Certyfikaty i wyróżnienia


dur_crl_men_2019-2020_p-1

DZIECI UCZĄ RODZICÓW


Ogólnopolska akcja edukacyjna „Dzieci uczą rodziców”, której adresatami były przedszkola i klasy 1-3 szkół podstawowych, to comiesięczne lekcje podejmujące tematykę bezpieczeństwa, ekologii, kultury i historii. W ramach akcji każda zgłoszona placówka otrzymała materiały do przeprowadzenia lekcji, a także specjalne zadanie do wykonania przez najmłodszych.

 

 MAMY DRUGĄ ZIELONĄ FLAGĘ!!


zielona_flaga_001Szkoła Podstawowa im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku za inicjatywy podejmowane w placówce względem wymagań określonych przez Kapitułę Programu Szkoły dla Ekorozwoju została ponownie wyróżniona międzynarodowym certyfikatem Zielonej Flagi. Jej uroczyste odebranie miało miejsce w Krakowie w październiku podczas Ogólnopolskiego Zjazdu Szkół dla Ekorozwoju a przekazanie społeczności szkolnej nastąpiło w listopadzie po otrzymaniu podziękowania jakie złożył uczniom i opiekunom za udział w programie Zielonej Flagi Burmistrz Nasielska Pan Bogdan Ruszkowski.

Działania, które umożliwiły szkole otrzymanie tego prestiżowego tytułu dotyczyły propagowania wśród dzieci i lokalnej społeczności zdrowego żywienia oraz zagadnień związanych z transportem i aktywnością ruchową, głównie w zakresie promocji roweru jako sposobu na aktywne spędzanie czasu wolnego. Uczniowie z pomocą nauczycieli a także wspierających je rodziców podejmowali się różnych ekoakcji, konkursów oraz innych działań uświadamiającychpotrzebę ochrony środowiska.

Niezwykle cennym okazał się audyt wykonany w ramach programu, który miał na celu określenie podstawowych aspektów środowiskowej działalności placówki. Braki, które zostały w nim wykazane w małej ilości szkoła będzie na bieżąco naprawiać. Większe zaś zaniedbania będą likwidowane w dłuższym czasie. To jest właśnie  dla ekoszkoły wyzwanie na przyszłość.

Cieszymy się, że aktywny udział nasielskich uczniów i ich opiekunów na rzecz środowiska jest doceniony przez liderów postaw proekologicznych jakim jest Fundacja Partnerstwo dla Środowiska. Otrzymana po raz drugi Zielona Flaga będąca najważniejszym międzynarodowym wyróżnieniem w ramach międzynarodowego Programu Eco-Schools stawia nasielską szkołę w gronie najbardziej cenionych aktywnych szkół działających na rzecz ekologii na całym świecie.

W tym roku szkolnym postaramy się również dołożyć wszelkich starań aby uwieńczyć prowadzone systematycznie działania proekologiczne kolejną Zieloną Flagą. Tegoroczne działania ekoszkolne skupimy na kontynuacji tematyki zdrowej żywności w szkole oraz zwiększymy nasze zaangażowanie w urządzanie przyszkolnych terenów zielonych.

W związku z powyższym aktualnie ogłosiliśmy ekoszkolny konkursu pod hasłem „Anty Fast Ford”, którego celem jest to aby uczniowie naszej szkoły umieli zadbać o właściwą dietę  i zrezygnowali z niezdrowej żywności a wzbogacali posiłki w kolorowe warzywa i owoce. Uczniowie zostali zaproszeni do wykonania plakatów i prezentacji multimedialnych wraz  z hasłami propagującymi wiedzę na temat szkodliwości odżywiania się typu fast-food.

Sukces zobowiązuje, dlatego bogatsi o zdobyte doświadczenia, będziemy realizować kolejne przedsięwzięcia, aby trzecia Zielona Flaga do nas trafiła..


zielona_flaga_001Decyzją Kapituły Programu Ekoszkoła, w skład której weszli m.in. przedstawiciele Ministerstwa Edukacji, Ministerstwa Środowiska, firm i ngo zaangażowanych w promowanie zrównoważonego rozwoju, w tym roku przyznano 49 certyfikatów I stopnia (krajowe wyróżnienie o nazwie Lokalne Centrum Edukacji Ekologicznej) oraz 206 certyfikatów II stopnia (międzynarodowy tytuł Zielonej Flagi). Wśród nagrodzonych znalazła się w tym roku również Szkoła Podstawowa im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku, jako jedna z 19 instytucji  z Mazowsza, w tym jedna z 4 szkół mazowieckich, którym przyznano ten prestiżowy tytuł. Będąc liderem działań prośrodowiskowych, szkoła ta przez 3 kolejne lata posiadała  krajowy tytuł Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej. Obecnie weszła do międzynarodowej sieci szkół w ramach programu Eco-Schools i tym samym została wpisana na światową listę szkół z 50 krajów Europy, a także Afryki, Ameryki Płd.,  Azji i Oceanii.


cerytyfikat

 

 

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku jest jedną z 210 placówek oświatowych, którym przyznano w 2012r. ogólnopolskie ekocertyfikaty, w tym jedną z 12-stu szkół w województwie mazowieckim, która otrzymała krajowy certyfikat „Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej”.

Wyróżnienie to szkoła otrzymała już po raz trzeci w ramach ogólnopolskiego programu Szkoły dla Ekorozwoju prowadzonego przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska.


skan_certyfikat_lcae


W roku szkolnym 2009/2010 nasza szkoła dołączyła do grona szkół w Polsce nagrodzonych tytułem Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej (LCAE). Jest to pierwszy stopień (krajowy) do uzyskania certyfikatu międzynarodowego (Zielonej Flagi).

 

 

 


szkoladlasportu


 

W 2007 roku uzyskaliśmy certyfikat “SZKOŁA PRZYJAZNA DLA SPORTU“, przyznany przez Szkolny Związek Sportowy w Warszawie. W konkursie wzięło udział 377 szkół podstawowych z całej Polski. Certyfikat został przyznany za działania na rzecz promocji, organizacji i prowadzenia zajęć o charakterze sportowym w roku szkolnym 2006/2007.


szkolazklasa-1


 

W roku szkolnym 2002/2003 szkoła brała udział w akcji “SZKOŁA Z KLASĄ” organizowanej przez “Gazetą Wyborczą” oraz Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego.