Działania wynikające z inicjatywy uczniów

 

I Ochrona środowiska:

 

a) Zbiórka baterii - od kilku lat uczniowie z Samorządu Szkolnego organizują zbiórkę baterii w celu pozyskania dla szkoły pomocy dydaktycznych. W akcję zaangażowali się wszyscy uczniowie naszej szkoły.

 

b) Zbiórka makulatury - organizowana przez aktyw biblioteczny od roku 2005. Corocznie przez dwa tygodnie na przełomie stycznia i lutego uczniowie w klasach gromadzą makulaturę. Wyznaczonego dnia makulatura jest odbierana przez firmę. Pozyskane w ten sposób pieniądze  przeznaczane są na potrzeby biblioteki szkolnej. Co roku udaje się nagromadzić ok. 8 ton papieru.


c) Zbiórka aluminium - w marcu 2012r. po raz pierwszy została zorganizowana zbiórka puszek aluminiowych przez Aktyw biblioteczny. Podobnie jak makulaturę, dzieci gromadziły zgniecione, popakowane puszki po napojach w swoich klasach. Następnie zostały one zważone i oddane do punktu skupu. Pieniądze zostaną przeznaczone na nagrody dla uczniów. W roku szkolnym 2012/13 puszki po napojach zbierane są w świetlicy szkolnej od września przez cały rok szkolny.

 

d) Sprzątanie świata - corocznie w naszej placówce uczniowie bardzo chętnie angażują się w akcję „Sprzątanie świata”. Młodsi uczniowie sprzątają teren szkoły i okolice. Starsi natomiast sprzątają wyznaczone sektory w mieście i okoliczne lasy.

 

 

II Akcje charytatywne:

 

a) „Świąteczna Paczka” - od kilkunastu lat w naszej placówce przed świętami Bożego Narodzenia, uczniowie przynoszą do szkoły słodycze, zabawki nowe, bądź używane w bardzo dobrym stanie. Z tych darów organizowane są paczki dla dzieci z ubogich rodzin. Dla naszych uczniów to bardzo ważne, żeby pomagać innym.

 

b) „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy” - w styczniu każdego roku uczniowie zbierają do oznakowanych puszek pieniądze na „Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy”. Zuchy, harcerze i pozostali uczniowie bardzo angażują się w tę akcję. Każde z nich dokłada również swoją cegiełkę.  Doskonale zdają sobie sprawę, jak ogromną pomoc niosą innym.

 

 

 

III Własny rozwój uczniów:

 

a) Konkursy - co roku uczniowie chętnie uczestniczą w konkursach zarówno plastycznych, jak i przedmiotowych. Odnoszą również duże sukcesy. Najważniejsze z nich umieszczone są na tablicy w holu na parterze. Bardzo nas cieszy aktywność i osiągnięcia naszych uczniów. Serdecznie gratulujemy odniesionych sukcesów i trzymamy kciuki za następne.

 

b) Wycieczki - uczniowie naszej szkoły bardzo chętnie proponują i współorganizują wycieczki szkolne. Są to wyjazdy integracyjne np. do Chrcynna, Jaskółkowa; wyjazdy edukacyjne np. do kina,  muzeów, Centrum Kopernika itp.

 

c) Dyskoteki - bardzo dużym powodzeniem cieszą się w naszej szkole dyskoteki i bale. Uczniowie po ciężkiej pracy uwielbiają się troszkę pobawić. Cyklicznie organizują dyskoteki z okazji Dnia Chłopaka, bale choinkowe, bale karnawałowe, bale szóstoklasistów.

 

d) Apele - uczniowie naszej szkoły są bardzo operatywni. Z niewielką pomocą nauczycieli potrafią przygotować apele na różne okazje, np. Dzień Edukacji Narodowej, Święto Niepodległości, Jasełka, pasowanie pierwszoklasistów na czytelnika itp. Uczą się w ten sposób samodzielności, odpowiedzialności za własne czyny i przedsiębiorczości.

 

e) Samorząd Uczniowski - współdziała z dyrekcją i nauczycielami. Jego głównym celem jest wpajanie uczniom demokratycznych norm współżycia i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz klasy i szkoły. Najważniejsze działania samorządu to: wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego, udział w akcji „Sprzątanie Świata”, dyskoteki  szkolne, Obchody Dnia Edukacji Narodowej, udział w zbiórce pieniędzy na rzecz rodzinnych domów dziecka pt. „Góra grosza”, organizowanie wieczorków andrzejkowych, spotkań wigilijnych, balów choinkowych, walentynek, Dnia Kobiet, Dnia Matki itp.

 

f) Gazeta szkolna - redagowanie gazetki szkolnej „Moja szkoła” rozpoczęło się w  2003 roku i trwa do dziś. W skład redakcji gazetki wchodzą uczniowie należący do koła informatycznego. To oni zgłaszają propozycje tematów, weryfikują je i pracują nad ich redagowaniem. Nad pracą młodych redaktorów czuwają nauczyciele: p. Monika Paluszek, p. Bożena Kozłowska i p. Anna Korycka.

W „Mojej Szkole” umieszczane są artykuły o różnorodnej tematyce - ciekawostki z życia szkoły, przyrodnicze, naukowe wyszukane w Internecie, czasopismach lub w zbiorach dostępnych w szkolnej bibliotece. Młodzi redaktorzy starają się, aby każdy numer gazetki zawierał materiały ciekawe dla czytelników. Nigdy nie brakuje też w niej łamigłówek i dowcipów. Często prezentowane są   wywiady z nauczycielami z naszej szkoły.
Gazetkę chętnie czytają nie tylko uczniowie, ale także rodzice i nauczyciele.

 

g) Gazetki ścienne - uczniowie naszej szkoły bardzo ładnie wykonują gazetki ścienne. Samodzielnie zgłaszają się do wykonywania ich w klasopracowniach i na korytarzach.

 

h) Aktyw biblioteczny - od kilku lat w naszej szkolnej bibliotece działa aktyw biblioteczny. W tym roku należą do niego dziewczynki z klasy V A (Oliwia Kornacka, Wiktoria Kućmińska, Klaudia Piątkowska), które z wielką ochotą włączają się w organizację życia bibliotecznego. Mają one okazję poznać pracę biblioteki od trochę innej strony niż pozostali uczniowie. Dziewczynki chętnie uczestniczą w przygotowaniach konkursów, imprez  i uroczystości bibliotecznych. Ponadto dla nich kontakt z książką oraz komputerem - to nie tylko obowiązek, ale też wielka przyjemność i okazja do poznania świata.

 

i) Koła zainteresowań - dzieci bardzo chętnie uczestniczą w różnych kołach zainteresowań. To właśnie na ich prośbę powstało kilka nowych kół.

 

Koła prowadzone w naszej szkole:

- koło matematyczne,

- koło polonistyczne,

- koło przyrodnicze,

- koło historyczne,

- koło misyjne,

- koło biblijne,

- koło języka angielskiego,

- koło wychowania komunikacyjnego,

- koło informatyczne,

- zajęcia rozwijające zdolności matematyczno - polonistyczne,

- zajęcia rozwijające zdolności matematyczne,

- zajęcia rozwijające zdolności polonistyczne,

- zajęcia rozwijające uzdolnienia artystyczne,

- gromada zuchowa „Leśne skrzaty”,

- harcerstwo,

- Klub PCK,

- chór szkolny.