Mariusz Kraszewski zagrzewali zawodników do walki i mocno za wszystkich trzymali kciuki.

Po dokładnym podliczeniu wyników wyłoniono zwycięzców turnieju:

 

W klasyfikacji klas VI – V

I miejsce - klasa IV c

II miejsce – Klasa V b

III miejsce – klasa V c


W klasyfikacji klas VI – VIII

I miejsce - klasa VI b

II miejsce – Klasa VII a

III miejsce – klasa VI d


Najlepszymi uczestnikami Turnieju okazali się:

Karolina Stachowicz – kl. IV b w kategorii klas IV – V

Jakub Domała - kl. VIc w kategorii klas VI – VIII

Zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.


Cenne nagrody dla wszystkich uczestników oraz medale ufundował dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie, p. Dariusz Marek Szczygielski oraz Rada Rodziców Szkoły. Finansowo wsparł nas również sklep „Guliwer”.


Serdecznie dziękujemy przedstawicielom Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie: p. Rafałowi Grodzickiemu, p. Robertowi Zawadce; policjantom z Komendy Stołecznej Policji: p. podkom. Katarzynie Mac, p. sierż szt. Konradowi Nurzyńskiemu; policjantom z Komisariatu Policji w Nasielsku: p. mł. asp. Radosławowi Wasilewskiemu, p. asp. Katarzynie Rokickiej, p. asp. Michałowi Glince oraz ratownikowi medycznemu z Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim - p. Robertowi Cieśla, za pomoc w przeprowadzeniu turnieju.


Nocny Turniej BRD nie odbyłby się bez wielkiego zaangażowania nauczycieli i pracowników niepedagogicznych szkoły: p. Małgorzaty Sitek, p. Ewy Lipowskiej, p. Anety Czyż – Roszak, p. Magdy Mackiewicz, p. Joanny Czyż, p. Anny Koryckiej, p. Kingi Żabik, p. Katarzyny Milewskiej, p. Renaty Wróblewskiej, p. Agnieszki Sztabnik, p. Ewy Grenadier, p. Ewy Boczkowskiej, p. Justyny Puty, p. Ewy Rudzińskiej, p. Justyny Margiel, p. Beaty Korytkowskiej, p. Aleksandry Maciątek, p. Pauliny Mosakowskiej, p. Moniki Kozarzewskiej oraz p. Krzysztofa Margiela.

Byli oni odpowiedzialni za przygotowanie, przeprowadzenie konkurencji i czuwanie nad prawidłowym przebiegiem wszystkich zadań.

 

Po zakończeniu wszystkich konkurencji uczestnicy udali się na stołówkę na kolację, którą przygotowały p. Katarzyna Skabek, p. Mariola Dzierżanowska, p. Krystyna Chruścińska i p. Iwona Pasztak.


Po zakończonym Turnieju chętni uczestnicy mieli możliwość nocowania w szkole. Opiekę nad uczniami sprawowali: p. Ilona Pietrzak, p. Beata Janiszek, p. Anna Falkowska, p. Krzysztof Macias, p. Tomasz Czajkowski oraz p. Krzysztof Margiel.


Bardzo dziękujemy wszystkim za pomoc w zorganizowaniu Nocnego Turnieju BRD. Jesteśmy dumni, że mamy wokół przyjaciół, na których możemy liczyć.

Koordynator Turnieju

Monika Paluszek


Informacje zatwierdzone przez Dyrektora Szkoły
Wpisane przez M. Paluszek